Het gebied Oosterwold in Flevoland wordt van onderop ontwikkeld via particuliere initiatieven. Waterschap Zuiderzeeland houdt samen met andere overheden het effect op het waterbeheer in de gaten.

Hiervoor hebben de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland op 15 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. Oosterwold is een agrarisch gebied van 43 vierkante kilometer waar ruimte is voor 15 duizend woningen. Het gebied wordt in de periode tot en met 2030 op een bijzondere manier ontwikkeld: via ‘organische groei’ van onderop. De nieuwe bewoners bepalen - op basis van een aantal spelregels - niet alleen hoe ze hun woningen en bedrijven bouwen, maar gaan ook over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. Zij bouwen zoveel mogelijk duurzaam.

Nieuwe uitdagingen
De organische gebiedsontwikkeling leidt tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer, vertelt Lione du Piêd, programmaleider Oosterwold bij Waterschap Zuiderzeeland. “Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de behandeling van afvalwater en voor de opvang en berging van water door sloten en vijvers op de eigen kavel. De vraag is: is daarmee een robuust en schoon watersysteem gewaarborgd, ook op de lange termijn?”

Het is van groot belang dat het waterschap en de andere overheden hierbij samenwerken, vindt Du Piêd. “Dat is de sleutel voor een succesvolle ontwikkeling van de waterhuishouding in het gebied. We brengen samen de ervaringen en resultaten in verband met waterbeheer in kaart. We kijken ook of op termijn mogelijk aanpassingen nodig zijn en wat dan goede oplossingen zijn.”

De samenwerkingspartners voeren negen deelprojecten op het gebied van water uit. Zo wordt met een ‘challenge’ gezocht naar innovatieve decentrale watersystemen die nog beter functioneren. Ook wordt de waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied gemeten en gemonitord. Een van de deelprojecten richt zich specifiek op de ervaringen en wensen van de bewoners. Wat zijn bijvoorbeeld hun ervaringen met het decentraal zuiveren van afvalwater en de aanleg, het beheer en het onderhoud van sloten en vijvers?

Andere rol van waterschap
Du Piêd noemt verder het deelproject waterbeheer. Hierin wordt onder andere gekeken naar de rol van Waterschap Zuiderzeeland en de andere overheden binnen de bijzondere ontwikkelfilosofie. “Dit is voor het waterschap erg belangrijk. Hoe kunnen wij onze taken en rollen goed invulling geven? Wat kunnen we loslaten en hoe pakken we dat aan?.”

Du Piêd wijst op de uitdagingen die organische gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. “Het zorgt voor extra werkzaamheden voor het waterschap en de andere overheden. Waar wij bij andere gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld kunnen volstaan met enkele vergunningen, moeten we nu voor elke kavel afzonderlijk een vergunning afgeven en die ook controleren. Hiervoor zoeken we gezamenlijk naar een effectieve oplossing.” De samenwerkingsovereenkomst geldt in ieder geval tot de evaluatie die in de loop van 2019 plaatsvindt. Daarna bekijken de partijen hoe de samenwerking kan worden voortgezet.

Meer informatie

Waterschap Zuiderzeeland over samenwerking 

Projectsite Maak Oosterwold

Informatie van waterschap over Oosterwold

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi onderzoek. Met de hete zomers van nu is het fijn om vlakbij zwemwater te hebben en het water op de hoek van de straat ( in mijn geval) kan dan een enorme aantrekkingskracht hebben. Mooie aanvulling op het onderzoek, zou een vergelijking met nabijgelegen “ officiële zwemwaterlocaties” kunnen zijn: op welke punten scoren deze beter ( en waar minder) als zwemlocatie… , wat is de capaciteit … en hoe nabijgelegen zijn deze locaties.
Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!