Het droogteseizoen is officieel voorbij maar in het zuiden van het gebied van Waterschap De Dommel is het nog steeds niet toegestaan om water uit beken en sloten te halen. De verlenging van het verbod dat normaal op 1 oktober afloopt, is volgens het waterschap onder meer nodig omdat de helft van de grondwaterstanden lager dan gemiddeld zijn. In Limburg is het onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater wel komen te vervallen.

Het is voor de vierde jaar op rij dat De Dommel het halfjaarverbod verlengt in het voor droogte gevoelige zuidelijke deel met hoge zandgronden. Het waterschap noemt als aanleiding de lage afvoeren en waterstanden in het gebied van de Beerze en de Reusel. In beide beken stroomt nog altijd onvoldoende water. Een verdere verlaging van de waterstanden is daarom onwenselijk.

Neerslagtekort snel gegroeid
De maatregel leek dit jaar niet nodig, nadat in juli veel regen viel – wat lokaal leidde tot wateroverlast – en de situatie in augustus redelijk normaal was. Maar dat veranderde daarna snel. September voelde als een echte zomermaand, laat De Dommel weten. “Zonniger, warmer én flink droger dan normaal. Niet zo zichtbaar, maar de verdamping gaat dan ook harder.”

Hierdoor liep het neerslagtekort in het Dommelgebied dat eind juli nog klein was, tot oktober weer aanzienlijk op. Momenteel zijn ook de grondwaterstanden bij de helft van de meetpunten lager dan normaal. Voor de Dommel is dit alles voldoende reden om het onttrekkingsverbod voor het zuidelijke deel te verlengen. Normaal zou het standaardverbod dat automatisch op 1 april ingaat, op 1 oktober zijn afgelopen.

Wachten op voldoende afvoer
Het verbod geldt voor de stroomgebieden van de Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van het Wilhelminakanaal en in Park Meerland in Eindhoven (zie kaart onderaan). Hier mag geen water uit beken en sloten worden opgepompt voor bijvoorbeeld het beregenen van akkers of het sproeien van tuinen. Dezelfde maatregel is van kracht in het stroomgebied van de Boven-Dommel, waar ook nog een onttrekkingsverbod geldt.

Het verbod vervalt als er weer voldoende afvoer is. Daarmee zal het waterschap waarschijnlijk niet zo lang wachten als in 2020, toen dit pas op 29 december gebeurde. In het noordelijk deel van het Dommelgebied was er vanaf 19 juni ook ruim een maand een onttrekkingsverbod. Dat is op 26 juli ingetrokken.

Waterschap De Dommel meldt verder nog het volgende: “In de zomer van 2021 kon ons watersysteem een klein beetje op adem komen, na drie droge jaren. Maar daarmee is de structurele droogteproblematiek niet opgelost.” Daarom blijft het waterschap zich hard maken voor de watertransitie, waarbij de nadruk ligt op vasthouden in plaats van afvoeren van water.

Geen verbod meer in Limburg
Waterschap Limburg kwam in juni met een onttrekkingsverbod voor Midden- en Noord-Limburg en het stroomgebied van de Vlootbeek in het zuiden van de provincie. Het waterschap wilde hiermee verdere daling van de waterpeilen in beken voorkomen en onomkeerbare schade aan de natuur in beken tegengaan. Het verbod ging in op 18 juni en liep op 1 oktober af. Het was niet nodig om dit te verlengen, laat een woordvoerder van het waterschap weten.

Ondanks de natte zomer is er nog wel ruimte om de grondwaterstanden in Limburg aan te vullen. Het waterschap laat daarom alle stuwen in de hoge stand staan om water vast te houden. Dat wordt ook bij de boerenstuwen en peilgestuurde drainages verlangd. Voor deze drainages heeft Waterschap Limburg een vrij streng beleid; ze moeten goed worden ingesteld. De peilgestuurde drainages mogen worden gebruikt om er oppervlaktewater in te laten lopen.

Brabantse Delta is het derde waterschap in Zuid-Nederland dat half juni een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater instelde voor delen van het werkgebied. Dit is eind juli weer opgeheven. Aa en Maas zag deze zomer af van een verbod. Het waterschap vond het niet nodig vanwege de vele regen en de eerder genomen maatregelen voor het langer vasthouden van water.

Onttrekkingsverbod in gebied De Dommel vanaf 1 10 2021
Op de kaart is in rood aangegeven waar in het Dommelgebied het onttrekkingsverbod geldt.

Update 2 november 2021
De verlenging van het onttrekkingsverbod voor het zuidelijk deel van het Dommelgebied heeft bijna een maand geduurd. Sinds maandag 1 november is het weer toegestaan om water te halen uit beken en sloten. De recente regen heeft gezorgd voor voldoende water in sloten en beken waardoor het verbod niet langer nodig is, aldus Waterschap De Dommel.

