0
0
0
s2sdefault

Samen met slibverwerker GMB BioEnergie en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV gaat Waterschap Vallei en Veluwe de komende tien jaar op zoek naar oplossingen om zuiveringsslib duurzamer te verwerken. Daarbij moeten ook zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen teruggewonnen worden.

De drie partijen ondertekenden daartoe deze week een samenwerkingscontract. Over tien tot vijftien jaar moet de nieuwe techniek operationeel zijn. In de tussentijd gaat GMB BioEnergie op de verwerkingslocatie in Zutphen alvast aan de slag met het ontwikkelen van een duurzamere slibverwerkingsketen.

Tot nu toe wordt het slib, het restproduct uit de rioolwaterzuiveringen, verbrand. Daarbij komt CO2 vrij. Het waterschap streeft naar een methode die beter past bij zijn ambities op het gebied van klimaatverandering, energietransitie en circulaire economie.

GMB, de vaste slibverwerker van Vallei en Veluwe, gebruikt het principe van biologisch drogen. Door middel van tunnelcompostering wordt het slib gedroogd tot biogranulaat en ammoniumsulfaat. Het biogranulaat wordt ingezet als biobrandstof voor de opwekking van duurzame energie. Het ammoniumsulfaat is een stikstofrijke meststof die door boeren wordt gebruikt. Op deze manier blijft volgens de partijen 70 procent minder slib over dat verbrand moet worden.

Minder afval
De komende jaren wordt samen met marktpartijen onderzocht op welke manier uit het slib zoveel mogelijk waardevolle grondstoffen gehaald kunnen worden, zodat er nog minder afval overblijft.

Welke methode dat zou kunnen zijn en om welke grondstoffen het gaat, kan woordvoerder Bernoe Meier van het waterschap nu nog niet zeggen. "Dat moet uit de verkenning van de markt blijken."

De meest geschikte methode wordt getest in een pilot. Als deze succesvol is, wordt dit de techniek voor de toekomst. De samenwerking tussen de drie partijen wordt dan met nog eens tien jaar verlengd.

Zonnepanelen
Intussen past GMB de werkwijze in Zutphen aan, vertelt commercieel manager Bart Wicherink. Waar de tunnels nu nog gevuld en geleegd worden met shovels die op diesel rijden, gebeurt dat straks met lopende banden. Die worden door zonnepanelen van energie voorzien. In Tiel is hiermee al succesvol proefgedraaid.

Het waterschap en GMB hebben met elkaar afgesproken dat ze de komende tien jaar bij elkaar blijven. Wicherink: "En daarnaast gaan we samen op ontwikkelreis: wat kunnen we het beste doen met het slib dat overblijft?"

Volgens de woordvoerder is Vallei en Veluwe het eerste waterschap dat duurzame en circulaire slibverwerking op deze manier contractueel heeft vastgelegd. "Daarmee investeren wij mede in de doorontwikkeling voor de lange termijn."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Vallei en Veluwe

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.