0
0
0
s2smodern

Tijdens de conferentie van de Amsterdam International Water Week zijn zeven Amsterdam Agreements afgesloten. Ook werden diverse samenwerkingsovereenkomsten getekend die nog kunnen uitgroeien tot zulke stevige afspraken.

Bij de Amsterdam Agreements gaat het om coalities van partijen in de watersector die samen onderzoek uitvoeren of aan wateroplossingen werken. Deze agreements moeten leiden tot echte doorbraken. De partijen gaan een stevig en langdurig commitment aan en communiceren elke drie maanden over de voortgang. Hier een overzicht van de zeven Amsterdam Agreements die zijn getekend.

Human Cities Coalition
Bij de Human Cities Coalition gaat het om een publiek-privaat samenwerkingsverband. De adviesbureaus Arcadis, Witteveen+Bos, Fugro en SWECO, onderzoeksinstituut Deltares en multinational AkzoNobel ondertekenden een Memorandum of Understanding, waarmee zij zich aansluiten bij de UN Roadmap for Human Cities.

Hiervan is de bedoeling om de leefomstandigheden van mensen in de sloppenwijken van megasteden als Jakarta en Manilla te verbeteren. De overeenkomst bevat een actieplan voor inclusieve stedelijke ontwikkeling. De deelnemers wisselen kennis en expertise uit. De samenwerking is voor achttien maanden aangegaan. 

Berliner Wasserbetriebe en Waternet
De twee watercyclusbedrijven gaan bij drie specifieke thema’s met elkaar samenwerken: de bestrijding van opkomende stoffen, de omgang met extreme weersverschijnselen als gevolg van de klimaatverandering en de deelname aan internationale en Europese onderzoeksprogramma’s.

Blue Deal
Hieraan doen alle waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat mee. Zij willen met de Blue Deal  20 miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd beter beschermen tegen water, een betere toegang tot water geven en een betere waterkwaliteit bieden. De afgeronde versie van de deal wordt in 2018 op Wereld Waterdag gepresenteerd.

FMO en NWP
Het Netherlands Water Partnership en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO gaan minstens twee internationale waterinitiatieven ontwikkelen en financieren. Hiervoor ondertekenden ze een Memorandum of Understanding.

WiCE
KWR, waterbedrijven en Vewin hebben het initiatief genomen voor het gezamenlijke onderzoeksprogramma Water in the Circular Economy (WiCE). Hiermee wordt gestimuleerd dat de watersector een leidende rol heeft bij de transitie naar een circulaire economie. De eerste onderzoeksprojecten voor de stedelijke watercyclus starten in januari 2018.

Living with the sea
Dit is een project van de kustplaats IJmuiden aan Zee en de gemeente Velsen, waarbij Deltares en Wageningen Marine Research zich binnenkort aansluiten. Het project is bedoeld als een internationale ‘showcase’ voor waterveiligheid. Een van de onderdelen is FabCityNature waarbij geëxperimenteerd wordt met klimaatadaptatie en zeewaarts bouwen van dijken.

Allied Waters, AquaMinerals en KWR
Het gaat om het opschalen van het terugwinnen van grondstoffen uit water. De drie partijen willen het concept van upcycling introduceren en implementeren in drie nieuwe landen. Ook is het de bedoeling om verdere innovatie te stimuleren met een revolverend fonds. In dit fonds vloeien de opbrengsten terug, waardoor ze opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Andere overeenkomsten
Er zijn bij de AIWW nog verschillende andere samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze zijn niet zo stevig dat ze onder de Amsterdam Agreements vallen, maar dat kan nog wel gebeuren. Zo willen de Poolse stad Poznan en NWP de oorspronkelijke strategie voor de ontwikkeling van de rivier Warta uit 2012 nieuw leven inblazen.

Het Amsterdamse Waternet gaat samenwerken met het waterbedrijf HOFOR in Kopenhagen en met de New York City Water Board. Ook was er op de eerste dag van de AIWW de kick-off van WaterWorX. In dit internationale programma waaraan onder meer alle Nederlandse drinkwaterbedrijven meedoen, gaan 23 projecten van start. Het is de bedoeling om in totaal 10 miljoen mensen duurzaam toegang tot schoon drinkwater te geven.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.