secundair logo knw 1

Een bovengrondse buis van de NAM I Foto: Nederlandse Aardolie Maatschappij

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) staat niet meer onder verscherpt toezicht. Dat was in juni 2021 ingesteld door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), omdat de NAM verzuimd had om tijdig actie te ondernemen na schade aan een waterinjectieput in Twente. Volgens SodM is de risicobeheersing nu goed op orde.

De NAM is in 2011 weer gestart met de oliewinning in de Drentse plaats Schoonebeek. Daarbij werd het productiewater geïnjecteerd in onder meer het oude Twentse gasveld Rossum-Weerselo. Het bedrijf ontdekte in februari 2021 dat er een scheur zat in de buitenbuis van waterinjectieput ROW-2. Hierna werd het Staatstoezicht op de Mijnen ingelicht.

Scheur in buis jaren te laat opgemerkt
Uit onderzoek van SodM bleek dat de NAM de scheur al in 2017 had moeten opmerken, omdat de druk in de ruimte tussen binnen- en buitenbuis kortstondig was weggevallen. Ook had de NAM de schade toen aan de toezichthouder moeten melden en verder moeten onderzoeken. Door dit te verzuimen hield het bedrijf zich niet aan zijn wettelijke plicht. SodM plaatste daarom in juni 2021 de NAM onder verscherpt toezicht.

Dit heeft 3 jaar geduurd. Tijdens deze periode voerde SodM vaker inspecties uit. Hierbij is ook een bredere aanpak toegepast. SodM droeg de NAM op om op verschillende punten de risicobeheersing aan te passen en intern verbeteringen door te voeren wat betreft het opvolgen van signalen.

Risicobeheersing op dit moment op orde
Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is het verscherpte toezicht nu niet meer nodig. Uit het bericht daarover: “De NAM heeft inmiddels op basis van de uitgevoerde studies en het handelen in praktijk laten zien dat de risicobeheersing op dit moment op orde is.” Er wordt gewezen op een vergelijkbaar incident met drukdaling bij put ROW-4 in juli 2023. Daarop heeft de NAM goed gereageerd.

De toelichting: “SodM concludeert op basis van de acties die de NAM heeft ondernomen bij het verliezen van de druk tussen de binnen- en de buitenbuis van put ROW-4, dat de risicobeheersing op dit moment op orde is. Er kan altijd schade aan een put optreden, maar door tijdig handelen moet worden voorkomen dat dit kan leiden tot schade voor mens en milieu. Het systeem en gedrag van de NAM hebben bewezen hierop nu correct ingericht te zijn.”

De toezichthouder signaleert een gedragsverandering. “SodM stelt vast dat de alertheid en het tijdig acteren van de NAM op potentiële problemen is gegroeid. SodM ziet positieve ontwikkelingen in het leiderschap van de NAM. Zo is de NAM proactiever in het contact naar SodM en communiceert de NAM nu tijdig met de toezichthouder over uitdagingen die zij tegenkomt.”

Toezicht op activiteiten NAM gehandhaafd
Door het opheffen van het verscherpte toezicht hoeft de NAM niet langer alle meetresultaten van de waterinjectieputten in Twente door te geven aan SodM. Dit is alleen nog maar nodig bij verplichtingen uit de wet, de vergunning of het Waterinjectieplan. SodM kan wel altijd om extra meetresultaten vragen als daartoe aanleiding is.

Het toezicht op de activiteiten van de NAM blijft. Dat geldt ook voor het veilig opruimen van de locaties nadat de activiteiten zijn gestopt.

Het injecteren van miljoenen liters water per jaar in de Twentse putten is eind 2021 stilgelegd, omdat de hoeveelheid tolueen in het productiewater van de oliewinning de maximale norm in de vergunning overschreed. Sindsdien is de waterinjectie om meerdere redenen niet hervat en de bedoeling is dat het ook niet meer gebeurt. De NAM wil het afvalwater in Schoonebeek, dus ‘dichter bij huis’, gaan verwerken.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Slecht verhaal!

De vraag was? "Wat is de echte prijs van water?"
Zeg dan meteen de echte prijs van 1 kubieke meter water kost zoveel. Punt.

Moet eerst hele kletsverhalen eromheen gaan lezen. Advies: kom meteen to the point!
Zeer terechte en verstandige actie van het schap. 
Het KRW-doel 'passende wateromstandigheden voor o.a. waterafhankelijke Natura2000-gebieden'  gaan we sowieso niet in 2027 halen en waarschijnlijk voor diverse Natura2000-gebieden ook nog niet in de volgende KRW-planperiode 2028-2033.
Gerrit Krajenbrink Gooi grondwater niet te grabbel
Mede naar aanleiding van de column van Jos Peters: belangrijk is dat de drinkwaterwinning minder 'stil' is in de politieke discussie over water, waterverspilling (drainage) en -vervuiling door de landbouw. En er dus niet alleen maar over schrijft in de vakbladen. Leer van de landbouw qua PR. Dit geldt helaas al zo lang. Roer u ook in het waterschap, drinkwaterbedrijf. Schoon water hoeft niet alleen van Brussel/KRW, maar is regionaal in ons eigen belang!
Met vriendelijke groet, Gerrit Krajenbrink, Hydroloog
De stellingen dat 'water weer een belang' is en 'klimaatbeleid niet door de shredder is gehaald' worden al gauw weer tegengesproken in dit artikel. Klimaatadaptatie is niet alleen hoogwaterbescherming.  Dat RLi het belang van WBS (dat sommige provincies wel degelijk serieus oppakken) en watertoets ondersteund, maar daarmee zijn we er niet.