secundair logo knw 1

De rwzi in Franeker | Foto Wetterskip/Daniël Hartog

Wetterskip Fryslân heeft er even mee geworsteld, maar nu ligt er een besluit: de rioolwaterzuivering in Sint Annaparochie verdwijnt en die in Franeker wordt gemoderniseerd. Er komt een 17,5 kilometer lange persleiding die het afvalwater van een nieuw rioolgemaal in Sint Annaparochie naar de rwzi Franeker transporteert. 

Voor het gehele project is 56 miljoen euro nodig, verwacht het Wetterskip. Deze week trok het algemeen bestuur alvast 1 miljoen euro uit voor de uitwerking van de plannen. Die moeten er in 2025 liggen, waarna de uitvoering medio 2027 zal starten. Daarvoor wordt twee jaar uitgetrokken. 

De rwzi Franeker dateert uit 1986 en voldoet nu al niet meer altijd aan de eisen. Bij lage temperaturen zijn de stikstofwaarden in het gezuiverde en geloosde water soms te hoog. Dat komt volgens het Wetterskip doordat de zuivering werkt met oxidatiebedden en zandfilters om stikstof, fosfaat en zwevende stof uit het afvalwater te halen. 

Verouderd
In Sint Annaparochie wordt het water nog wel voldoende gezuiverd. "Maar er komt een moment dat dit niet meer te garanderen is", aldus het waterschap. De in 1974 gebouwde zuivering is verouderd en nadert het einde van haar levensduur. 

Na meerdere opties onderzocht te hebben, kiest het dagelijks bestuur nu ‘in principe’ voor het samenvoegen van de zuiveringsgebieden Franeker en Sint Annaparochie in één vernieuwde rwzi Franeker. Daarmee moeten de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water en van de nieuwe Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater, die naar verwachting in 2024 wordt vastgesteld, binnen bereik komen. 

Obstakels
De aanleg van de benodigde persleiding vormde eerder in de besluitvorming nog wel een hobbel. In november 2022 eiste het algemeen bestuur een betere onderbouwing voor dit plan. Er moeten overeenkomsten met grondeigenaren afgesloten worden en er moeten oplossingen komen voor obstakels in het traject, zoals de snelweg A31, een gasleiding en het Van Harinxmakanaal.

Maar volgens dagelijks bestuurder Remco van Maurik is uit nader onderzoek gebleken dat de risico’s te overzien zijn. "Een nieuwe persleiding betekent ook dat een aantal knelpunten in het huidige transportsysteem voor afvalwater, zoals een te lage afvoercapaciteit, wordt opgelost", stelt hij. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.