0
0
0
s2sdefault

Vernatting van het veenweidegebied is nodig om bodemdaling en CO2-uitstoot tegen te gaan. Maar dat kost veel water, en dat kan in droge zomers elders voor tekorten zorgen, waarschuwen onderzoekers van Deltares. Want al dat water moet wel ergens vandaan komen.

Voor het Deltaprogramma Zoetwater berekenden zij wat de gevolgen zijn voor de zoetwatervoorziening als het veenweidegebied op grote schaal wordt natgehouden. Dat kan op verschillende manieren, maar in dit onderzoek is gekeken naar grootschalige aanleg van infiltratiedrains (onderwaterdrainage) en het verhogen van het waterpeil in sloten (peilfixatie).

2204 Joachim HuninkJoachim HuninkAfhankelijk van de ernst van de droogte en de grootte van het gebied neemt de watervraag hiervoor met 3 tot 12 procent toe, zegt onderzoeker Joachim Hunink. "En dat kan niet altijd geleverd worden."

In West-Nederland ontstaan eens in de tien jaar significante watertekorten als het klimaat warmer wordt, schatten de onderzoekers. Hunink: "De capaciteit van het aanvoersysteem vanuit de Nederrijn-Lek is dan niet toereikend. Door de vernattingsmaatregelen stijgen deze tekorten nog eens met circa 15 procent."

Afwegingen
Dat bewijst volgens de geohydroloog temeer de noodzaak van de huidige strategie van het Deltaprogramma Zoetwater om de capaciteit te vergroten. Een tekort heeft immers gevolgen voor de landbouw, de waterkwaliteit en de stabiliteit van veenkades.

In Noord-Nederland zorgen de maatregelen volgens de onderzoekers, die zich baseren op het Landelijk Hydrologisch Model, voor een stijging van de watervraag met 9 tot 12 procent. Hier moet het extra water uit het IJsselmeer/Markermeer aangevoerd worden. Dat lukt nu nog wel, maar in een warmer klimaat zal onze ‘nationale regenton’ vaker worden uitgeput, is de voorspelling.

"Er zullen dan veel vaker afwegingen gemaakt moeten worden tussen de verschillende watervragers. Aangezien waterlevering voor peilbeheer in de meeste gebieden voorrang krijgt, in lijn met de verdringingsreeks, betekent dit elders in het systeem een grotere kans op beregeningstekorten en afname van de kwaliteit van het oppervlaktewater door doorspoelbeperkingen."

Verdamping
De berekeningen laten ook zien dat onderwaterdrainage en peilfixatie in staat zijn om de gemiddelde grondwaterstanden in de zomer te verhogen. In droge jaren is het effect echter kleiner en kunnen de grondwaterstanden nog steeds ver uitzakken.

Dit komt enerzijds doordat de verdamping maar ten dele gecompenseerd kan worden door de wateraanvoer via de onderwaterdrains, en anderzijds doordat de wateraanvoer dan beperkt is.

Het onderzoek dient volgens Hunink als ‘input’ voor de discussie over welke maatregelen nodig zijn om de knelpunten in de zoetwatervoorziening op te lossen. "Wij laten zien dat de maatregelen om bodemdaling tegen te gaan niet los kunnen worden gezien van de zoetwaterstrategie."

 

MEER INFORMATIE
Rapport over gevolgen vernatting veenweidegebieden
Themapagina Deltaprogramma Zoetwater

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    de haan · 7 months ago
    Inderdaad bierviltjes rekenwerk. Het vasthouden van het overschot aan nuttige neerslag, zou alleen al een enorm verschil maken. Dus winters en in het natte najaar en voorjaar minder water afvoeren ( hoger peil , was toch al de bedoeling). En zomers geen tot zeer weinig water afvoeren. Daarnaast kun je doorspoelwater ook nog dubbel benutten voor ondergrondse infiltratie en bergening. En ik mis de opslag in lokale meertjes en watergangen die ook een hoger peil hebben en dus meer water bevatten. Een waterschijf van 10 centimeter, in een hele polder bevat veel water.
  • This commment is unpublished.
    Hans Middendorp · 7 months ago
    Deze conclusie is echt kort-door-de-bocht! Rekenwerk op de achterkant van een bierviltje. Want ja, via de zogenoemde Klimaataanvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal met - in de toekomst! - 21 m3 per seconde komt er natuurlijk nooit genoeg zoetwater naar het Groene Hart. Maar... er stroomt mééér dan genoeg zoetwater bij Hoek van Holland zinloos de Noordzee in, in de orde van 800 m3 per seconde bij extreem lage afvoer van de Waal en de Maas. Dus hoe kunnen we dat water beter benutten? Google maar eens op "Klimaatbestendige aanvoer zoetwater in Zuid-Holland".
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.