secundair logo knw 1

Hoofdkantoor van Scheldestromen in Middelburg

Waterschap Scheldestromen heeft 2022 afgesloten met een positief saldo van 9,2 miljoen euro. De opbrengsten vielen hoger 3,5 miljoen euro uit dan begroot. De uitgaven waren 5,7 miljoen euro minder dan gepland, dit ondanks het feit dat ook het Zeeuws waterschap te maken kreeg met kostenstijgingen als gevolg van de hoge inflatie.

De meeste onderdelen van het resultaat bestaan uit incidentele meevallers in de vorm van lagere kosten of hogere opbrengsten. Er is dus niet sprake van een structureel overschot, schrijft het waterschap.

Als belangrijke verklaring voor het positieve resultaat geeft het waterschap lang openstaande vacatures. Daardoor vielen de personeelskosten 3,5 procent (1,8 miljoen euro) lager uit. In 2022 voerde het waterschap een herstructurering van de organisatie uit en werd het top- en middenmanagement anders ingericht. Het invullen van vacatures als gevolg van deze reorganisatie kostte veel tijd, aldus de jaarverslaggeving. “Meerdere vacatures zijn pas in 2023 ingevuld.”

Als gevolg van het tekort aan mensen maakte het waterschap ook minder externe kosten (4,9 miljoen euro), omdat minder projecten werden opgepakt of uitgevoerd dan voorzien, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, beleid en planvorming.

Ondanks de krappe bezetting kon het waterschap de reguliere taken gewoon uitvoeren, stelt Carla Michielsen, portefeuillehouder Financiën van het dagelijks bestuur, in een persverklaring. “Ook zijn er een aantal aansprekende projecten gestart of voorbereid. Voorbeelden hiervan zijn de dijkversterking Hansweert, de nieuwbouw van gemaal De Poel (Goes) en de uitbreiding en vernieuwing van de zuivering Retranchement (Sluis). Daarnaast werd gestart met de voorbereiding van het fietspad langs de Roterijdijk (Schouwen). Deze lijst had langer kunnen zijn als we meer mensen hadden gehad.”

Van invloed was ook dat het waterschap terughoudend was met het geven van opdrachten vanwege onzekerheden (lange levertijden) en flinke prijsstijgingen als gevolg van de hoge inflatie. Door die terughoudendheid hebben prijsstijgingen (vooralsnog) minder effect gehad, staat in de jaarverslaggeving.

Aan de opbrengstenkant ontving het waterschap 3 miljoen euro meer aan belastinginkomsten dan begroot - een plus die op het totaal aan belastingopbrengsten een gering verschil is, aldus het jaarrapport.

Het dagelijks bestuur stelt voor om 6,2 miljoen euro van het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserves en reserves voor werk dat later wordt uitgevoerd. Een bedrag van ruim 3 miljoen euro kan worden toegevoegd aan de tariefsegalisatiereserves om de waterschapsbelastingen in de toekomst minder snel te laten stijgen.

Het algemeen bestuur buigt zich op 8 juni in een algemene vergadering over dit voorstel.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.