secundair logo knw 1

Door een strekdam te bouwen van Urk naar Enkhuizen kan de rivier de IJssel in de toekomst beter worden benut voor drinkwaterwinning en voor het op peil houden van de zoetwatervoorraad voor midden-Nederland. Dat is een van de scenario’s van het IJ-team over de toekomst van het Ketelmeer. Het IJ-team is een denktank die in het leven is geroepen door het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied. 

Doel van deze denktank is om ‘een impuls te geven aan omgevingskwaliteit’ door ideeën aan te dragen voor de toekomstige inrichting van het IJsselmeergebied in het licht van klimaatverandering. Voor het Ketelmeer zijn vier zogeheten systeemschetsen neergelegd om de hoogwaterveiligheid van de IJssel-Vechtdelta te vergroten.

Het Ketelmeer vormt de verbinding tussen de rivier de IJssel en het IJsselmeer. Het ligt ingeklemd tussen de Noordoostpolder en de Flevopolder. Nu is het nog een bak water met hoge dijken. De wens is om het Ketelmeer om te vormen tot een gebied met hogere natuurwaarden met rietlanden en moerassen.

Veiligheid
Het verlengen en verleggen van de monding van de IJssel heeft volgens het IJ-team verschillende voordelen. Het vergroot de veiligheid van de steden Zwolle en Kampen. Bij hoge waterstanden in de IJssel in combinatie met een noordwesterstorm, ontstaat opstuwing in het Ketelmeer waardoor de Hanzesteden gevaar lopen.

De bouw van een strekdam zou gepaard moeten gaan met de aanleg een kanaal door de Noordoostpolder om de sloten en vaarten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe te blijven voorzien van IJsselwater.

“Het zijn rigoureuze deltawerk-achtige ingrepen. Maar het lost wel meerdere problemen in de toekomst op”, zegt landschapsarchitect Jandirk Hoekstra, leider van het IJ-team. Onder zijn leiding zijn vier scenario’s voor het Ketelmeer uitgewerkt.

Het rivierwater van de IJssel wordt in de toekomst steeds belangrijker voor de drinkwaterwinning. Vitens zou graag een buffergebied in het Ketelmeer ontwikkelen om veilig en betrouwbaar drinkwater te winnen. De aanleg van een dam stopt de invloed van de zoute Waddenzee en dat is gunstig voor de waterwinning.

Keteldelta
In de andere scenario’s voor het Ketelmeer wordt voorgesteld om lage gebieden achter de dijken in te zetten als waterberging en om de dijken sterker te maken. Ook is er een Keteldelta-variant om het Ketelmeer geleidelijk ondieper te maken met meer natuureilandjes. Daarmee wordt de monding van de IJssel verlengd. Een ondiep Ketelmeer verkleint de risico’s van stormen op de steden Kampen en Zwolle.

"De vier toekomstscenario’s zijn een aanzet om mee te nemen in lopende projecten", zegt Hoekstra. Hij doelt op het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW), met de wens om 8.300 hectare nieuwe natuur te maken in de IJssel-Vechtdelta.

De Keteldelta-variant lijkt het meest kansrijk. Provincie Overijssel heeft geld beschikbaar gesteld om dit verder te onderzoeken. 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.