secundair logo knw 1

Foto: Reinder Torenbeek

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), het kenniscentrum van de regionale waterbeheerders, brengt dit jaar alle ecologische sleutelfactoren voor wateren in beeld. Gewapend met deze kennis kunnen waterbeheerders voor ieder watersysteem passende doelen en maatregelen bepalen.

STOWA inventariseert de ecologische sleutelfactoren in het kader van het kennisprogramma Watermozaïek. De bedoeling is om de wetenschappelijke kennis hierover praktisch te ontsluiten. Het gaat om negen sleutelfactoren voor stilstaande wateren en tien voor stromende wateren. Voorbeelden zijn belasting met mest, habitatgeschiktheid en toxiciteit.

Met behulp van ecologische sleutelfactoren kunnen waterschappen en andere waterbeheerders een goede analyse maken van de waterkwaliteit, vertelt programmacoördinator Bas van der Wal van STOWA. “Dat maakt het beter mogelijk om gedifferentieerde doelen en maatregelen voor wateren te bepalen en aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water te voldoen. Want de waterbeheerders zijn er wel achter gekomen dat voor elk waterlichaam een eigen aanpak nodig is. Belangrijk is: wat is de zwakste schakel bij bijvoorbeeld een rivier of beek? Door de sleutelfactoren na te gaan krijg je daarvan een goed inzicht.”

Van der Wal noemt als voorbeeld toxiciteit. “Hoe giftig water is, wordt nu vooral getoetst aan de hand van de normen voor 135 stoffen. Maar er zitten zo’n 100.000 stoffen in het oppervlaktewater! Met behulp van de nieuwe benadering kun je de toxische druk van alle stoffen tezamen op het ecosysteem vaststellen en of daarbij een ecologisch relevante grenswaarde wordt overschreden. Dat heeft voor een ecoloog veel aanvullende waarde op de toetsing aan normen. We werken ook twintig testen voor toxiciteit uit.”

STOWA wil de volledige inventarisatie van ecologische sleutelfactoren aan het eind van dit jaar klaar hebben, zodat zij kunnen worden gebruikt voor de nieuwe stroomgebiedsbeheerplannen in 2021. Daarna worden nog lacunes in de kennis gedicht. De informatie over de sleutelfactoren wordt verzameld door een aantal bureaus en wetenschappelijke instituten. Van der Wal: “Zij zorgen ervoor dat de internationaal beschikbare kennis in praktische handvatten worden vertaald. Het is een heel grote operatie, waarmee Nederland internationaal voorop loopt. We zijn uniek bezig.”

Meer informatie over ecologische sleutelfactoren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!