secundair logo knw 1

De uitreiking van de Waterinnovatieprijs in Utrecht l Foto Unie van Waterschappen

Dijkinspecties met behulp van AI, eDNA voor de opsporing van lozingen, digitale meters voor grondwateronttrekkingen en een app om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Deze vier waterinnovaties zijn vanmiddag door de jury uitgeroepen tot winnaars van de Waterinnovatieprijs 2023/2024. De publieksprijs ging naar de ‘knikkerbaan’ voor een slibloze rioolwaterzuivering. 

"De winnaars laten zien dat de 21 waterschappen volop bezig zijn hun werk efficiënter en beter in te richten op basis van digitale data en kunstmatige intelligentie", zegt bestuurslid Luzette Kroon van de Unie van Waterschappen. "Door continu te innoveren worden wateropgaven nog slimmer, beter en goedkoper opgelost."

De tweejaarlijkse Waterinnovatieprijs is een initiatief van de Unie, het Waterschapshuis, de Nederlandse Waterschapsbank en STOWA. Zij willen daarmee innovatieve projecten op het gebied van waterbeheer zichtbaar maken en kennisdeling bevorderen. 

Kroon wijst op nieuwe uitdagingen als gevolg van klimaatverandering. "Innovaties zijn onmisbaar om ons waterbeheer te vernieuwen en te verbinden met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaven", stelt zij. 

Duidelijke winnaar
Dit keer waren voor de juryprijs in totaal zestig innovaties ingediend voor vier verschillende categorieën: ‘Briljantjes’, ‘Gezonde leefomgeving’, ‘Dijken van de toekomst’ en ‘Water en bodem sturend’. Twaalf daarvan waren eind december al genomineerd. Voor de publieksprijs kon vervolgens online op een van deze twaalf gestemd worden. 

Met 555 van de in totaal 3134 uitgebrachte stemmen is het project TORWASH van Waterschap Aa en Maas de duidelijke winnaar van deze prijs, zo werd vanmiddag tijdens het Waterinnovatiefestival in Utrecht bekendgemaakt. Een levensgrote ‘knikkerbaan’ is de belichaming van deze techniek waarmee slib op een rioolwaterzuivering wordt omgezet in herbruikbare producten.  

In de categorie ‘Dijken van de toekomst’ verkoos de jury het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier met de innovatie ‘Scheuren in dijken detecteren met behulp van artificiële intelligentie (AI)’. Hierbij worden drone- en vliegtuigbeelden ingezet om de efficiëntie van dijkinspecties te verhogen.

Briljantje
Het Hoogheemraadschap van Delfland won in de categorie ‘Gezonde leefomgeving’ met een eDNA-methode om sneller en goedkoper te kunnen zoeken naar de bron van een verontreiniging. 

‘Zicht op water’ van Waterschap Brabantse Delta was volgens de jury het beste project in de categorie ‘Water en bodem sturend’. Deze innovatie geeft met digitale meters, die geïnstalleerd worden op waterbronnen en verbonden met een online dashboard, inzicht in de grondwateronttrekkingen van agrarische bedrijven. 

De prijs voor het beste ‘Briljantje’ tot slot ging naar Waterschap Vechtstromen voor een door Andras Koops ontwikkelde opsporingsmethode om watervervuiling bij de bron aan te pakken. Concreet gaat het om een app die verschillende data combineert.

Glazen beeld
De winnaars werden verblijd met een beeld van glaskunstenaar Gert Bullée en een bedrag van 2.500 euro, dat zij kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld deelname aan een training of het inhuren van een deskundige om het project verder te brengen. 

In het eerste nummer van magazine H2O van dit jaar, dat binnenkort verschijnt, wordt ook aandacht besteed aan de Waterinnovatieprijs. Een aantal inzendingen staat in de schijnwerpers.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....