0
0
0
s2smodern
Interessant? Deel dit artikel met uw (water)netwerk!
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

De Prinsjesdagplannen van het kabinet bevatten geen verrassingen voor de waterschappen, zegt Rogier van der Sande. Zij zullen de komende tijd volop verder aan de slag moeten. De voorzitter van de Unie van Waterschappen is benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.

Het kabinet heeft in zijn plannen voldoende oog voor water, klimaat en circulariteit, vindt Rogier van der Sande. “Dat biedt perspectief voor de samenwerking. Ik ben blij dat het kabinet aandacht heeft voor zaken waar waterschappen nu tegenaan lopen en blij met de getoonde bestendige lijn in het waterbeleid.”

Het kabinet kwam met een positieve boodschap. Dat mag ook, merkt Van der Sande op. “Maar de wolkjes aan de horizon zoals de onzekerheid over de wereldeconomie mogen er niet toe leiden dat het kabinet straks een tandje minder bijzet, als het gaat om klimaatadaptatie en -mitigatie, dijkversterking en waterkwaliteit. Zij zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn in de toekomst.”

Geen nieuwe opdrachten
De Prinsjesdagplannen houden geen nieuwe opdrachten voor waterschappen in. “Wel is het op nog vollere kracht vooruit”, zegt Van der Sande. “We kenden de plannen al, maar moeten het nu doen. Zo hebben de waterschappen, voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, een rol als partner in de regionale energiestrategieën. Daarvoor zullen we bestuurlijk en ambtelijk capaciteit moeten inzetten.”

Droogte is een andere ontwikkeling waarbij de waterschappen extra hun best zullen moeten doen. Van der Sande: “Voldoende zoet water is echt een knelpunt aan het worden, zeker op de hoge zandgronden. We hebben niet alle oplossingen kant en klaar op de plank liggen. Dat vraagt ook van de waterschappen een extra inzet voor de ontwikkeling van kennis en de toepassing daarvan in de praktijk.”

Intensiveringen
De voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland wijst erop dat het kabinet een aantal intensiveringen doorvoert. Zo trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 38,8 miljoen euro extra uit voor het toepassen van maatregelen bij agrariërs binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit. “Hiermee kunnen we hopelijk extra stappen zetten”, zegt Van der Sande.

 'Wordt ook extra geïnvesteerd in waterbeheer?'

De waterschappen zijn volgens hem erg benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor het waterbeheer en de klimaatadaptatie in Nederland. “Wordt ook hierin extra geïnvesteerd? Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat daarvoor geen plek is, gezien het grote belang van onder meer waterveiligheid en voldoende en schoon water. Maar de waterschappen zijn natuurlijk niet de enige partijen die hun vinger zullen opsteken.”

Van der Sande zet ook enige kanttekeningen bij de kabinetsplannen. Hij noemt de extra aandacht voor bodemdaling. “De aandacht hiervoor is terecht. Maar het thema wordt nu erg één op één gekoppeld aan veenweidegebieden en veranderingen in de landbouw. Terwijl bodemdaling ook zeker speelt in het stedelijk gebied, en niet alles heeft te maken met landbouw. Het gaat ook over klimaatadaptatie en ruimtelijke keuzes.”

Waterrobuust bouwen
Van der Sande haalt een uitspraak aan die Peter Glas gisteren bij de presentatie van het Deltaprogramma 2020 maakte. Volgens de deltacommissaris zouden klimaatadaptief en waterrobuust ontwikkelen en bouwen het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn. “Terecht”, vindt Van der Sande. “Maar het is nog niet normaal, want de stap van voornemens naar uitvoering moet nog worden gezet. Het zou mooi zijn als hiervoor afspraken komen.”

De Unie-voorzitter noemt in dit verband de ambitie van het kabinet om flink te investeren in woningbouw. De bedoeling is dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij komen. “Dat biedt kansen om alles in een keer goed te doen. Dus inclusief bijvoorbeeld waterrobuust bouwen, gescheiden sanitatie en aquathermie. Ik vind dat zulke ontwikkelingen moeten worden meegenomen in bouwplannen.”

Is deze benadering niet tegenstrijdig met de snelheid die het kabinet met woningbouw wil maken? “Er zit een zekere spanning in”, beaamt Van der Sande. “Voor je het weet, wordt een ontwikkeling als aquathermie beschouwd als remmend en storend. Ik denk dat dit niet zo is. Als je van te voren goed nadenkt over een nieuwbouwplan, kun je hetzelfde tempo maken en ben je slimmer op de toekomst gericht.”


MEER INFORMATIE
Bericht over Prinsjesdagplannen
Reactie UvW op kabinetsplannen 
Bericht over Deltaprogramma 2020
Reactie UvW op Deltaprogramma 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Jammer dat alleen de zomerperiode is bekeken, want in de winter kan het effect juist omgekeerd zijn. In groenstroken of elementen zakt het neerslagoverschot naar grondwater. Op verhard oppervlakte wordt hemelwater veelal afgevoerd. De hydrologische effecten kunnen van gebied tot gebied nogal verschillen (hoge zandgrond is anders dan veenpolder).
De combinatie van vergroenen, alsmede vasthouden en infiltreren van regenwater kan zorgen voor een stijging van gemiddelde zomergrondwaterstanden in een woonwijk.
Dit probleem is ontstaan door het baggeren van vaarwegen voor zandaanvoer wat een nieuw recreatiestrand moet worden. HHNK heeft recent schade van €1miljoen op zich genomen toen de provincie opdracht had gegeven om bij Zijpersluis het Noordhollandas kanaal te baggeren. De watersnoodramp van Anna Paulowna wordt ook aan vaarwegverdieping toe geschreven. Dijkverhoging en baggeren geeft meer kans op dijkfalen.
Als er met maaionderhoud zoveel fauna weg wordt gemaaid, hoe komt het dan dat elk jaar weer de beek/ sloot weer is aangevuld met fauna?
De conclusie dat mobiliteit van fauna niet werkt, zou suggereren dat je de beek/sloot leegmaakt en ondanks dat het nooit eerder is onderzocht, toch nog steeds fauna in sloot aanwezig is. We maaien al jaren.
Met het afzetten van het team van Linus Pauling, is waarschijnlijk de weg vrij gemaakt voor malafide water organisaties, waar we er al genoeg van hebben in Europa. Het is mij in elk geval helder, dat niemand hier ook maar een fractie van de kennis bezit van 1 van de mensen uit het team van Linus.
Het spijt me te moeten lezen met wat voor gekonkel jullie proberen ons drinkwater op peil te brengen. Het doet me niet alleen walgen van de wijze waarop er gesjoemeld wordt met cijfers, waarden en giftige stofjes in ons drinkwater. Het doet me ook twijfelen aan het gezonde verstand van waterdeskundigen, die blijkbaar eerder voor het behoud van hun salaris willen gaan, dan voor de gezondheid van de bevolking.
Het is helder, dat hier geen enkele chemicus met enig hart de verantwoording draagt.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

(advertentie)

Wij maken gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als je onze site bezoekt, ga je akkoord met het gebruik hiervan.      Ik snap het