secundair logo knw 1

De waterschappen willen landelijke wetgeving voor een sturende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen. Ook moet er milieubewust stoffenbeleid komen met als uiterste middel een wettelijk verbod op lozing van schadelijke stoffen door de industrie. Dat schrijven ze in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen aan de politieke partijen.

Met het pamflet willen de waterschappen bereiken dat hun belangen worden meegewogen bij het opstellen van de verkiezingprogramma’s. De standpunten dragen bij aan een toekomstbestendig waterbeheer in Nederland, schrijft de Unie van Waterschappen. 

“De droogte, extreme hoosbuien, bodemdaling en zeespiegelstijging zorgen ervoor dat veilig wonen en werken niet langer vanzelfsprekend is in Nederland. Naast maatschappelijke vraagstukken als asiel, klimaat en stikstof is het daarom cruciaal dat de politieke partijen de wateronderwerpen ook aandacht geven.” Daarbij moet het kortetermijnbelang het niet winnen van de lange termijn, aldus de Unie.

Grondwatergebruik
Andere speerpunten voor de waterschappen zijn voortzetten van de integrale aanpak van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en landelijke kaders en maatregelen om de grondwatergebruik beter te reguleren.

Voor wat betreft het grondwatergebruik zijn de waterschappen en ook provincies zelf aan zet. “Maar er zijn ook landelijk kaders en maatregelen nodig om de grondwatervoorraad beter te beschermen en het waterverbruik en ruimtegebruik beter te laten aansluiten bij de waterbeschik- baarheid in een gebied. Denk hierbij aan waterbesparende maatregelen bij nieuwbouw, tegengaan van verharding en het instellen van onttrekkingsplafonds”, aldus het pamflet dat aan de politieke partijen is gestuurd.

Deltafonds
Voorts dringen de waterschappen erop aan om meer geld te reserveren voor het Deltafonds om de effecten van zeespiegelstijging en bodemdaling op te vangen, maar ook om de prijsopdrijvende invloed van de stijgende grondstofprijzen op projecten het hoofd te kunnen bieden.

Voor wat betreft de lozing van schadelijke industriële stoffen vinden de waterschappen de REACH-aanpak van de Europese Unie (gebruik stoffen totdat ze verboden worden) ‘onwenselijk’. “De waterschappen willen een milieubewust stoffenbeleid met als uiterste middel een wettelijk verbod.” 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.