secundair logo knw 1

Waterschap Scheldestromen is deze week begonnen met de aanleg van een vispassage naast gemaal De Noord bij Sint Maartensdijk op Tholen. Vanuit de Oosterschelde wordt de vis, voornamelijk glasaal, twee kanten opgestuurd.

De vispassage aan de Gemaalweg bij Sint Maartensdijk is voor Scheldestromen niet de eerste, maar wel een bijzondere, vertelt woordvoerder Chantal de Putter. ''Er is gekozen voor een vispassage met een vacuümsysteem dat zich opsplitst bovenin de dijk. Zo worden beide afwateringsgebieden van De Noord, richting Sint Maartensdijk en richting Stavenisse, bereikt. Dat is nodig omdat beide gebieden verschillende waterpeilen hebben.’’

Veel vissen trekken om te paaien. Deze trek wordt bemoeilijkt door stuwen en gemalen die de waterstand reguleren. Om de populatie op peil te houden, zijn maatregelen als vispassages en aalgoten noodzakelijk.

Het overtollige polderwater dat gemaal De Noord op de Oosterschelde spuit, dient als lokstroom voor de vis zodat die zijn weg naar het brakke binnenwater van de polder kan vinden. Het gaat om vissoorten als aal, driedoornige stekelbaars, spiering en bot, die zowel zoet als zout water nodig hebben. Dankzij de vispassage kunnen zij het achterland in en uit trekken.

Tellingen
De aanleg van de vispassage is een van de maatregelen die het waterschap uitvoert om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Die vereist dat oppervlaktewater in goede ecologische conditie is. Noodzakelijk daarvoor is de aanwezigheid van diverse soorten vissen, die tevens als voedsel voor vogels dienen.

Op basis van tellingen besloot Scheldestromen de vispassage bij gemaal De Noord prioriteit te geven. Het aanvankelijke plan was om rond deze tijd bij het gemaal Zuidwatering, bij Vlissingen, een vispassage aan te leggen. ''Maar daar werd bijna geen glasaal aangetroffen’’, aldus De Putter. Bij Sint Maartensdijk daarentegen zwommen flinke aantallen rond.

De aannemer is deze week begonnen met de voorbereidende werkzaamheden en hoopt de klus in het vroege najaar af te ronden. Dat moet ook omdat er in het stormseizoen, van 1 oktober tot 1 april, niet aan de dijk gewerkt mag worden.

Het karwei kost 800.000 euro, waarvan Rijkswaterstaat 275.000 euro voor zijn rekening neemt.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).