secundair logo knw 1

Door vloeren regelmatig te spoelen met water kan de ammoniakemissie van melkveestallen tot wel 40% worden beperkt. Tot deze conclusie komen onderzoekers van Wageningen University & Research.

“Dat de ammoniakuitstoot van de melkveehouderij beperkt zou kunnen worden door de vloeren met water te spoelen, was al wel bekend”, vertelt Hendrik Jan van Dooren van de WUR. “Maar hoeveel die beperking zou kunnen zijn en op welke manier er dan gespoeld zou moeten worden, daar was nog weinig over duidelijk.”

Hendrik Jan van DoorenHendrik Jan van DoorenOp de Dairy Campus, een proefbedrijf in Leeuwarden, testte Van Dooren daarom drie verschillende spoelmethodes: regelmatig spoelen, regelmatig spoelen in combinatie met het schoon schuiven van de vloer en de variant om bij de start van de metingen al het water in één keer in de kelder te brengen. Ter controle was er ook nog een vierde afdeling waarin geen methode werd getest, maar op de gangbare manier werd gewerkt.

“Dan blijkt dat het geen gunstig effect heeft als er in één keer een grote hoeveelheid water in de kelder wordt gebracht. Op het water ontstaat dan een drijflaag en de emissie wordt niet veel lager”, zegt Van Dooren. Dat is wel het geval als de vloer regelmatig wordt gespoeld. “Dienen we het water regelmatig, en dan bedoel ik meerdere keren per dag, toe dan wordt het ammoniumgehalte duidelijk lager dan als het water in één keer bij de start werd toegediend. Een emissiereductie van 40% is dan haalbaar.”

Bijkomend voordeel is volgens Van Dooren dat het uitrijden van de verdunde mest op het land ook daar weer tot een emissiereductie kan leiden. Om de maatregel in de praktijk breder toepasbaar te laten zijn, is het volgens de onderzoeker wel nodig dat deze methode van emissiereductie op een andere manier erkend wordt door de wetgever. “Het is al wel een erkende maatregel, maar wel een hogere emissiefactor. Om deze methode breed in te kunnen zetten is aanpassing daarvan nodig.”

Om de mest effectief te verdunnen is ongeveer evenveel water als mest nodig. “Ik kan me voorstellen dat het vraagtekens oproept in tijden van waterschaarste om zoveel drinkwater te gebruiken om stallen schoon te spoelen. Daarom zijn we ook aan het kijken welke alternatieven er zijn voor leidingwater. Je zou dan kunnen denken aan het oogsten van regenwater, de meeste stallen hebben daar genoeg dakoppervlakte voor, maar bijvoorbeeld ook aan hergebruik van water dat nu al door de boeren wordt gebruikt.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.