secundair logo knw 1

Schade aan een oever door gegraaf van muskusratten I foto: WDODelta

De waterschappen hebben vorig jaar in totaal 51.043 muskusratten gevangen. Dat zijn er 2.596 of 5 procent meer dan in 2022. Dit wordt verklaard door extra inspanningen om hen te bestrijden in onder meer Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ook de vangsten van beverratten zijn toegenomen, grotendeels langs de Duitse grens.

Voor het tweede opeenvolgende jaar zijn er meer muskusratten gevangen, want in 2021 ging het nog om een aantal van 44.995 en in 2022 om 48.447. Daarvoor was jarenlang sprake van een daling. De waterschappen zetten bijna 400 gespecialiseerde muskusrat- en beverratbestrijders in.

Terugdringen tot aan landsgrens doel
De muskusratten zijn invasieve exoten die door hun graverij schade toebrengen aan waterkeringen en oevers en ook een bedreiging vormen voor inheemse dier- en plantensoorten. De ambitie is dat zij in 2034 helemaal zijn teruggedrongen tot aan de landsgrens. Dan is er geen levensvatbare populatie meer in het binnenland. Daarvan wordt gesproken als er minder dan 500 muskusratten per jaar worden gevangen.

Om dit doel te bereiken is nu extra inzet nodig in gebieden waar nog veel muskusratten aanwezig zijn, laat de Unie van Waterschappen weten in een bericht. “Om in deze gebieden uiteindelijk ook een daling in de muskusratpopulatie te bereiken, moeten hier eerst zoveel mogelijk muskusratten worden gevangen. Dit heeft een stijging in vangsten tot gevolg.”

Flinke toename in West- en Midden-Nederland
Dat is vooral te zien in de provincies waar Muskusrattenbeheer West- en Midden-Nederland (een samenwerkingsverband van zes waterschappen) actief is: Noord-Holland en het grootste deel van Utrecht en Zuid-Holland. Hier zijn 29.168 muskusratten gevangen, een stijging met ruim 5.000 dieren (26 procent vergeleken met 2022). Naar verwachting blijft in West- en Midden-Nederland het aantal vangsten nog enige tijd hoog, voordat het aantal muskusratten vermindert.

In het najaar was er een grote actie in de Krimpenerwaard waarbij bestrijders uit het hele land hebben meegeholpen. Er zijn bijna 3.300 muskusratten gevangen. “Niet alleen de inzet van extra uren vanuit de verschillende waterschappen maar ook de inzet hiervan op de juiste plek zorgt ervoor dat er een groot aantal muskusratten is gevangen die zich dit jaar niet meer kan vermenigvuldigen”, wordt opgemerkt in een gezamenlijk bericht.

Ook Waterschap Limburg meldt een flinke toename van het aantal vangsten. In 2023 gaat het om 3.544 muskusratten, een stijging met 91 procent. De bestrijding heeft een impuls gekregen door het aantrekken van nieuwe bestrijders. Dat leidde vorig jaar tot 40 procent meer velduren.

Grotere regionale verschillen
De regionale verschillen zijn volgens de Unie van Waterschappen groter geworden. “In andere gebieden zet de ingezette daling van muskusratvangsten juist door. Langs de landsgrens proberen de waterschappen de instroom van muskusratten direct weg te vangen. Zo wordt geprobeerd het binnenland uiteindelijk vrij van muskusratten te krijgen.”

Neem bijvoorbeeld Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Het waterschap heeft het in de berichtgeving over een eigen populatie die historisch laag is. “De cijfers liegen niet: het aantal gevangen muskusratten ging van 1.655 in 2022 naar 1.090 vorig jaar, een daling van 34 procent. Even ter vergelijking, in 2014 werden er nog 18.079 muskusratten gevangen in het WDODelta-gebied.”

Beverratten bestreden langs de grens
Het aantal gevangen beverratten nam in 2023 toe met 45 procent naar 1.645. Daarvan komt bijna de helft op conto van Waterschap Limburg dat van de bestrijding vorig jaar extra werk maakte: 769 (plus 33 procent).

Het is al gelukt om deze schadelijke exoot terug te dringen naar de landsgrens, aldus de Unie van Waterschappen. Het is wel opletten geblazen. “Nederland heeft geen eigen populatie beverratten meer. Ruim 95 procent van de vangsten vindt plaats direct langs de grens met Duitsland. Als gevolg van opeenvolgende zachte winters en een minder goed georganiseerde bestrijding is de beverratpopulatie in Duitsland nog steeds omvangrijk.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....