secundair logo knw 1

Rolf Woolderink | Foto Waterschap Vechtstromen

Rolf Woolderink (BBB) van het Waterschap Vechtstromen is opgestapt als lid van het dagelijks bestuur. In een extra vergadering van het algemeen bestuur werd met een motie het vertrouwen in de bestuurder door nagenoeg alle fracties opgezegd. Alleen de BBB stemde tegen. De langdurige vergadering met vele schorsingen onderstreepte dat de kwestie binnen het bestuur van het waterschap tot veel wantrouwen heeft geleid. 

Het algemeen bestuur verwijt Woolderink dat hij zich in een juridisch geschil met de gemeente niet aan de wet houdt, wat leidt tot een ‘ernstige belemmering’ van het functioneren van het bestuur van het waterschap, zo staat in de motie van wantrouwen. Ook tegen het tweede BBB-lid in het dagelijks bestuur, Gezinus Wolters, werd een motie van wantrouwen ingediend, maar deze kreeg onvoldoende steun.

De kwestie speelt al maanden. Aanleiding vormt een uitspraak van de Raad van State over het geschil tussen Woolderink en de gemeente Hof van Twente, dat zich richt op het verhogen en verlengen van aarden wallen, aanleggen van vijvers, puinverharding en overkapping op het erf van Woolderink, zonder, aldus de gemeente, de vereiste vergunningen. De gemeente legde dwangsommen op, waartegen Woolderink bezwaar maakte.

Nadat in eerste instantie de Rechtbank Overijssel de gemeente in het gelijk stelde, deed de bestuursrechter in Den Haag dat ook. Die Raad van State-uitspraak is onherroepelijk, maar Woolderink legde er zich niet bij neer met als motivatie dat hij een nieuwe procedure heeft aangespannen. Belangrijk argument daarbij is dat de ‘vermeende overtredingen’ zijn gebaseerd op een achterhaald bestemmingsplan, claimt Woolderink.

Extern onderzoek
Het algemeen bestuur vroeg de Groningse hoogleraar Herman Bröring om de kwestie te onderzoeken. Hij presenteerde zijn rapport eind november, dat in eerste instantie vertrouwelijk werd gedeeld onder de fractievoorzitters, maar deze week openbaar werd gemaakt. Bröring was tot de conclusie gekomen dat Woolderink zich niet aan de geldende wet- en regelgeving heeft gehouden.

Het rapport werd gisteravond behandeld in een extra vergadering van het algemeen bestuur. Het beraad dat mede door de nodige schorsingen uren duurde, legde bloot dat de kwestie tot veel wantrouwen heeft geleid in het bestuur van het waterschap, waarin BBB met 9 zetels de grootste is en met CDA, VVD, Ongebouwd het dagelijks bestuur vormt.

In reactie op het rapport van Bröring diende de BBB-fractie een motie in waarin werd gevraagd om een integriteitsonderzoek door een extern bureau naar álle dagelijks bestuurders inclusief de watergraaf, met als motivatie dat de integriteitskwestie zich niet op één dagelijks bestuurslid moet richten. Die motie werd na beraad in eigen fractie door BBB al snel weer ingetrokken, maar zonder inhoudelijke motivatie. 

Dit leidde tot ergernis bij de overige fracties in het algemeen bestuur. Henk Torn Broers, de indiener van de motie, zei daarop: “We wilden met de motie de integriteit van het dagelijks bestuur toch nog onder de aandacht brengen. Dat is het. We hebben nog het volste vertrouwen in het dagelijks bestuur.” 

Geur van wraak
Wim van de Griendt van Water Natuurlijk constateerde dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan in de coalitie die het dagelijks bestuur vormt en vroeg aan de coalitiepartijen of ze het dagelijks bestuur nog steunen. “Ons lijkt dit onwerkbaar.” Ook andere fracties (Natuur, ChristenUnie, AWP) stoorden zich aan het gemak waarmee BBB de integriteit van het hele dagelijks bestuur eerst in twijfel trekt, zonder dit te onderbouwen en vervolgens de aantijging weer van tafel haalt. “Hier hangt misschien wel een geur van wraak”, opperde Wieger Mulder van AWP. 

Later kwam er toch meer duidelijkheid over de motivatie van BBB, toen Wolters, het tweede BBB-lid in het dagelijks bestuur, aangaf dat híj had aangedrongen op een motie over integriteitsonderzoek naar alle db-leden om te voorkomen dat hem over enkele maanden hetzelfde overkomt als Woolderink nu. Wolters: “Ik heb daarom gezegd laten we een integriteitsonderzoek doen naar álle db-leden. Het is helemaal niet de bedoeling om een aanklacht tegen wie dan ook in te dienen. Het is meer om te voorkomen dat dit weer gebeurt en over drie maanden wordt gezegd: hé, die Wolters is door rood gereden of hij heeft de aardappelen niet op tijd uit het land gehaald.”  

Slechte motie
De coalitiepartijen (CDA, VVD, Ongebouwd) steunen het dagelijks bestuur nog, zo bleek uit hun reacties, ook al waren ze kritisch over de motie van de BBB. Jan Veerenhuis (VVD): “Het was een rommelige, slechte motie. We hebben wel tegen elkaar gezegd dat het onderwerp integriteit op de agenda blijft staan.”

Dat de steun aan het dagelijks bestuur door de coalitiepartijen niet geldt voor het db-lid Woolderink bleek uit de motie van wantrouwen tegen hem, die mede werd ondertekend door CDA, VVD, Ongebouwd. 

Na de ruime steun voor de motie, trok Woolderink de conclusie dat hem niets anders restte dan te stoppen als dagelijks bestuurder. Hij blijft wel lid van het algemeen bestuur. BBB'er Wolters, die de motie van wantrouwen overleefde, blijft deel uitmaken van het dagelijks bestuur. De taken van Woolderink worden tijdelijk waargenomen door Wilbert Siebring (Ongebouwd), liet watergraaf Stefan Kuks weten bij het sluiten van de vergadering.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    Ed Nijhoff · 2 months ago
    Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
    Dus rest maar 1 ding.
    Juist opstappen
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.