Wie wil weten waarom we eigenlijk waterschapsbelasting betalen, kan dat nalezen in Waterschapsbelastingen 2017 - Het hoe en waarom, dat de Unie van Waterschappen vandaag presenteerde. In totaal innen de waterschappen in 2017 2,7 miljard euro, 1,8% meer dan in 2016.

"Sinds 2011 maken we jaarlijks een boekje omdat er bij media, politiek en belangenorganisaties altijd al veel belangstelling is geweest voor de belasting van de waterschappen, met name voor de jaarlijkse verhogingen die in het verleden best wel eens fors zijn geweest. Dat leidde ook nog wel eens tot, in onze ogen, onvolledige berichtgeving in de media," zegt Wijnand Dekking van de Unie van Waterschappen.

Dekking merkte dat de belangstelling voor de waterschapsbelasting toenam, toen de waterschappen samen met het Rijk, de gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven het Bestuursakkoord Water (BAW) voorbereidden. "In het BAW zijn afspraken gemaakt over het zo veel mogelijk matigen van de lastenstijging. Die extra belangstelling was voor ons aanleiding om het boekje te gaan uitbrengen. In het boekje schetsen we de achtergrond van de lastenontwikkeling bij de waterschappen en geven we een zo compleet mogelijk beeld."

Gezinnen met een eigen woning betalen dit jaar gemiddeld 4 euro meer aan waterschapsbelastingen dan in 2016. De stijging is de laagste sinds 2009. "Wij vinden de lastenontwikkeling waarmee een gezin met een eigen woning te maken krijgt een mooie manier is om inzichtelijk te maken hoe de prijzen veranderen. Dan zie je dat het de waterschappen al jaren lukt om de lasten slechts beperkt te laten stijgen, ondanks de steeds grotere opgaven op het gebied van waterveiligheid en waterkwaliteit."

De exacte lastendruk verschilt per waterschap. De inwoners van Waterschap Hunze en Aa's en Hoogheemraadschap van Delfland zijn het duurst uit, het minst betalen inwoners van Limburg en die van de waterschappen De Dommel en Vallei en Veluwe. "Het systeem is overal hetzelfde, maar sommige waterschappen moeten meer kosten maken om de gebieden droog te houden dan andere. En de bouw van een zuiveringsinstallatie en de aanleg van leidingen kost nu eenmaal meer in veengrond dan in zandgrond."

De waterschappen proberen de kosten en daarmee de lasten voor burgers en bedrijven te drukken door duurzamer en doelmatiger te werken. Dekking ziet vooral veel effect van samenwerking. "Door gezamenlijk op te trekken met ketenpartners als gemeenten en drinkwaterbedrijven kunnen we in 10 jaar naar een besparing van zo’n 450 miljoen euro per jaar toegroeien. Ook samenwerking tussen waterschappen onderling – en met gemeenten - op het gebied belastingheffing heeft al grote voordelen opgeleverd. De kosten van de waterschappen op dit terrein als aandeel van hun belastingopbrengst zijn sinds 2007 met 35% gedaald."

Het boekje is hier te downloaden

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.
Het Wetterskip stapt uit het project 'Holwerd aan Zee'. Gevolgd door een lange toelichting dat eigenaarschap (lees: beheer & onderhoud) nog steeds niet zijn geregeld. Maar helemaal onderaan sluit de journalist af met: "Er ligt een positief advies over Holwerd aan Zee en in het eerste kwartaal van volgend jaar zullen provinciale staten, de gemeenteraad en het bestuur van het waterschap zich over de voorstellen buigen." Dus project Holwerd gaat door zonder financiële bijdrage van het Wetterskip? En de bestuurder zegt: “Wij dragen zeker de natuurdoelstellingen uit het project een warm hart toe. Wij staan klaar om advies te geven als dat gevraagd wordt". Hoe zit het nu?
@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!