0
0
0
s2smodern

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater met ingang van vandaag beëindigd. Volgens het waterschap is er sprake van voorzichtig herstel van de grondwaterstand. Wel wordt in sommige gebieden het zomerpeil voorlopig nog gehandhaafd, net als in andere gedeelten van het land. 

Vanwege de droge zomer gold het onttrekkingsverbod sinds 5 juni voor inwoners en vergunninghouders in het gehele werkgebied van Vallei en Veluwe, met uitzondering van de plaatsen waar oppervlaktewater vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren het werkgebied kan worden ingelaten.

Het herstel van de grondwaterstand is drie maanden eerder ingezet dan in het eveneens zeer droge 2018, zegt Vallei en Veluwe. De afvoer van water komt weer op gang. In het najaar is er bovendien minder vraag naar oppervlaktewater en neemt de verdamping af. Door de gevallen neerslag is er in de bovenste bodemlagen nu voldoende vocht.

Wel zijn er regionale verschillen. De grondwaterstanden in de hoge delen, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, zijn nog erg laag. Vallei en Veluwe vult het grondwater aan door in het peilbeheer per gebied maatwerk te leveren en waar nodig een hoger waterpeil dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar aan te houden.

Tragere systemen
Martin Hilferink 180 vk Martin HilferinkOok in de regio Twenthe is de droogte volgens Waterschap Vechtstromen ondanks de vele regen nog niet voorbij. Zeker op de hoger gelegen zandgronden blijven de grondwaterstanden nog achter bij wat normaal is voor de tijd van het jaar. ''Er is veel regen geweest, maar voor de trager reagerender systemen is er ook nog veel nodig’’, zegt woordvoerder Martin Hilferink.

De onttrekkingsverboden gelden daarom nog steeds. Op korte termijn moeten metingen uitwijzen of ze, al dan niet deels, opgeheven kunnen worden, aldus de woordvoerder. ''Dat zal dan waarschijnlijk per 1 november zijn.’’

Vechtstromen probeert in gebieden waar geen water naartoe gebracht kan worden, de neerslag zo goed mogelijk vast te houden in vooral kleine slootjes en vijvers (‘’de haarvaten’’).

Droogteschade beperken
Hetzelfde doet Waterschap Scheldestromen. In Zeeland schommelt het neerslagtekort nog steeds rond de 150 millimeter. Vorig jaar bleek dat het langer aanhouden van het zomerpeil een zeer positief effect had op de grondwatervoorraad en de waterstanden, waardoor droogteschade beperkt werd, aldus het waterschap.

''Afhankelijk van de neerslag komende winter blijft de maatregel voorlopig van kracht. Medewerkers houden de situatie nauwlettend in de gaten’’, meldt Scheldestromen.

Nieuwe waterinlaat
Waterschap Limburg heeft de stuwen al sinds 2018 in de hoge zomerstand, waardoor water langer in beken wordt vastgehouden. Daarnaast worden extra maatregelen getroffen, zoals een nieuwe waterinlaat waarmee rond de 300 kuub water per uur in het beeksysteem van de Uffelse Beek in Midden-Limburg wordt gelaten, het achterwege laten van maaien en het plaatsen van zandzakjes.

''We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk water vast te houden’’, verklaart woordvoerder Joost Oudehengel. Het waterschap zag echter geen aanleiding om het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, dat normaal gesproken op 1 oktober afloopt, te verlengen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.