Advies- en ingenieursbureau TAUW heeft op basis van een analyse van zijn eigen watergerelateerde projecten vier succesfactoren onderscheiden voor een klimaatrobuust watersysteem: synergie van opgaven, een concreet handelingsperspectief, vitale bossen en systeemdenken.

"In het landelijk gebied liggen veel opgaven, waaronder klimaatgerelateerde. Veel van onze projecten spelen zich hieraf", legt Linda van der Toorn uit. Ze is senior adviseur watersystemen bij TAUW en een van de opstellers van het white paper. "Een white paper is bedoeld als bestaansopname: wat weten we op dit moment. We willen hiermee de kennis delen die we hebben opgedaan en bovendien kunnen we zo ook laten zien welke opdrachten we allemaal verrichten."

Van der Toorn en haar collega Mirjam Hulsbos, ook senior adviseur watersystemen bij TAUW, analyseerden verschillende projecten die het ingenieurs en onderzoeksbureau de afgelopen periode heeft uitgevoerd. Ze kwamen tot vier succesfactoren.

Synergie
"Benut de synergie van opgaven in een gezamenlijke aanpak", zegt Van der Toorn. Er is veel overlap tussen de opgaven van verschillende overheden. Door je watersysteem goed te analyseren, als waterschap of als waterbedrijf of welke verantwoordelijke overheid dan ook, zie je snel waar de kansen en knelpunten liggen. Je ziet waar de verschillende opgaven elkaar kunnen versterken. Samenwerking zorgt er dan voor dat opgaven sneller uitgevoerd kunnen worden."

Handelingsperspectief
"Je ziet dat veel problemen worden aangepakt zonder de effecten op water en klimaat volledig in beeld te hebben ", denkt Van der Toorn. "Neem iets als meer groen in de stad. Dat is natuurlijk goed tegen hittestress en heeft positieve effecten op de leefbaarheid, maar het kost wel gewoon meer water. Dat moet ergens vandaan komen. Hier gaat het er echt om heel goed na te denken over de watervraag in een bepaald gebied om het handelingsperspectief vervolgens concreet en inzichtelijk te kunnen maken."

Vitaal bos
"Een vitaal bos is de sleutel tot een veerkrachtige waterhuishouding", stellen Van der Toorn en Hulsbos. "Veel van de waterproblematiek wordt geweten aan de landbouw en (drinkwater)onttrekkingen, maar onze bossen spelen ook een rol. Daar wordt veel water verdampt. Maar het goede nieuws is dat het zeker mogelijk is om bossen anders in te richten. Geef ze meer loofbomen en meer open plekken en je creëert een robuustere omgeving die bijdraagt aan biodiversiteit, CO2-opslag en die een positief effect heeft op de waterkringloop."

Systeemdenken
"Binnen TAUW noemen we dit het bodem- , water- en ecosysteemdenken", leggen Hulsbos en Van der Toorn uit. "Het draait er eigenlijk om gebruik te maken van het natuurlijke systeem bij de inrichting en het gebruik van het landschap. Deze manier vindt langzaamaan steeds meer draadvlak in de maatschappij. Er was sprake van in het regeerakkoord en ook bij waterschappen zie je het steeds meer terug. Bijvoorbeeld in de discussie over de vraag of het waterpeil volgt uit de functie van een gebied of de functie uit het waterpeil? Het is goed dat dit soort gesprekken nu gevoerd worden. We staan met z'n allen voor stevige opgaves, waar we met een beetje lef en een andere manier van kijken voor kunnen slagen."


MEER INFORMATIE
Het whitepaper 'Vier succesfactoren voor een klimaatrobuust watersysteem'

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!