secundair logo knw 1

De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) gaat een landelijk Koelwaterplatform oprichten. Het platform moet onder meer uitwisseling van kennis en ervaring tussen industriële koelwatergebruikers gaan versterken. De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) ondersteunt het initiatief.

Het besluit tot oprichting van het platform is gisteren genomen op de Themadag Industrieel Koelwater in Rozenburg, een initiatief van SKIW en ENVAQUA. Een peiling onder de symposiumgangers, meest toeleveranciers, sterkte SKIW in het idee dat een platform in een behoefte voorziet, wat SKIW-voorzitter Johan van Mourik er toe bracht de oprichting van het platform aan het einde van het symposium bekend te maken. 

Aanleiding om de krachten te bundelen is de herziening van de Europese BREF Industrial Cooling Systems (ICS). Het document geeft een overzicht van best beschikbare technieken die kunnen worden gebruikt voor koeling in de industrie. Een BREF is niet vrijblijvend. De Europese richtlijn van het IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) beschrijft de grenzen waarbinnen emissies van gassen, zware metalen en fijnstof moeten blijven en vormt de basis voor nationale wet- en regelgeving.

De Europese BREF ICS stamt uit 2001 en wordt aangepast. SKIW en VEMW vinden het van groot belang dat bij de herziening van de richtlijn voor de koelwatersystemen de kennis van de Nederlandse industrie wordt ingebracht. Met de bundeling van kennis via het koelwaterplatform wordt de inbreng geoptimaliseerd, zo is het idee. Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere legionellapreventie, biofilmgroei en milieuvriendelijke koelwater-conditioneringsmiddelen.

Themadag
Die kwesties vormden ook de bestanddelen van de themadag in Rozenburg - de presentaties en pitches schetsten de belangrijke ontwikkelingen. Daarbij was er veel aandacht voor optimalisering van bestaande technieken van koelwaterbehandeling, meer specifiek de verbeterde en vernieuwende aanpak van de bekende problemen in het koelwaterproces als corrosie, ontstaan van afzettingen en microbiële groei en beperking van het gebruik van chemie, indikken van water en efficiëntere systemen.

Zo gaf Heleen Nieuwenhuis (Nalco Water) een uiteenzetting over de inzet van big data om de procesvoering te verbeteren en water- en energieverbruik verder terug te dringen en schetste Irma Steemers van Novochem Water Treatment een nieuwe methode om met eencellige micro-organismen (amoeben) de microbiële groei, zoals de Legionella-bacterie, tegen te gaan.

'Koeltorens hebben geen toekomst'
Frank Oesterholt (KWR Watercycle Research Institute) en Maarten Bruijs (Sweco) keken naar ontwikkelingen in de toekomst. Eerstgenoemde zette het symposium op scherp met de uitspraak dat koeltorens geen toekomst hebben. Een gevolg van veranderende productieprocessen, die na afschrijving van bestaande infrastructuur niet meer produceren op fossiele brandstoffen maar binnen de toekomstige waterstofeconomie ‘all-electric’ worden. Die industrie van de toekomst is nog even weg, maar, betoogde Oesterholt, als de transitie naar de waterstofeconomie is gemaakt, heeft de industrie geen koelbehoefte meer zoals we die nu (nog) kennen.

Bruijs stak in op de toenemende problemen met waterbronnen. Toenemenende schaarste, kwaliteitproblemen en kostengroei dwingen tot herbezinning op industrieel watergebruik. Die moet uiteindelijk op circulaire leest worden geschoeid. In zijn bron-tot-bron 2.0-betoog, pleitte Bruijs onder meer voor circulaire verbinding van waterstromen binnen en tussen industrieën. Voorts moet het waterverbruik verminderd worden door efficiënte installaties, hergebruik van water en tussentijdse ‘upcycling’ van rest en afvalwaterstromen. 

 

Meer informatie:
Lees een overzicht van de presentaties op de site van SKIW.

 
 
 
 
 
Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.