secundair logo knw 1

De Bergsluis ligt in het Noorderkanaal in Rotterdam I Foto Delfland

De Bergsluis in Rotterdam wordt aangepast en uitgebreid met een gemaal. De hoogheemraadschappen van Delfland en van Schieland en de Krimpenerwaard verbeteren hiermee de aanvoer van zoet water bij droogte.

De Bergsluis is een schutsluis in het Noorderkanaal in Rotterdam en bevindt zich op de grens van de gebieden van de twee waterschappen. Het nieuwe gemaal maakt het mogelijk dat het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zoet water kan leveren aan Delfland. Nu kan dat alleen andersom vanwege het peilverschil.

Zoetwatervoorziening steeds belangrijker
De samenwerkingsovereenkomst voor het project is afgelopen maandag ondertekend door de hoogheemraden Manita Koop (Delfland) en Josien van Cappelle (Schieland en de Krimpenerwaard). Koop wijst erop dat door de klimaatverandering de zoetwatervoorziening steeds belangrijker wordt. “Zoals we de laatste jaren gezien hebben, staan de maanden april tot en met september vaak in het teken van droogte en watertekort.”

De versterking van de zoetwateraanvoer wordt van groot belang genoemd voor de instandhouding van dijken, glastuinbouw, landbouw en natuur. Van Capelle heeft het over een win-winoplossing. “Met het nieuwe gemaal kunnen we zowel water richting Delfland pompen als richting Schieland en de Krimpenerwaard.” De Bergsluis krijgt ook een vispassage. Hierdoor wordt de ecologische waterkwaliteit aan beide kanten van de sluis verbeterd.

Delfland minder afhankelijk van Brielse Meer
Het hoogheemraadschap van Delfland haalt bij een tekort momenteel vooral zoet water uit het Brielse Meer. Met gemaal Winsemius bij Westland wordt dit water dan naar het gebied van Delfland gepompt via een kilometerslange leiding onder de Nieuwe Waterweg door. Tijdens langdurige droogte levert Delfland water via de Bergsluis door aan Schieland en de Krimpenerwaard.

Het nieuwe gemaal zorgt ervoor dat Delfland minder afhankelijk wordt van het Brielse Meer. Schieland en de Krimpenerwaard kan dan bij waterschaarste extra water inlaten vanuit de Nieuwe Maas en vervolgens inpompen in het gebied van Delfland. Dit alternatief is energiezuiniger en daarmee financieel gunstiger voor Delfland.

Eind 2025 start van uitvoering
Dit jaar wordt het ontwerp opgesteld voor de aanpassing van de Bergsluis en de uitbreiding met het nieuwe gemaal. Daarna wordt het werk uitbesteed aan een aannemer. Volgens de huidige planning gaat eind 2025 de uitvoering van start.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen vanuit het Deltaprogramma Zoetwater. Verder is de gemeente Rotterdam die de bestaande sluis beheert, erbij betrokken. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Hans Middendorp · 3 months ago
    Vanuit het Brielse meer kan 4 m3 water per seconde worden aangevoerd. Deze limiet is bestuurlijk afgesproken. In het artikel staat niet hoeveel m3 per seconde via de Bergsluis naar Delfland kan worden aangevoerd. Tot voor kort werd via de Bergsluis water van Delfland naar Schieland aangevoerd bij droogte, via de Klimaat Robuuste Wateraanvoer vanuit de Lek. Waarom zou er in tijden van droogte nu voldoende water vanuit Schieland beschikbaar zijn voor delfland?
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....