secundair logo knw 1

Drooggevallen beek I Foto Waterschap Rijn en IJssel

“Begin mei zagen de grondwaterstanden er nog redelijk gewoontjes uit. Dat is de afgelopen weken snel veranderd. We staan op een kantelpunt." Dit zegt Maarten Kuiper, principal expert water en ondergrond bij Aveco de Bondt en maker van de onlangs verschenen Droogtemonitor 2022.

Kuiper trekt zijn conclusies op basis van de Droogtemonitor 2022. Deze monitor is een door Aveco de Bondt gemaakt overzicht van data uit 20.000 peilbuizen door het land. De gemeten grondwaterstanden worden vergeleken met de grondwaterstanden in een normale situatie. “En daarmee bedoelen we de gemiddelden over tien jaar.”

Maarten KuiperMaarten KuiperDe monitor is bedoeld om een landelijk beeld van de droogte te laten zien. Volgens Kuiper daalt de grondwaterstand elke week grofweg tot zo’n 10 cm, vooral in het oosten en zuiden. “Het is een kantelmoment. Als de droogte aanhoudt, en het onttrekken van grondwater gaat door, dan zal er komende weken grondwaterdroogte ontstaan. Dit kan gevolgen hebben voor de natuur, maar ook voor bijvoorbeeld de industrie, infrastructuur en landbouw.”

De droogte, stelt Kuiper, wordt niet alleen veroorzaakt door het neerslagtekort. “Kijk, bij de eerste droge zomer, in 2018, had ik nog wel begrip voor het feit dat we met z'n allen overvallen werden door de droogte. Maar we zijn nu vier jaar verder. De droogte is er en zal er ook blijven. We zullen dus niet moeten wachten op droge periodes, en dan pas gaan handelen. We zullen ook in de winters al actie gaan ondernemen.”

Maatregelen
Dat kan volgens Kuiper vooral in de hoger gelegen zandgronden door het regenwater 's winters vast te houden. “Het infiltreren van de zomerse neerslag is een goed begin, maar onvoldoende. In de lagergelegen gebieden in het noorden en het westen reageert de bodem sneller en zijn de problemen ook anders. Daar heb je bijvoorbeeld te maken met bodemdaling en infiltreren van winterse neerslag gaat niet in klei en veen. Om de grondwaterstanden aan te vullen, zul je in tijden van droogte moeten werken met peilgestuurde drainage en actief grondwaterpeilbeheer.”

Kuiper verwacht niet dat Nederland al binnen enkele jaren drogere periodes probleemloos zal kunnen doorstaan. “Dat heeft tijd nodig en vraagt van overheden een ander beleid en van bedrijven een nieuwe bedrijfsvoering. Maar je ziet wel een beweging. Drinkwaterbedrijven en waterschappen gaan van een vrij dienende houding, naar meer bewustzijn over de grenzen van het grondwatergebruik. Er worden ook diverse pilots uitgevoerd. En dat is ook nodig, want laten we niet vergeten: de voorraad grondwater van goede kwaliteit is eindig.”

Watervraag
Volgens Kuiper is het de komende jaren vooral belangrijk om de grenzen van het verantwoorde grondwatergebruik goed in kaart te krijgen. “We moeten echt weten wat de grenzen zijn om bedrijven en bewoners duidelijkheid te kunnen geven over het maximale wateraanbod. Daarom is het belangrijk om onderzoek te doen naar bijvoorbeeld de watervraag in stedelijk gebied, naast die van het landelijke gebied.”

Ook wil Kuiper dat er versneld en praktijkgericht doorgepakt wordt met de pilots rondom peilgestuurde drainage en een onderzoek naar grootschalige toepassing ervan. “Dit gedurende meerdere jaren en met een duidelijke regionale visie. We zullen sowieso veel beter gebruik moeten gaan maken van het regenwater dat het hele jaar rond valt. De kennis is ervoor is ook aanwezig. Door onze ligging aan de rivieren en met het IJsselmeer en met het op zich overvloedige regenwater, zouden we in Nederland geen grote problemen met droogte hoeven te hebben, zolang we het watergebruik erop afstemmen."

 

MEER INFORMATIE
De Droogtemonitor 2022

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.