0
0
0
s2smodern

Waar mogen zonnepanelen op water worden geplaatst, onder welke voorwaarden is dat toegestaan en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? Om aanvragers van vergunningen - en de waterbeheerders die ze verlenen - te ondersteunen, publiceerde Stowa de Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water.

“Overal wordt gezocht naar areaal om te benutten voor zonne-energie. De meest voor de hand liggende plekken, zoals daken, komen eerst. Daarna wordt ook naar water gekeken,” zegt Michelle Talsma, onderzoekscoördinator watersystemen bij Stowa. “Dus is het nuttig om je voor te bereiden op aanvragen van partijen die het water areaal willen benutten om zonnepanelen neer te leggen.”

Zonnepanelen op oppervlaktewater kunnen andere doelen en functies van het watersysteem beïnvloeden. De waterbeheerders dienen bij het al dan niet vergunnen van de verlening rekening te houden met de effecten die plaatsing van zonneparken heeft. “Voor de waterbeheerders is het van belang dat er geen conflicten met de kerntaken komen. Dus dat de waterveiligheid geborgd is en de doelen van de waterkwaliteit niet negatief beïnvloed worden,” legt Talsma uit.

De handreiking, die zich richt op de situatie in het zoetwater systeem en stilstaande wateren, bestaat uit twee tools: het Stroomschema en de Analysetool. Deze tools geven informatie over de mogelijke effecten van drijvende zonneparken op de waterkwaliteit, waterkwantiteit en ecologie. Ook geven ze richtlijnen voor de vergunningverlening.

Het Stroomschema behandelt de wettelijke kaders rond de aanleg van zonneparken op water. De gebruiker wordt stap voor stap langs alle vergunningaspecten geleid. De Analysetool toont de effecten die het plaatsen van zonnepanelen op water kan hebben op de waterkwaliteit. Deze effecten worden onder andere bepaald aan de hand van de grootte van het wateroppervlak, de lichtdoorlatendheid van de zonnepanelen en het percentage water dat bedekt is met de zonnepanelen. Talsma: “De tools zijn een hulpmiddel om te kijken welke wetgeving van toepassing is en wat de mogelijke invloed op de waterkwaliteit is.”

De auteurs van de handleiding doen een aantal aanbevelingen om de analysetool verder uit te breiden en de uitkomsten van de tool te verbeteren. Zo is de huidige tool toegepast voor stilstaande wateren en zijn er alleen verkennende berekeningen gedaan met het effect van doorstroming op de waterkwaliteit. Ook zijn er nog ontbrekende combinaties van stuurvariabelen en is het belangrijk dat het model voor toepassing op een specifieke locatie gevalideerd wordt aan de hand van meetgegevens.

MEER INFORMATIE
Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ja, mooie terugblik op IJsselmeer als zoetwaterbuffer. Flexibel peilbesluit had daarnaast winst voor de natuur als doelstelling: Door periodiek dieper uitzakken in de nazomer zouden waterriet en oevervegaties verder kunnen uitgroeien, waardoor semi-natuurlijke dynamiek de oeverecologie ten goede zou komen. Ik ben benieuwd, @Rijkswaterstaat, hoe dat ervoor staat. Wordt dat ook geëvalueerd?
I.p.v. verbieden simpele oplossingen stimuleren. Hier een suggestie.
Bij 2 toiletten in huis gebruik er 1 voor de kleine boodschap en spoel deze pas voor het slapen gaan door en niet na elke plas.
Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.