secundair logo knw 1

Foto: NAM

Kom uiterlijk op 1 mei met een volledig onderzoek naar de alternatieven voor de afvalwaterinjectie in de diepe ondergrond in Twente. Dit eist Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), nadat het bedrijf twee keer een onvoldoende uitgewerkt onderzoeksrapport indiende.

Staatstoezicht op de Mijnen stuurde hierover eind maart een brief aan het bedrijf en die is vorige week gepubliceerd. Vanwege het risico op verontreiniging is er al jarenlang veel verzet in de Twentse samenleving tegen de verwerking van productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in de Drentse plaats Schoonebeek. Het water wordt geïnjecteerd in drie lege gasvelden in Twente.

De NAM staat sinds juni 2021 onder verscherpt toezicht in verband met niet tijdig informeren over problemen. Ook ligt het injecteren van water in de putten al meer dan een jaar stil. Feitelijk betekent dit het einde hiervan, omdat de NAM productiewater ‘dichter bij huis’ in Schoonebeek wil gaan verwerken.

Twee eerdere rapporten als onvoldoende beoordeeld
SodM vraagt echter om een grondig onderzoek naar meerdere alternatieven voor de Twentse waterinjectie en daarbij is de NAM tot nu toe tekortgeschoten. Het eerste rapport uit juni 2022 werd zowel door SodM als het RIVM beoordeeld. Zij concludeerden dat dit onderzoek onvoldoende is onderbouwd en uitgewerkt om de verschillende alternatieven voor de verwerking van productiewater te kunnen wegen.

De NAM kreeg tot 1 maart van dit jaar de tijd om het onderzoek aan te vullen en hierin ook de impact van waterinjectie-activiteiten op de omwonenden een plek te geven. Het herziene rapport werd pas na de deadline – op 9 maart – ingediend. Ook deze versie is inhoudelijk niet goed genoeg, blijkt uit de brief.

Onderzoek niet conform vergunningsvoorschriften
Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie & Gas bij de SodM, schrijft: “Daarnaast geeft u aan op dit moment niet de complete herafweging in te dienen, maar slechts een reeds bestaand ‘Drenthse’ onderzoek naar verwerkingsmethoden. U maakt daarbij niet de vergelijking met de bestaande injectiesituatie in Twente. Dit is niet in lijn met de genoemde voorschriften.”

Hiermee refereert Van den Bergen aan de vergunningen van de NAM voor de waterinjectie in Twente. Als onderdeel hiervan moet de NAM eens in de zes jaar onderzoeken of dit nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is.

Vier alternatieven onder de loep
Bij het onderzoek wordt gekeken naar vier alternatieven. Twee alternatieven zijn de zuivering van het productiewater tot vast zout en schoon zoet water (met lozing op oppervlaktewater) en de zuivering tot vast zout en schoon zout water (met lozing op zee). Een derde mogelijkheid is de zuivering tot een deel schoon zoet water en een ingedikt deel brijn, waarbij de brijn wordt geïnjecteerd in het oliereservoir. De NAM mikt zelf op het vierde alternatief: injectie van het afvalwater in het bijna lege gasveld Schoonebeek.

Van den Bergen verlangt van de NAM dat het bedrijf nu uiterlijk 1 mei met het volledige onderzoek naar de alternatieven komt. Anders gaat hij over tot handhaving. Verder wijst Van den Bergen op het verscherpt toezicht. “Ik verwacht dan ook van u dat deze verplichting urgentie en de benodigde aandacht krijgt binnen uw organisatie.” In verband met het verscherpt toezicht is zijn brief openbaar gemaakt.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Falend management is de reden niet de organisatorische complexiteit. En bij definitief splitsen komt er nog extra bestuurlijke complexiteit bij van publieke organisaties die moeten -maar slecht kunnen- samenwerken.
Aangezien de burger de rekening krijgt is het makkelijk om een beslissing te nemen. Lekker uit elkaar en opnieuw beginnen met een schone lei. Op naar het volgende wanbeleid. Men voelt zich niet aansprakelijk. 
Dag Manfred, 
kijk eens op www.pathema.nl 
Dat bedrijf levert al jaren apparatuur voor chemievrije koelwaterbehandeling. Ook bij grotere bedrijven. Niet zo groot als bij Chemelot waarschijnlijk, maar meer dan voldoende bewezen. Het principe is cavitatie, dus geen chloorelektrolyse. Voor de duidelijkheid, ik heb geen relatie met dit bedrijf.Jan Koning
Kijk dat is onderzoek met resultaat. Is het mogelijk dit naar de EU cie-leden te sturen die besluiten over toepassing drijfmest en Renure ipv Kunstmest -N. Toch flikken ze het om de norm voor Kunstmest- N hoog te houden. In Nederland is in vele onderzoeken en metingen aangetoond dat in de derogatiegebieden de NO3 gehalten veel lager zijn dan de de norm EN lager dan in niet derogatie gebieden!
Ik ben dan toch benieuwd hoe je daadwerkelijk chemievrij gaat koelen. Er worden systemen aangeboden die chemievrije koelwaterbehandeling bieden maar in de praktijk zijn het gewoon elektrolyzers die chloor maken en tot zeer schadelijke gehalogeneerde reactieproducten leiden. Door de naïviteit van overheid en waterschap gaan die chemievrije verhalen er in als zoete koek. Maar ook watervoorbehandeling voor het krijgen van betere condities in een koelsysteem is het verplaatsen van het probleem omdat je voor bijvoorbeeld een omgekeerde RO weer antiscalants nodig hebt. Je hebt hoe dan ook voor effectieve koeling iets in de vorm van antiscalants, corrosie-inhibitoren en biocides nodig. Chemievrij ga je daarom nooit bereiken maar je kunt er wel over nadenken en tot een chemiearme oplossing komen. Sterker nog: er is al een naam voor: CAK. Chemie Arm Koelen.