0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De Waterwijzer Landbouw en de Waterwijzer Natuur zijn gelanceerd. Met deze twee nieuwe instrumenten kunnen waterbeheerders de relaties tussen klimaat, waterbeheer, landbouw en natuur in kaart brengen.

De waterwijzers zijn bedoeld om de effecten op natuur en landbouw van het klimaatrobuust inrichten van Nederland en verdere waterhuishoudkundige veranderingen door te rekenen. Bij de ontwikkeling waren circa 20 partijen betrokken, waaronder waterschappen, Rijkswaterstaat, KWR en Vewin. De regie was in handen van Stowa.

Er waren al methoden beschikbaar om de effecten te meten van veranderingen in de waterstand op landbouwopbrengsten en vegetatie.

Vernieuwing
“De HELP-tabellen en Waternood waren echter toe aan vernieuwing,” zegt Rob Ruijtenberg van STOWA. “Ze waren gebaseerd op verouderde meteorologische gegevens, berekenden alleen langjarig gemiddelde effecten en namen zoutschade niet mee. De nieuwe waterwijzers kunnen heel specifiek per jaar of soort jaar de gevolgen van veranderingen in de waterstand laten zien en wegen de gevolgen van klimaatverandering mee.”

De nieuwe waterwijzers voorzien volgens Ruijtenberg in een heel grote behoefte bij bestuurders en agrariërs. “Veel bestuurslagen gebruiken – bewust of onbewust – modellen om de gevolgen van veranderingen in waterhuishouding te meten. Denk aan de waterschappen voor het waterbeheer, de provincies voor de ruimtelijke visies of het Deltaprogramma voor het maken van scenario’s.”

Instrument
De Waterwijzer Landbouw is een instrument voor waterbeheerders en agrariërs. Het biedt een inschatting van het effect van waterhuishoudkundige maatregelen op landbouwkundige opbrengsten, bij voorbaat waar het gaat om schade door droogte, wateroverlast of verzilting.

De Waterwijzer Natuur is bedoeld om vast te stellen wat de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding heeft op de natuurlijke vegetatie en welke consequenties klimaatverandering heeft voor de haalbaarheid van deze doelen. “Beide wijzers zijn klaar om te gebruiken. De Waterwijzer Natuur zal nog een verbeteringsslag ondergaan, dat is vermoedelijk eind volgend jaar afgerond.”

Meer informatie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het