secundair logo knw 1

Het Friese veenweidegebied bij Wergea.

Vernatting van het veenweidegebied is nodig om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar dat kost veel water, en dat kan in droge zomers elders voor tekorten zorgen, waarschuwen onderzoekers van Deltares. Want al dat water moet wel ergens vandaan komen.

Voor het Deltaprogramma Zoetwater berekenden zij wat de gevolgen zijn voor de zoetwatervoorziening als het veenweidegebied op grote schaal wordt natgehouden. Dat kan op verschillende manieren, maar in dit onderzoek is gekeken naar grootschalige aanleg van infiltratiedrains (onderwaterdrainage) en het verhogen van het waterpeil in sloten (peilfixatie).

2204 Joachim HuninkJoachim HuninkAfhankelijk van de ernst van de droogte en de grootte van het gebied neemt de watervraag hiervoor met 3 tot 12 procent toe, zegt onderzoeker Joachim Hunink. "En dat kan niet altijd geleverd worden."

In West-Nederland ontstaan eens in de tien jaar significante watertekorten als het klimaat warmer wordt, schatten de onderzoekers. Hunink: "De capaciteit van het aanvoersysteem vanuit de Nederrijn-Lek is dan niet toereikend. Door de vernattingsmaatregelen stijgen deze tekorten nog eens met circa 15 procent."

Afwegingen
Dat bewijst volgens de geohydroloog temeer de noodzaak van de huidige strategie van het Deltaprogramma Zoetwater om de capaciteit te vergroten. Een tekort heeft immers gevolgen voor de landbouw, de waterkwaliteit en de stabiliteit van veenkades.

In Noord-Nederland zorgen de maatregelen volgens de onderzoekers, die zich baseren op het Landelijk Hydrologisch Model, voor een stijging van de watervraag met 9 tot 12 procent. Hier moet het extra water uit het IJsselmeer/Markermeer aangevoerd worden. Dat lukt nu nog wel, maar in een warmer klimaat zal onze ‘nationale regenton’ vaker worden uitgeput, is de voorspelling.

"Er zullen dan veel vaker afwegingen gemaakt moeten worden tussen de verschillende watervragers. Aangezien waterlevering voor peilbeheer in de meeste gebieden voorrang krijgt, in lijn met de verdringingsreeks, betekent dit elders in het systeem een grotere kans op beregeningstekorten en afname van de kwaliteit van het oppervlaktewater door doorspoelbeperkingen."

Verdamping
De berekeningen laten ook zien dat onderwaterdrainage en peilfixatie in staat zijn om de gemiddelde grondwaterstanden in de zomer te verhogen. In droge jaren is het effect echter kleiner en kunnen de grondwaterstanden nog steeds ver uitzakken.

Dit komt enerzijds doordat de verdamping maar ten dele gecompenseerd kan worden door de wateraanvoer via de onderwaterdrains, en anderzijds doordat de wateraanvoer dan beperkt is.

Het onderzoek dient volgens Hunink als ‘input’ voor de discussie over welke maatregelen nodig zijn om de knelpunten in de zoetwatervoorziening op te lossen. "Wij laten zien dat de maatregelen om bodemdaling tegen te gaan niet los kunnen worden gezien van de zoetwaterstrategie."

 

MEER INFORMATIE
Rapport over gevolgen vernatting veenweidegebieden
Themapagina Deltaprogramma Zoetwater

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.