secundair logo knw 1

De Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur zijn gelanceerd. Met deze twee nieuwe instrumenten kunnen waterbeheerders de relaties tussen klimaat, waterbeheer, landbouw en natuur in kaart brengen.

De waterwijzers zijn bedoeld om de effecten op natuur en landbouw van het klimaatrobuust inrichten van Nederland en verdere waterhuishoudkundige veranderingen door te rekenen. Bij de ontwikkeling waren circa 20 partijen betrokken, waaronder waterschappen, Rijkswaterstaat, KWR en Vewin. De regie was in handen van Stowa.

Er waren al methoden beschikbaar om de effecten te meten van veranderingen in de waterstand op landbouwopbrengsten en vegetatie.

Vernieuwing
“De HELP-tabellen en Waternood waren echter toe aan vernieuwing,” zegt Rob Ruijtenberg van STOWA. “Ze waren gebaseerd op verouderde meteorologische gegevens, berekenden alleen langjarig gemiddelde effecten en namen zoutschade niet mee. De nieuwe waterwijzers kunnen heel specifiek per jaar of soort jaar de gevolgen van veranderingen in de waterstand laten zien en wegen de gevolgen van klimaatverandering mee.”

De nieuwe waterwijzers voorzien volgens Ruijtenberg in een heel grote behoefte bij bestuurders en agrariërs. “Veel bestuurslagen gebruiken – bewust of onbewust – modellen om de gevolgen van veranderingen in waterhuishouding te meten. Denk aan de waterschappen voor het waterbeheer, de provincies voor de ruimtelijke visies of het Deltaprogramma voor het maken van scenario’s.”

Instrument
De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor waterbeheerders en agrariërs. Het biedt een inschatting van het effect van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten, bij voorbaat waar het gaat om schade door droogte, wateroverlast of verzilting.

De Waterwijzer Natuur is bedoeld om vast te stellen wat de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding heeft op de natuurlijke vegetatie en welke consequenties klimaatverandering heeft voor de haalbaarheid van deze doelen. “Beide wijzers zijn klaar om te gebruiken. De Waterwijzer Natuur zal nog een verbeteringsslag ondergaan, dat is vermoedelijk eind volgend jaar afgerond.”

Meer informatie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.