0
0
0
s2smodern

De Prinsjesdagplannen van het kabinet bevatten geen verrassingen voor de waterschappen, zegt Rogier van der Sande. Zij zullen de komende tijd volop verder aan de slag moeten. De voorzitter van de Unie van Waterschappen is benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor waterbeheer en klimaatadaptatie.

Het kabinet heeft in zijn plannen voldoende oog voor water, klimaat en circulariteit, vindt Rogier van der Sande. “Dat biedt perspectief voor de samenwerking. Ik ben blij dat het kabinet aandacht heeft voor zaken waar waterschappen nu tegenaan lopen en blij met de getoonde bestendige lijn in het waterbeleid.”

Het kabinet kwam met een positieve boodschap. Dat mag ook, merkt Van der Sande op. “Maar de wolkjes aan de horizon zoals de onzekerheid over de wereldeconomie mogen er niet toe leiden dat het kabinet straks een tandje minder bijzet, als het gaat om klimaatadaptatie en -mitigatie, dijkversterking en waterkwaliteit. Zij zijn basisvoorwaarden voor welvaart en welzijn in de toekomst.”

Geen nieuwe opdrachten
De Prinsjesdagplannen houden geen nieuwe opdrachten voor waterschappen in. “Wel is het op nog vollere kracht vooruit”, zegt Van der Sande. “We kenden de plannen al, maar moeten het nu doen. Zo hebben de waterschappen, voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, een rol als partner in de regionale energiestrategieën. Daarvoor zullen we bestuurlijk en ambtelijk capaciteit moeten inzetten.”

Droogte is een andere ontwikkeling waarbij de waterschappen extra hun best zullen moeten doen. Van der Sande: “Voldoende zoet water is echt een knelpunt aan het worden, zeker op de hoge zandgronden. We hebben niet alle oplossingen kant en klaar op de plank liggen. Dat vraagt ook van de waterschappen een extra inzet voor de ontwikkeling van kennis en de toepassing daarvan in de praktijk.”

Intensiveringen
De voorzitter van de Unie van Waterschappen en dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland wijst erop dat het kabinet een aantal intensiveringen doorvoert. Zo trekt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 38,8 miljoen euro extra uit voor het toepassen van maatregelen bij agrariërs binnen de Delta-aanpak Waterkwaliteit. “Hiermee kunnen we hopelijk extra stappen zetten”, zegt Van der Sande.

 'Wordt ook extra geïnvesteerd in waterbeheer?'

De waterschappen zijn volgens hem erg benieuwd wat het aangekondigde investeringsfonds zal betekenen voor het waterbeheer en de klimaatadaptatie in Nederland. “Wordt ook hierin extra geïnvesteerd? Het kan in mijn ogen niet zo zijn dat daarvoor geen plek is, gezien het grote belang van onder meer waterveiligheid en voldoende en schoon water. Maar de waterschappen zijn natuurlijk niet de enige partijen die hun vinger zullen opsteken.”

Van der Sande zet ook enige kanttekeningen bij de kabinetsplannen. Hij noemt de extra aandacht voor bodemdaling. “De aandacht hiervoor is terecht. Maar het thema wordt nu erg één op één gekoppeld aan veenweidegebieden en veranderingen in de landbouw. Terwijl bodemdaling ook zeker speelt in het stedelijk gebied, en niet alles heeft te maken met landbouw. Het gaat ook over klimaatadaptatie en ruimtelijke keuzes.”

Waterrobuust bouwen
Van der Sande haalt een uitspraak aan die Peter Glas gisteren bij de presentatie van het Deltaprogramma 2020 maakte. Volgens de deltacommissaris zouden klimaatadaptief en waterrobuust ontwikkelen en bouwen het ‘nieuwe normaal’ moeten zijn. “Terecht”, vindt Van der Sande. “Maar het is nog niet normaal, want de stap van voornemens naar uitvoering moet nog worden gezet. Het zou mooi zijn als hiervoor afspraken komen.”

De Unie-voorzitter noemt in dit verband de ambitie van het kabinet om flink te investeren in woningbouw. De bedoeling is dat er jaarlijks 75.000 nieuwe woningen bij komen. “Dat biedt kansen om alles in een keer goed te doen. Dus inclusief bijvoorbeeld waterrobuust bouwen, gescheiden sanitatie en aquathermie. Ik vind dat zulke ontwikkelingen moeten worden meegenomen in bouwplannen.”

Is deze benadering niet tegenstrijdig met de snelheid die het kabinet met woningbouw wil maken? “Er zit een zekere spanning in”, beaamt Van der Sande. “Voor je het weet, wordt een ontwikkeling als aquathermie beschouwd als remmend en storend. Ik denk dat dit niet zo is. Als je van te voren goed nadenkt over een nieuwbouwplan, kun je hetzelfde tempo maken en ben je slimmer op de toekomst gericht.”


MEER INFORMATIE
Bericht over Prinsjesdagplannen
Reactie UvW op kabinetsplannen 
Bericht over Deltaprogramma 2020
Reactie UvW op Deltaprogramma 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.