secundair logo knw 1

De historische Jaknikkers zijn het symbool voor de - in 2011 weer gestarte - oliewinning in Schoonebeek I foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onder verscherpt toezicht gesteld. De NAM heeft de inspectiedienst jarenlang niet op de hoogte gesteld van mogelijke problemen met een put in Twente waar productiewater vanuit de oliewinning wordt geïnjecteerd, terwijl dit wel wettelijk verplicht is. Dat kwam aan het licht na een scheur in een buitenbuis.

Het verscherpte toezicht is gisteren met onmiddellijke ingang in werking getreden en geldt voor alle activiteiten van de NAM rondom de injectie van productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in de Drentse plaats Schoonebeek. SodM heeft ook het Openbaar Ministerie (OM) gevraagd om een onderzoek. Die kijkt vanuit strafrechtelijk oogpunt naar de zaak.

De bal werd aan het rollen gebracht toen de NAM in februari een scheur in de buitenbuis van waterinjectieput ROW-2 constateerde en dat aan SodM meldde. Deze put ligt met nog een aantal andere putten in het voormalige gasveld Rossum-Weerselo in de Twentse gemeente Dinkelland. Dagelijks worden hier miljoenen liters afvalwater geïnjecteerd. Het water komt via een ondergrondse leiding uit Schoonebeek.

Geen tijdige actie van de NAM
Tijdens het onderzoek van SodM naar het incident bleek dat NAM al in 2017 weet had van mogelijke problemen bij ROW-2. In augustus van dat jaar was de druk in de ruimte tussen binnen- en buitenbuis kortstondig weggevallen. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor de integriteit van de injectieput. De NAM lichtte SodM pas in maart 2021 in over de drukdaling.

Daarmee heeft de NAM zich niet aan zijn wettelijke plicht gehouden. Pieter van den Bergen, directeur Toezicht bij Staatstoezicht op de Mijnen, zegt hierover op de eigen site: “Activiteiten in de diepe ondergrond zijn niet zonder risico’s. Daarom is het zo belangrijk dat de NAM de monitoring op orde heeft, en zo goed mogelijk begrijpt wat zich in de diepe ondergrond heeft afgespeeld. Dat de NAM geen actie heeft ondernomen na de eerste signalen in 2017, vinden wij kwalijk. Bovendien stellen wij vast dat er nog veel onzekerheid is over de exacte toedracht.”

Van den Bergen laat weten dat het verscherpte toezicht pas wordt ingetrokken, als SodM ervan overtuigd is dat de NAM de risico’s van waterinjectie in de diepe ondergrond afdoende beheerst. Volgens de inspectiedienst zijn er momenteel echter geen aanwijzingen dat er zich gevaarlijke situaties hebben voorgedaan bij ROW-2 of dreigen plaats te vinden bij de andere injectieputten.

Ook nabijgelegen put stilgelegd
SodM vindt verder dat de NAM onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de oorzaak van de scheur in de buitenbuis van ROW-2. Ook was het monitoringsprogramma van het bedrijf niet in staat om schade aan de put tijdig op te sporen. Dit vormt volgens de toezichthouder vooral een risico voor de nabijgelegen put ROW-7. Daarom is deze put tijdelijk stilgelegd, net als eerder ROW-2.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij laat in een reactie weten dat het bedrijf “uiteraard” de aanbevelingen van SodM opvolgt. Daarom is ROW-7 direct buiten bedrijf gesteld. “Daarmee doen we ook recht aan de vragen uit de omgeving over deze waterinjectielocatie. We zullen ROW-7 pas weer in gebruik nemen nadat SodM hier goedkeuring voor heeft verleend.” De NAM gaat op verzoek van de inspectiedienst ook de monitoring van de andere actieve waterinjectieputten intensiveren.

Het is niet het eerste incident met de waterinjectie in Twente, nadat de oliewinning in Schoonebeek in 2011 – na vijftien jaar eerder te zijn gestopt – weer is opgestart. Omwonenden zijn volgens een bericht in dagblad Tubantia verbijsterd en overwegen een formele aangifte bij het OM. Zij vrezen dat vervuild water in de bodem terechtkomt. De vereniging van waterbedrijven Vewin wijst op de risico’s van afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning. Dit zou in ieder geval moeten worden uitgesloten in alle gebieden die belangrijk zijn voor de drinkwaterwinning.

MEER INFORMATIE
SodM over het verscherpte toezicht
Reactie van NAM op de maatregel
NAM over waterinjectie in Twente en Drenthe
Vewin over afvalwaterinjectie olie- en gaswinning

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!