secundair logo knw 1

De Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur zijn gelanceerd. Met deze twee nieuwe instrumenten kunnen waterbeheerders de relaties tussen klimaat, waterbeheer, landbouw en natuur in kaart brengen.

De waterwijzers zijn bedoeld om de effecten op natuur en landbouw van het klimaatrobuust inrichten van Nederland en verdere waterhuishoudkundige veranderingen door te rekenen. Bij de ontwikkeling waren circa 20 partijen betrokken, waaronder waterschappen, Rijkswaterstaat, KWR en Vewin. De regie was in handen van Stowa.

Er waren al methoden beschikbaar om de effecten te meten van veranderingen in de waterstand op landbouwopbrengsten en vegetatie.

Vernieuwing
“De HELP-tabellen en Waternood waren echter toe aan vernieuwing,” zegt Rob Ruijtenberg van STOWA. “Ze waren gebaseerd op verouderde meteorologische gegevens, berekenden alleen langjarig gemiddelde effecten en namen zoutschade niet mee. De nieuwe waterwijzers kunnen heel specifiek per jaar of soort jaar de gevolgen van veranderingen in de waterstand laten zien en wegen de gevolgen van klimaatverandering mee.”

De nieuwe waterwijzers voorzien volgens Ruijtenberg in een heel grote behoefte bij bestuurders en agrariërs. “Veel bestuurslagen gebruiken – bewust of onbewust – modellen om de gevolgen van veranderingen in waterhuishouding te meten. Denk aan de waterschappen voor het waterbeheer, de provincies voor de ruimtelijke visies of het Deltaprogramma voor het maken van scenario’s.”

Instrument
De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor waterbeheerders en agrariërs. Het biedt een inschatting van het effect van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten, bij voorbaat waar het gaat om schade door droogte, wateroverlast of verzilting.

De Waterwijzer Natuur is bedoeld om vast te stellen wat de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding heeft op de natuurlijke vegetatie en welke consequenties klimaatverandering heeft voor de haalbaarheid van deze doelen. “Beide wijzers zijn klaar om te gebruiken. De Waterwijzer Natuur zal nog een verbeteringsslag ondergaan, dat is vermoedelijk eind volgend jaar afgerond.”

Meer informatie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.