secundair logo knw 1

Nieuwe uitdagingen in het waterbeheer (foto: gemeente Almere)

Het gebied Oosterwold in Flevoland wordt van onderop ontwikkeld via particuliere initiatieven. Waterschap Zuiderzeeland houdt samen met andere overheden het effect op het waterbeheer in de gaten.

Hiervoor hebben de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland op 15 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. Oosterwold is een agrarisch gebied van 43 vierkante kilometer waar ruimte is voor 15 duizend woningen. Het gebied wordt in de periode tot en met 2030 op een bijzondere manier ontwikkeld: via ‘organische groei’ van onderop. De nieuwe bewoners bepalen - op basis van een aantal spelregels - niet alleen hoe ze hun woningen en bedrijven bouwen, maar gaan ook over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. Zij bouwen zoveel mogelijk duurzaam.

Nieuwe uitdagingen
De organische gebiedsontwikkeling leidt tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer, vertelt Lione du Piêd, programmaleider Oosterwold bij Waterschap Zuiderzeeland. “Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de behandeling van afvalwater en voor de opvang en berging van water door sloten en vijvers op de eigen kavel. De vraag is: is daarmee een robuust en schoon watersysteem gewaarborgd, ook op de lange termijn?”

Het is van groot belang dat het waterschap en de andere overheden hierbij samenwerken, vindt Du Piêd. “Dat is de sleutel voor een succesvolle ontwikkeling van de waterhuishouding in het gebied. We brengen samen de ervaringen en resultaten in verband met waterbeheer in kaart. We kijken ook of op termijn mogelijk aanpassingen nodig zijn en wat dan goede oplossingen zijn.”

De samenwerkingspartners voeren negen deelprojecten op het gebied van water uit. Zo wordt met een ‘challenge’ gezocht naar innovatieve decentrale watersystemen die nog beter functioneren. Ook wordt de waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied gemeten en gemonitord. Een van de deelprojecten richt zich specifiek op de ervaringen en wensen van de bewoners. Wat zijn bijvoorbeeld hun ervaringen met het decentraal zuiveren van afvalwater en de aanleg, het beheer en het onderhoud van sloten en vijvers?

Andere rol van waterschap
Du Piêd noemt verder het deelproject waterbeheer. Hierin wordt onder andere gekeken naar de rol van Waterschap Zuiderzeeland en de andere overheden binnen de bijzondere ontwikkelfilosofie. “Dit is voor het waterschap erg belangrijk. Hoe kunnen wij onze taken en rollen goed invulling geven? Wat kunnen we loslaten en hoe pakken we dat aan?.”

Du Piêd wijst op de uitdagingen die organische gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. “Het zorgt voor extra werkzaamheden voor het waterschap en de andere overheden. Waar wij bij andere gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld kunnen volstaan met enkele vergunningen, moeten we nu voor elke kavel afzonderlijk een vergunning afgeven en die ook controleren. Hiervoor zoeken we gezamenlijk naar een effectieve oplossing.” De samenwerkingsovereenkomst geldt in ieder geval tot de evaluatie die in de loop van 2019 plaatsvindt. Daarna bekijken de partijen hoe de samenwerking kan worden voortgezet.

Meer informatie

Waterschap Zuiderzeeland over samenwerking 

Projectsite Maak Oosterwold

Informatie van waterschap over Oosterwold

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.