 

MEER INFORMATIE
Toelichting Waterschap De Dommel op huidige situatie
H2O Actueel: gedeeltelijke opheffing verbod door De Dommel
H2O Actueel: onttrekkingsverboden in Zuid-Nederland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Zijn waterschappen nog wel van deze tijd?
Interessant artikel van Stephan Kuks over de toekomst van de waterschappen. Zelf vraag ik mij af of de waterschappen wel in staat zijn om antwoord te geven op de grote maatschappelijke vragen, die ook hij noemt. Hij zegt: "Nu wordt het tijd dat waterschappen duidelijk maken dat er vanuit water en bodem grenzen zijn, en dat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van Nederland hierop moeten worden aangepast.” Dat lijkt op het oog een logische uitspraak, maar de grote vraag is of het huidige waterschap deze vraag wel inhoud kan geven. En niet vanwege dat het waterschap niet deskundig zou zijn, maar meer vanwege de samenstelling van het bestuur en dat het mandaat op de genoemde onderwerpen zeer beperkt is.
En natuurlijk, prachtig als Kuks vindt dat de waterschappen duidelijk stelling moeten nemen in het maatschappelijk debat over de toekomst van ons land, maar welke stelling dan? Het belang van de boeren? Het belang van de natuur? Het belang van woningbouw? Deze discussie hoort in eerste instantie thuis op het allerhoogste politieke niveau. Daar heeft men het de afgelopen decennia lelijk laten liggen, maar dat betekent niet dat nu het waterschap aan bod is. En natuurlijk voor het waterbeheer zijn de waterschappen de ogen en de oren van de samenleving. De waterschappen zijn bij uitstek degenen die van onderop knelpunten en ideeën kunnen aandragen om het beleid op provinciaal en nationaal niveau effectief vorm te geven. Maar ik moet er niet aan denken dat de waterschappen dat in die breedheid zelf zouden moeten gaan oppakken.
En om dan ook maar tegelijk tegen een heilig huis aan te schoppen, we zouden ons zelfs kunnen afvragen of waterschappen en het functioneren ervan nog wel van deze tijd is. Zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en klimaat heeften provinciaal bestuur veel meer mandaat en dus veel meer slagkracht. Wat mij betreft zou het waterbeheer zo overgeheveld kunnen worden naar de provincie en zouden waterschappen omgevormd kunnen worden tot uitvoeringsorganisaties die het dagelijks waterbeheer doen. De RWZI’s zouden nutsbedrijf kunnen worden. Zeker zij zouden daarmee grote stappen kunnen maken in de efficiency van de waterzuivering.
Wat bedoel ik daarmee? In de afgelopen 10 tot 20 jaar zijn de RWZI ’s zich steeds meer gaan toeleggen op terugwinning van grondstoffen(fosfaat, cellulose, biogas, etc). Maar een grote doorbaak met substantieel resultaat heb ik tot nu toe niet echt gezien, misschien met uitzondering van een aantal initiatieven, zoals Waterstromen. Het succes van een goede afzet van reststromen wordt bepaald door kwantiteit en kwaliteit.
Eind vorige eeuw werd in de autobranche de organisatie Autorecycling Nederland opgericht. Ik was daarbij betrokken. Doel was om een hoger hergebruik te realiseren bij demontage van auto’s. Voor het ophalen een paar rubber strips per bedrijf was namelijk nooit veel belangstelling vanwege de geringe baten. Maar als je als verwerkingsbedrijf bij alle autodemontagebedrijven rubber kan ophalen, wordt het ineens interessant. Ook voor het autodemontage bedrijf, sommig restafval kreeg ineens een positieve geldwaarde.
Dat kan ook zomaar voor de RWZI’s gelden. Als ze met z’n allen gaan samenwerken en op landelijk niveau collectief contracten gaan afsluiten met afnemers dan kan dat voor beide partijen interessant worden. Bijvoorbeeld voor struviet. Zeker nu de totale gevolgen van kunstmest steeds meer onder het vergrootglas komen, zou struviet een geweldige vervanger kunnen zijn.
En een centrale organisatie, zoals ARN bij de autosector heeft nog meer voordelen. Je kunt een veel directere samenwerking met partijen als Wetsus en KWR tot stand brengen, waarbij uit een deel van de opbrengsten van de restproducten onderzoek gefinancierd kan worden om nog effectiever en efficiënter te worden met de terugwinning. Je zou dan ook kunnen kijken in hoeverre je samenwerkingen zou kunnen aangaan met bedrijven, die nu hun afvalwater moeten voorzuiveren. Bij Waterstromen werd zo’n samenwerking al tot stand gebracht met een voedselproducent en een leerlooier.
En als het echt succesvol zou worden, zou het zelfs kunnen leiden tot lagere belastingen(verontreinigingsheffing). Wat mij betreft is er wel één belangrijke voorwaarde aan verbonden, namelijk dat het zuiveren van communaal afvalwater altijd een publieke aangelegenheid blijft.
Klinkt goed! Maar waarom wordt dit niet bij alle waterschappen ingevoerd? Dan ontstaan er meer mogelijkheden tegen lagere prijzen.
Afsluiten van de Nieuwe Waterweg met zeesluizen (Plan Spaargaren) zal de riviersedimentstroom naar het zuidwesten voeren. Daar is behoefte aan sediment. Het baggeren in de binnengelegen (oude) Rotterdamse havens wordt daardoor tot een minimum beperkt. Zeewaartse afhandeling van schepen (containertransferia) op de Maasvlakten maken tevens dat de Nieuwe Waterweg mag verondiepen. Binnenvaartschepen hebben immers een geringe diepgang. Bovendien wordt het rivierpeil dankzij zeesluizen meer beheersbaar.

Wil Borm
Adviesgroep Borm & Huijgens - integraal waterbeheer
Interessant artikel en mooi initiatief.. wel jammer dat er meerdere keren over waterpomp gesproken wordt terwijl het warmtepomp is.
Redactie: dank, is gecorrigeerd.
Energetisch mooi maar hoe worden de kosten binnen de perken gehouden, zodat de “gewone” burger het nog kan betalen? Hoe bedrijfszeker is de installatie en het net?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!