secundair logo knw 1

In de polder Lange Weide regelt het waterschap het peilbeheer samen met grondeigenaren. Foto HDSR

De combinatie van een waterinfiltratiesysteem (onderwaterdrainage) met dynamisch peilbeheer in de polder Lange Weide bij Driebruggen heeft de afgelopen twee jaar goed gewerkt. Dat concludeert Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in een tussenevaluatie van het project ‘Toekomstbestendige polder Lange Weide’.

In 2018 en 2019 is in bijna de hele Zuid-Hollandse polder 450 kilometer aan drains aangelegd om de bodemdaling te remmen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Met een omvang van 310 hectare gaat het om de grootste polder met onderwaterdrainage in Nederland.

HDSR spreekt zelf liever van waterinfiltratie, omdat de nadruk niet ligt op draineren maar op infiltreren. Via de drains wordt het water vanuit de sloten in het veen geïnfiltreerd. Zo kan ‘s zomers de grondwaterstand worden verhoogd.

Om dit proces te optimaliseren, voeren de boeren, het waterschap en Staatsbosbeheer daarnaast samen dynamisch peilbeheer uit. In drogere perioden sturen ze op een hoger waterpeil, in nattere perioden verlagen ze het peil. Ook dat is uniek, stelt het waterschap.

Grondwaterstand
Het project moet duidelijk maken wat de effecten van het waterinfiltratiesysteem op de grondwaterstand, bodemhoogte, ecologie en waterkwaliteit in de polder zijn. Ook moet het inzicht bieden in de praktijk van dynamisch peilbeheer en in de mogelijke meerwaarde daarvan voor de werking van het waterinfiltratiesysteem.

Uit de evaluatie van 2020 en 2021 blijkt dat de grondeigenaren in de warme zomer van 2020 de grondwaterstand met het waterinfiltratiesysteem tot 50 centimeter onder het maaiveld konden verhogen. In het ‘normale’ jaar 2021 was het verschil tussen waterinfiltratiesysteem en referentie kleiner.

De dertien agrariërs die meedoen, rapporteren geen langer maai- en weideseizoen. Wel lijkt de grasgroei in droge perioden iets hoger op percelen met een waterinfiltratiesysteem. Op de lager gelegen percelen is er snel wateroverlast, vertrapping van greppels en plasvorming als er veel neerslag valt.

Bodemhoogte
Een eerste meting van de bodemhoogte geeft verschillen aan tussen percelen met waterinfiltratiesysteem en referentiepercelen zonder. Er is (nog) geen duidelijk verschil in de ecologie en waterkwaliteit als gevolg van het waterinfiltratiesysteem. "Voor deze onderdelen zijn langere meetreeksen nodig om conclusies te kunnen trekken", aldus de tussenrapportage.

De metingen lopen nog enkele jaren door. Het dynamisch peilbeheer wordt ook dit jaar nog uitgevoerd, waarna de eindevaluatie volgt. 

 

MEER INFORMATIE
Voortgangsrapportage 2020/2021 Toekomstbestendige polder Lange Weide
H2O-bericht: Dynamisch peilbeheer bij grootste onderwaterdrainage pilot van Nederland

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!