secundair logo knw 1

Rogier van der Sande: 'Ik ben blij met de bestendige lijn in het waterbeleid' I Foto: Unie van Waterschappen

De Prinsjesdagplannen van het kabinet bevatten geen verrassingen voor de waterschappen, zegt Rogier van der Sande. Zij zullen de komende tijd volop verder aan de slag moeten. De voorzitter van de Unie van Waterschappen is benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.

Het kabinet heeft in zijn plannen voldoende oog voor water, klimaat en circulariteit, vindt Rogier van der Sande. “Dat biedt perspectief voor de samenwerking. Ik ben blij dat het kabinet aandacht heeft voor zaken waar waterschappen nu tegenaan lopen en blij met de getoonde bestendige lijn in het waterbeleid.”

Het kabinet kwam met een positieve boodschap. Dat mag ook, merkt Van der Sande op. “Maar de wolkjes aan de horizon zoals de onzekerheid over de wereldeconomie mogen er niet toe leiden dat het kabinet straks een tandje minder bijzet, als het gaat om klimaatadaptatie en -mitigatie, dijkversterking en waterkwaliteit. Zij zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn in de toekomst.”

Geen nieuwe opdrachten
De Prinsjesdagplannen houden geen nieuwe opdrachten voor waterschappen in. “Wel is het op nog vollere kracht vooruit”, zegt Van der Sande. “We kenden de plannen al, maar moeten het nu doen. Zo hebben de waterschappen, voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, een rol als partner in de regionale energiestrategieën. Daarvoor zullen we bestuurlijk en ambtelijk capaciteit moeten inzetten.”

Droogte is een andere ontwikkeling waarbij de waterschappen extra hun best zullen moeten doen. Van der Sande: “Voldoende zoet water is echt een knelpunt aan het worden, zeker op de hoge zandgronden. We hebben niet alle oplossingen kant en klaar op de plank liggen. Dat vraagt ook van de waterschappen een extra inzet voor de ontwikkeling van kennis en de toepassing daarvan in de praktijk.”

Intensiveringen
De voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland wijst erop dat het kabinet een aantal intensiveringen doorvoert. Zo trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 38,8 miljoen euro extra uit voor het toepassen van maatregelen bij agrariërs binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit. “Hiermee kunnen we hopelijk extra stappen zetten”, zegt Van der Sande.

 'Wordt ook extra geïnvesteerd in waterbeheer?'

De waterschappen zijn volgens hem erg benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor het waterbeheer en de klimaatadaptatie in Nederland. “Wordt ook hierin extra geïnvesteerd? Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat daarvoor geen plek is, gezien het grote belang van onder meer waterveiligheid en voldoende en schoon water. Maar de waterschappen zijn natuurlijk niet de enige partijen die hun vinger zullen opsteken.”

Van der Sande zet ook enige kanttekeningen bij de kabinetsplannen. Hij noemt de extra aandacht voor bodemdaling. “De aandacht hiervoor is terecht. Maar het thema wordt nu erg één op één gekoppeld aan veenweidegebieden en veranderingen in de landbouw. Terwijl bodemdaling ook zeker speelt in het stedelijk gebied, en niet alles heeft te maken met landbouw. Het gaat ook over klimaatadaptatie en ruimtelijke keuzes.”

Waterrobuust bouwen
Van der Sande haalt een uitspraak aan die Peter Glas gisteren bij de presentatie van het Deltaprogramma 2020 maakte. Volgens de deltacommissaris zouden klimaatadaptief en waterrobuust ontwikkelen en bouwen het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn. “Terecht”, vindt Van der Sande. “Maar het is nog niet normaal, want de stap van voornemens naar uitvoering moet nog worden gezet. Het zou mooi zijn als hiervoor afspraken komen.”

De Unie-voorzitter noemt in dit verband de ambitie van het kabinet om flink te investeren in woningbouw. De bedoeling is dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij komen. “Dat biedt kansen om alles in een keer goed te doen. Dus inclusief bijvoorbeeld waterrobuust bouwen, gescheiden sanitatie en aquathermie. Ik vind dat zulke ontwikkelingen moeten worden meegenomen in bouwplannen.”

Is deze benadering niet tegenstrijdig met de snelheid die het kabinet met woningbouw wil maken? “Er zit een zekere spanning in”, beaamt Van der Sande. “Voor je het weet, wordt een ontwikkeling als aquathermie beschouwd als remmend en storend. Ik denk dat dit niet zo is. Als je van te voren goed nadenkt over een nieuwbouwplan, kun je hetzelfde tempo maken en ben je slimmer op de toekomst gericht.”


MEER INFORMATIE
Bericht over Prinsjesdagplannen
Reactie UvW op kabinetsplannen 
Bericht over Deltaprogramma 2020
Reactie UvW op Deltaprogramma 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.