secundair logo knw 1

Door vloeren regelmatig te spoelen met water kan de ammoniakemissie van melkveestallen tot wel 40% worden beperkt. Tot deze conclusie komen onderzoekers van Wageningen University & Research.

“Dat de ammoniakuitstoot van de melkveehouderij beperkt zou kunnen worden door de vloeren met water te spoelen, was al wel bekend”, vertelt Hendrik Jan van Dooren van de WUR. “Maar hoeveel die beperking zou kunnen zijn en op welke manier er dan gespoeld zou moeten worden, daar was nog weinig over duidelijk.”

Hendrik Jan van DoorenHendrik Jan van DoorenOp de Dairy Campus, een proefbedrijf in Leeuwarden, testte Van Dooren daarom drie verschillende spoelmethodes: regelmatig spoelen, regelmatig spoelen in combinatie met het schoon schuiven van de vloer en de variant om bij de start van de metingen al het water in één keer in de kelder te brengen. Ter controle was er ook nog een vierde afdeling waarin geen methode werd getest, maar op de gangbare manier werd gewerkt.

“Dan blijkt dat het geen gunstig effect heeft als er in één keer een grote hoeveelheid water in de kelder wordt gebracht. Op het water ontstaat dan een drijflaag en de emissie wordt niet veel lager”, zegt Van Dooren. Dat is wel het geval als de vloer regelmatig wordt gespoeld. “Dienen we het water regelmatig, en dan bedoel ik meerdere keren per dag, toe dan wordt het ammoniumgehalte duidelijk lager dan als het water in één keer bij de start werd toegediend. Een emissiereductie van 40% is dan haalbaar.”

Bijkomend voordeel is volgens Van Dooren dat het uitrijden van de verdunde mest op het land ook daar weer tot een emissiereductie kan leiden. Om de maatregel in de praktijk breder toepasbaar te laten zijn, is het volgens de onderzoeker wel nodig dat deze methode van emissiereductie op een andere manier erkend wordt door de wetgever. “Het is al wel een erkende maatregel, maar wel een hogere emissiefactor. Om deze methode breed in te kunnen zetten is aanpassing daarvan nodig.”

Om de mest effectief te verdunnen is ongeveer evenveel water als mest nodig. “Ik kan me voorstellen dat het vraagtekens oproept in tijden van waterschaarste om zoveel drinkwater te gebruiken om stallen schoon te spoelen. Daarom zijn we ook aan het kijken welke alternatieven er zijn voor leidingwater. Je zou dan kunnen denken aan het oogsten van regenwater, de meeste stallen hebben daar genoeg dakoppervlakte voor, maar bijvoorbeeld ook aan hergebruik van water dat nu al door de boeren wordt gebruikt.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!