secundair logo knw 1

Een pijpleiding van de NAM | Foto NAM

De NAM wil het productiewater dat afkomstig is van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek in lege olie- en gasvelden in de omgeving gaan injecteren. Het wordt nu naar Twente getransporteerd, waar het in een leeg gasveld bij Oldenzaal gepompt wordt. Daartegen is veel protest.

Het olie- en gasbedrijf gaat over zijn voornemen in overleg met provinciale en gemeentelijke bestuurders in Drenthe, zo maakte het deze week bekend. De Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra liet in Dagblad van het Noorden al weten onaangenaam verrast te zijn, net als de Schoonebeekers. "Hier is het laatste woord nog niet over gezegd."

Sinds eind december ligt de olieproductie in Schoonebeek overigens stil, omdat een wateropslagtank mankementen vertoonde. Ook waren tijdens metingen kleine overschrijdingen geconstateerd in het gehalte tolueen in het productiewater, zo meldde de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) vorige week.

Afgelopen zomer werd de NAM door Staatstoezicht op de Mijnen onder verscherpt toezicht gesteld. Het bedrijf had de inspectiedienst jarenlang niet op de hoogte gesteld van mogelijke problemen met een van de putten in Twente, terwijl dit wel verplicht is. Dat kwam aan het licht na een scheur in een buitenbuis.

Chemicaliën
Bij de oliewinning in Schoonebeek gebruikt de NAM stoom om de olie minder stroperig te maken, zodat die makkelijker kan worden opgepompt. Het afvalwater dat daarbij overblijft, gaat via een pijpleiding naar Twente.

Dit water bevat giftige chemicaliën, die worden toegevoegd om onder andere de leidingen te beschermen tegen corrosie. Volgens de NAM zit het verontreinigde water onder de grond veilig opgeborgen, maar omwonenden hebben daarover hun twijfels.

Vorige maand riep een van hen, cabaretier Herman Finkers, de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie op een einde te maken aan deze ondergrondse lozingen. Een motie van CDA-Kamerlid Agnes Mulder om de injectie voorlopig op te schorten haalde medio december geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Binnen drie jaar
De NAM maakte zijn voornemen dinsdagavond bekend tijdens een commissievergadering van de gemeente Dinkelland. Het bedrijf hoopt binnen drie jaar de benodigde vergunningen voor Schoonebeek binnen te hebben, zodat het in Twente kan stoppen. Ook lege gasvelden bij Dalen en Oosterhesselen zijn in beeld.

"De lusten en lasten zijn niet in balans in Twente, de waterinjectie zou eigenlijk plaats moeten vinden in de regio waar het ook uit de grond komt", zei directielid Simon Vroemen volgens RTV Oost.

Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD houdt de plannen van de NAM in de gaten, laat woordvoerder Andries Ophof weten. "Zeker als ze plannen hebben in de buurt van de grondwaterbeschermingsgebieden of de wingebieden. Tot op heden lijkt dat niet het geval te zijn."

In 2021 heeft WMD nog wel een zienswijze ingediend waarin is gevraagd rekening te houden met de uitbreiding van een grondwaterbeschermingsgebied bij Dalen. "De NAM wilde een leiding leggen dwars door het gebied heen", vertelt Ophof. "Er is gevraagd om het tracé aan te passen om het gebied heen. We willen alle risico's die er zijn voorkomen."


MEER INFORMATIE
Bericht NAM over waterinjectie bij Schoonebeek
Bericht NAM over de tijdelijke stillegging in Schoonebeek
H2O-bericht: NAM onder verscherpt toezicht vanwege waterinjectie in Twente

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!