De NAM wil het productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek in lege olie- en gasvelden in de omgeving gaan injecteren. Het wordt nu naar Twente getransporteerd, waar het in een leeg gasveld bij Oldenzaal gepompt wordt. Daartegen is veel protest.

Het olie- en gasbedrijf gaat over zijn voornemen in overleg met provinciale en gemeentelijke bestuurders in Drenthe, zo maakte het deze week bekend. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra liet in Dagblad van het Noorden al weten onaangenaam verrast te zijn, net als de Schoonebeekers. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

Sinds eind december ligt de olieproductie in Schoonebeek overigens stil, omdat een wateropslagtank mankementen vertoonde. Ook waren tijdens metingen kleine overschrijdingen geconstateerd in het gehalte tolueen in het productiewater, zo meldde de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) vorige week.

Afgelopen zomer werd de NAM door Staatstoezicht op de Mijnen onder verscherpt toezicht gesteld. Het bedrijf had de inspectiedienst jarenlang niet op de hoogte gesteld van mogelijke problemen met een van de putten in Twente, terwijl dit wel verplicht is. Dat kwam aan het licht na een scheur in een buitenbuis.

Chemicaliën
Bij de oliewinning in Schoonebeek gebruikt de NAM stoom om de olie minder stroperig te maken, zodat die makkelijker kan worden opgepompt. Het afvalwater dat daarbij overblijft, gaat via een pijpleiding naar Twente.

Dit water bevat giftige chemicaliën, die worden toegevoegd om onder andere de leidingen te beschermen tegen corrosie. Volgens de NAM zit het verontreinigde water onder de grond veilig opgeborgen, maar omwonenden hebben daarover hun twijfels.

Vorige maand riep een van hen, cabaretier Herman Finkers, de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie op een einde te maken aan deze ondergrondse lozingen. Een motie van CDA-Kamerlid Agnes Mulder om de injectie voorlopig op te schorten haalde medio december geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Binnen drie jaar
De NAM maakte zijn voornemen dinsdagavond bekend tijdens een commissievergadering van de gemeente Dinkelland. Het bedrijf hoopt binnen drie jaar de benodigde vergunningen voor Schoonebeek binnen te hebben, zodat het in Twente kan stoppen. Ook lege gasvelden bij Dalen en Oosterhesselen zijn in beeld.

"De lusten en lasten zijn niet in balans in Twente, de waterinjectie zou eigenlijk plaats moeten vinden in de regio waar het ook uit de grond komt", zei directielid Simon Vroemen volgens RTV Oost.

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD houdt de plannen van de NAM in de gaten, laat woordvoerder Andries Ophof weten. "Zeker als ze plannen hebben in de buurt van de grondwaterbeschermingsgebieden of de wingebieden. Tot op heden lijkt dat niet het geval te zijn."

In 2021 heeft WMD nog wel een zienswijze ingediend waarin is gevraagd rekening te houden met de uitbreiding van een grondwaterbeschermingsgebied bij Dalen. "De NAM wilde een leiding leggen dwars door het gebied heen", vertelt Ophof. "Er is gevraagd om het tracé aan te passen om het gebied heen. We willen alle risico's die er zijn voorkomen."


MEER INFORMATIE
Bericht NAM over waterinjectie bij Schoonebeek
Bericht NAM over de tijdelijke stillegging in Schoonebeek
H2O-bericht: NAM onder verscherpt toezicht vanwege waterinjectie in Twente

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!