0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Het gebied Oosterwold in Flevoland wordt van onderop ontwikkeld via particuliere initiatieven. Waterschap Zuiderzeeland houdt samen met andere overheden het effect op het waterbeheer in de gaten.

Hiervoor hebben de gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland op 15 maart een samenwerkingsovereenkomst getekend. Oosterwold is een agrarisch gebied van 43 vierkante kilometer waar ruimte is voor 15 duizend woningen. Het gebied wordt in de periode tot en met 2030 op een bijzondere manier ontwikkeld: via ‘organische groei’ van onderop. De nieuwe bewoners bepalen - op basis van een aantal spelregels - niet alleen hoe ze hun woningen en bedrijven bouwen, maar gaan ook over de wegen, waterhuishouding en openbare ruimte. Zij bouwen zoveel mogelijk duurzaam.

Nieuwe uitdagingen
De organische gebiedsontwikkeling leidt tot nieuwe uitdagingen in het waterbeheer, vertelt Lione du Piêd, programmaleider Oosterwold bij Waterschap Zuiderzeeland. “Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor de behandeling van afvalwater en voor de opvang en berging van water door sloten en vijvers op de eigen kavel. De vraag is: is daarmee een robuust en schoon watersysteem gewaarborgd, ook op de lange termijn?”

Het is van groot belang dat het waterschap en de andere overheden hierbij samenwerken, vindt Du Piêd. “Dat is de sleutel voor een succesvolle ontwikkeling van de waterhuishouding in het gebied. We brengen samen de ervaringen en resultaten in verband met waterbeheer in kaart. We kijken ook of op termijn mogelijk aanpassingen nodig zijn en wat dan goede oplossingen zijn.”

De samenwerkingspartners voeren negen deelprojecten op het gebied van water uit. Zo wordt met een ‘challenge’ gezocht naar innovatieve decentrale watersystemen die nog beter functioneren. Ook wordt de waterkwaliteit en -kwantiteit in het gebied gemeten en gemonitord. Een van de deelprojecten richt zich specifiek op de ervaringen en wensen van de bewoners. Wat zijn bijvoorbeeld hun ervaringen met het decentraal zuiveren van afvalwater en de aanleg, het beheer en het onderhoud van sloten en vijvers?

Andere rol van waterschap
Du Piêd noemt verder het deelproject waterbeheer. Hierin wordt onder andere gekeken naar de rol van Waterschap Zuiderzeeland en de andere overheden binnen de bijzondere ontwikkelfilosofie. “Dit is voor het waterschap erg belangrijk. Hoe kunnen wij onze taken en rollen goed invulling geven? Wat kunnen we loslaten en hoe pakken we dat aan?.”

Du Piêd wijst op de uitdagingen die organische gebiedsontwikkeling met zich meebrengt. “Het zorgt voor extra werkzaamheden voor het waterschap en de andere overheden. Waar wij bij andere gebiedsontwikkelingen bijvoorbeeld kunnen volstaan met enkele vergunningen, moeten we nu voor elke kavel afzonderlijk een vergunning afgeven en die ook controleren. Hiervoor zoeken we gezamenlijk naar een effectieve oplossing.” De samenwerkingsovereenkomst geldt in ieder geval tot de evaluatie die in de loop van 2019 plaatsvindt. Daarna bekijken de partijen hoe de samenwerking kan worden voortgezet.

Meer informatie

Waterschap Zuiderzeeland over samenwerking 

Projectsite Maak Oosterwold

Informatie van waterschap over Oosterwold

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

KNW Lidmaatschap

"KNW Waternetwerk verbindt waterprofessionals in een uniek platform"

Word ook lid

Laatste reacties op onze artikelen

Bodemdaling en HWBP kunnen niet los van elkaar worden gezien. Bij de veronderstelling dat we in de delta blijven wonen zal het antwoord dan ook moeten zijn temporiseer dijkverhogen (draagvlak slappe bodem is beperkt) en druk het laag gelegen land geologisch op (ongeveer 1/3 deel NL) in het tempo van de zeespiegel stijging. Benut daarvoor de stoffen die we niet langer in de atmosfeer willen stoten (CO2) en bindt deze tot een slurry.
De wet van Pascal zal ons daarbij helpen, waarbij we feitelijk omkeren wat nu in de onttrekking van gas als bodemdaling herkennen. Ga over tot een programma dat gebouwen/huizen niet langer passief gefundeerd zijn, maar eenvoudig waterpas gesteld kunnen worden. Zie dit als een de komende eeuwen doorlopend programma zodat de delta veilig blijft, de rivieren weer geleidelijk onder maaiveld komen en het veenlandschap in zijn charme gepoogd kan worden gelijktijdig te behouden als Carbon link. Slappe bodem wordt dan zelf een non-onderwerp.
De kosten en middelen voor zo'n programma zullen het geleidelijk winnen van steeds hogere en middelen verslindende dijken en waterbouwkundige constructies (denk aan stormvloedkering), zoute kwel wordt stapsgewijs beheerst en de bodemvruchtbaarheid is verzekerd.
Zoek allianties met die partijen die nu aan de bron van de koolstof economie hebben gestaan. Zij beschikken over de juiste expertise om dit proces van dalen in stijging om te zetten en de diepe boring naar zeg drie km diepte veilig te openen, beheren en te sluiten.
Zoek kort gezegd het juist niveau en tijdschema om problemen in de badkuip te beheersen. Dat overstijgt de slappe bodem.
De technologie en ervaring zal wereldwijd toepasbaar zijn en een antwoord geven, anders dan simpel CO2 in de diepe bodem brengen.
Wat een informatie: "De grondwaterstanden zijn momenteel gemiddeld tot laag voor de tijd van het jaar. In de laaggelegen delen zijn ze normaal, maar in de hooggelegen zandgebieden nog altijd ‘zeer laag".. Laat toch eens wat grafieken zien!!!! Er wordt zoveel gemeten. En de deskundigen kunnen het uitleggen.
Het moet zijn community of practice, of die betreffende bouwmarkt moet hier bij betrokken zijn.
N2O + O3
Met ander woorden: lachgas afvangen en ozon toevoegen. O3 kun je maken uit restproduct bij waterstofproductie.
Dus oplosbaar dit probleem?
@Erik van LithWe hebben inderdaad ook designers in het project betrokken. Zij hebben ons geholpen door ons technieken aan te leren die zij gebruiken bij empathisch onderzoek: hoe kom je achter de drijfveren van mensen.
En in vijf gemeenten in Zuid-Nederland zijn ontwerpers met een concreet vraagstuk aan de slag gegaan, samen met ambtenaren en bewoners. Ze vonden het een heel leuk en interessant vraagstuk om aan te werken. Het heeft veel losgemaakt daardoor. We hebben veel van elkaar geleerd.
Als je meer wilt weten, neem dan even contact op met Dick of mij (Karla Niggebrugge, kniggebrugge@brabant.nl)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het