De combinatie van een waterinfiltratiesysteem (onderwaterdrainage) met dynamisch peilbeheer in de polder Lange Weide bij Driebruggen heeft de afgelopen twee jaar goed gewerkt. Dat concludeert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in een tussenevaluatie van het project ‘Toekomstbestendige polder Lange Weide’.

In 2018 en 2019 is in bijna de hele Zuid-Hollandse polder 450 kilometer aan drains aangelegd om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met een omvang van 310 hectare gaat het om de grootste polder met onderwaterdrainage in Nederland.

HDSR spreekt zelf liever van waterinfiltratie, omdat de nadruk niet ligt op draineren maar op infiltreren. Via de drains wordt het water vanuit de sloten in het veen geïnfiltreerd. Zo kan ‘s zomers de grondwaterstand worden verhoogd.

Om dit proces te optimaliseren, voeren de boeren, het waterschap en Staatsbosbeheer daarnaast samen dynamisch peilbeheer uit. In drogere perioden sturen ze op een hoger waterpeil, in nattere perioden verlagen ze het peil. Ook dat is uniek, stelt het waterschap.

Grondwaterstand
Het project moet duidelijk maken wat de effecten van het waterinfiltratiesysteem op de grondwaterstand, bodemhoogte, ecologie en waterkwaliteit in de polder zijn. Ook moet het inzicht bieden in de praktijk van dynamisch peilbeheer en in de mogelijke meerwaarde daarvan voor de werking van het waterinfiltratiesysteem.

Uit de evaluatie van 2020 en 2021 blijkt dat de grondeigenaren in de warme zomer van 2020 de grondwaterstand met het waterinfiltratiesysteem tot 50 centimeter onder het maaiveld konden verhogen. In het ‘normale’ jaar 2021 was het verschil tussen waterinfiltratiesysteem en referentie kleiner.

De dertien agrariërs die meedoen, rapporteren geen langer maai- en weideseizoen. Wel lijkt de grasgroei in droge perioden iets hoger op percelen met een waterinfiltratiesysteem. Op de lager gelegen percelen is er snel wateroverlast, vertrapping van greppels en plasvorming als er veel neerslag valt.

Bodemhoogte
Een eerste meting van de bodemhoogte geeft verschillen aan tussen percelen met waterinfiltratiesysteem en referentiepercelen zonder. Er is (nog) geen duidelijk verschil in de ecologie en waterkwaliteit als gevolg van het waterinfiltratiesysteem. "Voor deze onderdelen zijn langere meetreeksen nodig om conclusies te kunnen trekken", aldus de tussenrapportage.

De metingen lopen nog enkele jaren door. Het dynamisch peilbeheer wordt ook dit jaar nog uitgevoerd, waarna de eindevaluatie volgt. 

 

MEER INFORMATIE
Voortgangsrapportage 2020/2021 Toekomstbestendige polder Lange Weide
H2O-bericht: Dynamisch peilbeheer bij grootste onderwaterdrainage pilot van Nederland

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!