secundair logo knw 1

Nieuwe uitdagingen in het waterbeheer (foto: gemeente Almere)

Het gebied Oosterwold in Flevoland wordt van onderop ontwikkeld via particuliere initiatieven. Waterschap Zuiderzeeland houdt samen met andere overheden het effect op het waterbeheer in de gaten.

Hiervoor hebben de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland op 15 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. Oosterwold is een agrarisch gebied van 43 vierkante kilometer waar ruimte is voor 15 duizend woningen. Het gebied wordt in de periode tot en met 2030 op een bijzondere manier ontwikkeld: via ‘organische groei’ van onderop. De nieuwe bewoners bepalen - op basis van een aantal spelregels - niet alleen hoe ze hun woningen en bedrijven bouwen, maar gaan ook over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. Zij bouwen zoveel mogelijk duurzaam.

Nieuwe uitdagingen
De organische gebiedsontwikkeling leidt tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer, vertelt Lione du Piêd, programmaleider Oosterwold bij Waterschap Zuiderzeeland. “Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de behandeling van afvalwater en voor de opvang en berging van water door sloten en vijvers op de eigen kavel. De vraag is: is daarmee een robuust en schoon watersysteem gewaarborgd, ook op de lange termijn?”

Het is van groot belang dat het waterschap en de andere overheden hierbij samenwerken, vindt Du Piêd. “Dat is de sleutel voor een succesvolle ontwikkeling van de waterhuishouding in het gebied. We brengen samen de ervaringen en resultaten in verband met waterbeheer in kaart. We kijken ook of op termijn mogelijk aanpassingen nodig zijn en wat dan goede oplossingen zijn.”

De samenwerkingspartners voeren negen deelprojecten op het gebied van water uit. Zo wordt met een ‘challenge’ gezocht naar innovatieve decentrale watersystemen die nog beter functioneren. Ook wordt de waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied gemeten en gemonitord. Een van de deelprojecten richt zich specifiek op de ervaringen en wensen van de bewoners. Wat zijn bijvoorbeeld hun ervaringen met het decentraal zuiveren van afvalwater en de aanleg, het beheer en het onderhoud van sloten en vijvers?

Andere rol van waterschap
Du Piêd noemt verder het deelproject waterbeheer. Hierin wordt onder andere gekeken naar de rol van Waterschap Zuiderzeeland en de andere overheden binnen de bijzondere ontwikkelfilosofie. “Dit is voor het waterschap erg belangrijk. Hoe kunnen wij onze taken en rollen goed invulling geven? Wat kunnen we loslaten en hoe pakken we dat aan?.”

Du Piêd wijst op de uitdagingen die organische gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. “Het zorgt voor extra werkzaamheden voor het waterschap en de andere overheden. Waar wij bij andere gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld kunnen volstaan met enkele vergunningen, moeten we nu voor elke kavel afzonderlijk een vergunning afgeven en die ook controleren. Hiervoor zoeken we gezamenlijk naar een effectieve oplossing.” De samenwerkingsovereenkomst geldt in ieder geval tot de evaluatie die in de loop van 2019 plaatsvindt. Daarna bekijken de partijen hoe de samenwerking kan worden voortgezet.

Meer informatie

Waterschap Zuiderzeeland over samenwerking 

Projectsite Maak Oosterwold

Informatie van waterschap over Oosterwold

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....