0
0
0
s2sdefault

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater met ingang van vandaag beëindigd. Volgens het waterschap is er sprake van voorzichtig herstel van de grondwaterstand. Wel wordt in sommige gebieden het zomerpeil voorlopig nog gehandhaafd, net als in andere gedeelten van het land. 

Vanwege de droge zomer gold het onttrekkingsverbod sinds 5 juni voor inwoners en vergunninghouders in het gehele werkgebied van Vallei en Veluwe, met uitzondering van de plaatsen waar oppervlaktewater vanuit de IJssel, Nederrijn of randmeren het werkgebied kan worden ingelaten.

Het herstel van de grondwaterstand is drie maanden eerder ingezet dan in het eveneens zeer droge 2018, zegt Vallei en Veluwe. De afvoer van water komt weer op gang. In het najaar is er bovendien minder vraag naar oppervlaktewater en neemt de verdamping af. Door de gevallen neerslag is er in de bovenste bodemlagen nu voldoende vocht.

Wel zijn er regionale verschillen. De grondwaterstanden in de hoge delen, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, zijn nog erg laag. Vallei en Veluwe vult het grondwater aan door in het peilbeheer per gebied maatwerk te leveren en waar nodig een hoger waterpeil dan gebruikelijk in deze tijd van het jaar aan te houden.

Tragere systemen
Martin Hilferink 180 vk Martin HilferinkOok in de regio Twenthe is de droogte volgens Waterschap Vechtstromen ondanks de vele regen nog niet voorbij. Zeker op de hoger gelegen zandgronden blijven de grondwaterstanden nog achter bij wat normaal is voor de tijd van het jaar. ''Er is veel regen geweest, maar voor de trager reagerender systemen is er ook nog veel nodig’’, zegt woordvoerder Martin Hilferink.

De onttrekkingsverboden gelden daarom nog steeds. Op korte termijn moeten metingen uitwijzen of ze, al dan niet deels, opgeheven kunnen worden, aldus de woordvoerder. ''Dat zal dan waarschijnlijk per 1 november zijn.’’

Vechtstromen probeert in gebieden waar geen water naartoe gebracht kan worden, de neerslag zo goed mogelijk vast te houden in vooral kleine slootjes en vijvers (‘’de haarvaten’’).

Droogteschade beperken
Hetzelfde doet Waterschap Scheldestromen. In Zeeland schommelt het neerslagtekort nog steeds rond de 150 millimeter. Vorig jaar bleek dat het langer aanhouden van het zomerpeil een zeer positief effect had op de grondwatervoorraad en de waterstanden, waardoor droogteschade beperkt werd, aldus het waterschap.

''Afhankelijk van de neerslag komende winter blijft de maatregel voorlopig van kracht. Medewerkers houden de situatie nauwlettend in de gaten’’, meldt Scheldestromen.

Nieuwe waterinlaat
Waterschap Limburg heeft de stuwen al sinds 2018 in de hoge zomerstand, waardoor water langer in beken wordt vastgehouden. Daarnaast worden extra maatregelen getroffen, zoals een nieuwe waterinlaat waarmee rond de 300 kuub water per uur in het beeksysteem van de Uffelse Beek in Midden-Limburg wordt gelaten, het achterwege laten van maaien en het plaatsen van zandzakjes.

''We moeten nog steeds alle zeilen bijzetten om zoveel mogelijk water vast te houden’’, verklaart woordvoerder Joost Oudehengel. Het waterschap zag echter geen aanleiding om het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater, dat normaal gesproken op 1 oktober afloopt, te verlengen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De reactie met betrekking tot beperkt zijn tot kano's en vlotten is niet correct. Ik ben met mijn boot van 10 x 3.5 meter gevaren tot aan Hardenberg, geen probleem.
Goedkoop en effectief lijkt mij "Cloud Seeding". Schiet in overleg met meteorologische dienst een raket met droogijs de wolken in boven een minder gevoelig gebied en laat het daar alvast lekker uitregenen.
Ik las ergens dat een stuwmeer vol was. Dit had voor deze regenperiode deels geleegd moeten worden. Nu moest dit stuwmeer zijn sluizen openen tijdens de regenval wat de ramp heeft verergerd.
Dit is goed nieuws dat de Tweede Kamer akkoord gaat met de afschaffing van de geborgde zetels in het bestuur van de waterschappen. De geborgde zetels waren ons - als democratisch gekozen bestuursleden - altijd een doorn in het oog.
Gisela Döll, Oud-bestuurslid HH Delfland
@Hans MiddendorpKlopt niet Hans. Zoals altijd ben je weer stigmatiserend bezig. Bedrijven worden helemaal niet ontzien in waterheffing. Er is alleen een klein probleem juist bij kleine bedrijven. En dat juist stip ik aan. Ik wil ook nog even beklemtonen als geborgd AB lid voor bedrijven, dus hoe zuiver wil je het hebben?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.