secundair logo knw 1

Het RIVM publiceerde vandaag een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor PFOA. Het instituut berekende dat 48 nanogram PFOA per liter water veilig is als mensen hun leven lang vis uit verontreinigd water zouden eten. Deze concentratie wordt momenteel niet overschreden in Nederland.

Het gebruik van het perfluoroctaanzuur PFOA, onder andere bekend omdat de Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht afvalwater op de Merwede loosde waarna het in het drinkwater terecht kwam, is inmiddels aan banden gelegd. Toch zullen nog lang restanten in het milieu aanwezig blijven. De stof breekt nauwelijks af en kan nog vrijkomen uit producten waarin het ooit is verwerkt.

De hoeveelheden PFOA die in het oppervlaktewater in de omgeving van Dordrecht zijn aangetroffen, waren voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu aanleiding het RIVM te vragen een kwaliteitsnorm aan te bevelen. Als het ministerie die aanbeveling overneemt, wordt het voorstel van het RIVM als beleidsmatige norm vastgesteld.

Door te berekenen hoeveel PFOA er maximaal in vis mag zitten als mensen hun gehele leven, elke dag, vis zouden eten en die waarde vervolgens om te zetten naar een veilige PFOA-concentratie in het water, kwam het RIVM tot zijn voorstel in het rapport 'Water quality standards for PFOA, A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive'.

"Deze manier van werken volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water," zegt RIVM-medewerker Els Smit, mede-auteur van het rapport. "Volgens de Europese methodiek moet het oppervlaktewater zo schoon zijn dat je er op grote schaal vissen uit zou kunnen consumeren." Deze methodiek leidt er toe dat de PFOA-norm voor oppervlaktewater lager ligt dan de richtwaarde voor drinkwater. Als het ministerie dit RIVM-advies overneemt, is de kwaliteit van de drinkwaterbronnen dus ook gegarandeerd.

Ook naar effecten van GenX, de stof die Chemours gebruikt als opvolger van PFOA, wordt volop onderzoek gedaan. Het RIVM beschikt nog niet over alle gegevens die nodig zijn om voor deze stof een kwaliteitsnorm vast te stellen. "We weten niet hoeveel GenX een vis uit het water opneemt. Chemours doet daar nu onderzoek naar in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Pas als we dat weten, kunnen we berekenen welke normen er voor GenX zouden moeten gaan gelden."

Op haar website houdt het RIVM een dossier over PFOA bij. Eerder schreven we al over de vraag of Chemours wel gestopt is met het gebruik van PFOA.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.