secundair logo knw 1

Beeld van het Leaders Forum bij de AIWW-conferentie

Tijdens de conferentie van de Amsterdam International Water Week zijn zeven Amsterdam Agreements afgesloten. Ook werden diverse samenwerkingsovereenkomsten getekend die nog kunnen uitgroeien tot zulke stevige afspraken.

Bij de Amsterdam Agreements gaat het om coalities van partijen in de watersector die samen onderzoek uitvoeren of aan wateroplossingen werken. Deze agreements moeten leiden tot echte doorbraken. De partijen gaan een stevig en langdurig commitment aan en communiceren elke drie maanden over de voortgang. Hier een overzicht van de zeven Amsterdam Agreements die zijn getekend.

Human Cities Coalition
Bij de Human Cities Coalition gaat het om een publiek-privaat samenwerkingsverband. De adviesbureaus Arcadis, Witteveen+Bos, Fugro en SWECO, onderzoeksinstituut Deltares en multinational AkzoNobel ondertekenden een Memorandum of Understanding, waarmee zij zich aansluiten bij de UN Roadmap for Human Cities.

Hiervan is de bedoeling om de leefomstandigheden van mensen in de sloppenwijken van megasteden als Jakarta en Manilla te verbeteren. De overeenkomst bevat een actieplan voor inclusieve stedelijke ontwikkeling. De deelnemers wisselen kennis en expertise uit. De samenwerking is voor achttien maanden aangegaan. 

Berliner Wasserbetriebe en Waternet
De twee watercyclusbedrijven gaan bij drie specifieke thema’s met elkaar samenwerken: de bestrijding van opkomende stoffen, de omgang met extreme weersverschijnselen als gevolg van de klimaatverandering en de deelname aan internationale en Europese onderzoeksprogramma’s.

Blue Deal
Hieraan doen alle waterschappen en de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat mee. Zij willen met de Blue Deal  20 miljoen mensen in veertig stroomgebieden wereldwijd beter beschermen tegen water, een betere toegang tot water geven en een betere waterkwaliteit bieden. De afgeronde versie van de deal wordt in 2018 op Wereld Waterdag gepresenteerd.

FMO en NWP
Het Netherlands Water Partnership en de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO gaan minstens twee internationale waterinitiatieven ontwikkelen en financieren. Hiervoor ondertekenden ze een Memorandum of Understanding.

WiCE
KWR, waterbedrijven en Vewin hebben het initiatief genomen voor het gezamenlijke onderzoeksprogramma Water in the Circular Economy (WiCE). Hiermee wordt gestimuleerd dat de watersector een leidende rol heeft bij de transitie naar een circulaire economie. De eerste onderzoeksprojecten voor de stedelijke watercyclus starten in januari 2018.

Living with the sea
Dit is een project van de kustplaats IJmuiden aan Zee en de gemeente Velsen, waarbij Deltares en Wageningen Marine Research zich binnenkort aansluiten. Het project is bedoeld als een internationale ‘showcase’ voor waterveiligheid. Een van de onderdelen is FabCityNature waarbij geëxperimenteerd wordt met klimaatadaptatie en zeewaarts bouwen van dijken.

Allied Waters, AquaMinerals en KWR
Het gaat om het opschalen van het terugwinnen van grondstoffen uit water. De drie partijen willen het concept van upcycling introduceren en implementeren in drie nieuwe landen. Ook is het de bedoeling om verdere innovatie te stimuleren met een revolverend fonds. In dit fonds vloeien de opbrengsten terug, waardoor ze opnieuw kunnen worden geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Andere overeenkomsten
Er zijn bij de AIWW nog verschillende andere samenwerkingsovereenkomsten getekend. Deze zijn niet zo stevig dat ze onder de Amsterdam Agreements vallen, maar dat kan nog wel gebeuren. Zo willen de Poolse stad Poznan en NWP de oorspronkelijke strategie voor de ontwikkeling van de rivier Warta uit 2012 nieuw leven inblazen.

Het Amsterdamse Waternet gaat samenwerken met het waterbedrijf HOFOR in Kopenhagen en met de New York City Water Board. Ook was er op de eerste dag van de AIWW de kick-off van WaterWorX. In dit internationale programma waaraan onder meer alle Nederlandse drinkwaterbedrijven meedoen, gaan 23 projecten van start. Het is de bedoeling om in totaal 10 miljoen mensen duurzaam toegang tot schoon drinkwater te geven.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.