secundair logo knw 1

Een totaalverbod op PFAS is de enige manier om te voorkomen dat deze zeer zorgwekkende stof in het milieu, en in het drinkwater, terechtkomt. Dat benadrukken de Unie van Waterschappen en Vewin in hun lobby in de Tweede Kamer. Ze hopen dat de Kamerleden de minister hierop bevragen.

De Commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer kan tot 30 juni schriftelijke vragen stellen over het advies van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over de gezondheidsrisico’s van PFAS (perfluoralkylstoffen). Zowel de Unie van Waterschappen als Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, reiken de Kamerleden hiervoor een aantal suggesties aan.

Beide pleiten nadrukkelijk voor een totaalverbod op PFAS, dat wil zeggen een verbod op zowel niet-essentiële toepassingen als essentiële toepassingen van de stoffen. De Unie vreest dat de ministers zich enkel richten op het verbod van niet-essentiële toepassingen. “Is het kabinet dan niet bang dat de industrie PFAS zal blijven produceren onder het mom van essentiële toepassing?”

Bronaanpak
Aanpak aan de bron is de enige manier om te voorkomen dat PFAS in het milieu terechtkomt, stellen de koepels. Volgens Vewin is de huidige Europese inzet van Nederland, gericht op Europese restricties op termijn voor PFAS voor niet-essentiële toepassingen, te beperkt en duurt dit te lang.

"De bronaanpak moet een stevige impuls krijgen", aldus de vereniging. "Door in te zetten op een volledig verbod van PFAS in Europa, zo snel mogelijk. Door te bezien wat vooruitlopend op Europese stappen al mogelijk is in Nederland."

Desnoods kan de minister vanuit voorzorg en volksgezondheid alle PFAS direct verbieden en pas weer toelaten nadat zonder twijfel is aangetoond dat een individuele stof veilig is, oppert Vewin. "Hiermee wordt de waarschijnlijk eindeloze discussie over ‘essential’ en ‘non-essential’ vermeden."

Lozingsvergunningen
Tegelijkertijd moet worden ingezet op het aanscherpen van lozingsvergunningen, vinden de drinkwaterbedrijven. Ze wijzen daarbij op het recente EFSA-onderzoek en op het advies van het RIVM, waaruit blijkt dat deze stoffen ook bij lagere gehaltes gezondheidsrisico's met zich meebrengen.

De waterschappen en de drinkwaterbedrijven ondersteunen zelf het ‘Zero Pollution Action Plan’, onderdeel van de Europese Green Deal. Dat gaat onder andere over het beperken van het gebruik en de lozing van gevaarlijke stoffen via REACH, het systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de EU geproduceerd of geïmporteerd worden.

Volgens de waterschappen dient het kabinet ook te kijken naar de inzet van de omgevingsdiensten. Die zijn bevoegd gezag voor vergunningverlening en toezicht op indirecte lozingen, maar lopen achter met het actualiseren van vergunningen voor bronnen van PFAS.

 

MEER INFORMATIE
Vragen Unie van Waterschappen over PFAS
Vragen Vewin over PFAS
H2O-bericht: PFAS in voedsel en drinkwater overschrijdt gezondheidsnorm ESFA
H2O-bericht: Europese Commissie lanceert actieplan ‘nulverontreiniging’

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.