secundair logo knw 1

Het Nationaal Programma Landelijk Gebied heeft als doel om op gebiedsniveau ervoor te zorgen dat de doelen rondom natuur, stikstof, landbouw, water, bodem en klimaat worden gehaald. STOWA ontwikkelde een toolbox met bijna zeventig instrumenten voor waterbeheerders.

Water en bodem zijn sturend in het Nationaal Programma Landelijk gebied (NLPG). Waterbeheer heeft hier een belangrijke rol. De Ecologische Autoriteit heeft die rol voor natuurherstel recent benadrukt. “Dat maakt het watersysteem leidend bij het nemen van maatregelen, bijvoorbeeld de ruimtelijke planvorming”, vertelt Michelle Talsma, programmamanager Watersystemen bij STOWA.

Michell TalsmaMichell TalsmaDit uitgangspunt van het NLPG zorgt ervoor dat waterbeheerders een belangrijke rol spelen in de transitie van het landelijk gebied, stelt Talsma. “Daarbij houden ze zich bezig met aspecten en doelen vanuit het programma. Voor al deze doelen, variërend van robuuste watersystemen tot landgebruik, hebben we binnen STOWA de afgelopen jaren veel instrumenten ontwikkeld.”

Om deze instrumenten, maar ook andere gegevens, wetenschappelijke kennis en praktijkkennis, inzichtelijk te presenteren, heeft STOWA een aparte website met NPLG-toolbox laten maken. “Maar onze doelstelling gaat verder dan alleen het verzamelen van beschikbare instrumenten, op dit moment bijna zeventig, voor waterbeheerders. De doelstellingen vanuit het NPLG vragen namelijk om integrale en gebiedsgerichte manier van werken.”

Door instrumenten voor alle verschillende doelen vanuit het NPLG op een plek samen te brengen, wil STOWA deze integrale aanpak stimuleren. “De komende periode zullen een aantal waterschappen de toolbox actief gaan gebruiken bij de ontwikkeling van de aanpak in specifieke gebieden. Hopelijk zien we meteen al dat het gebruik van de toolbox bijdraagt aan het gesprek tussen waterbeheerders en hun omgeving, voorbij de aparte doelstellingen.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....