secundair logo knw 1

Het RIVM publiceerde vandaag een voorstel voor waterkwaliteitsnormen voor PFOA. Het instituut berekende dat 48 nanogram PFOA per liter water veilig is als mensen hun leven lang vis uit verontreinigd water zouden eten. Deze concentratie wordt momenteel niet overschreden in Nederland.

Het gebruik van het perfluoroctaanzuur PFOA, onder andere bekend omdat de Dupont/Chemours fabriek in Dordrecht afvalwater op de Merwede loosde waarna het in het drinkwater terecht kwam, is inmiddels aan banden gelegd. Toch zullen nog lang restanten in het milieu aanwezig blijven. De stof breekt nauwelijks af en kan nog vrijkomen uit producten waarin het ooit is verwerkt.

De hoeveelheden PFOA die in het oppervlaktewater in de omgeving van Dordrecht zijn aangetroffen, waren voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu aanleiding het RIVM te vragen een kwaliteitsnorm aan te bevelen. Als het ministerie die aanbeveling overneemt, wordt het voorstel van het RIVM als beleidsmatige norm vastgesteld.

Door te berekenen hoeveel PFOA er maximaal in vis mag zitten als mensen hun gehele leven, elke dag, vis zouden eten en die waarde vervolgens om te zetten naar een veilige PFOA-concentratie in het water, kwam het RIVM tot zijn voorstel in het rapport 'Water quality standards for PFOA, A proposal in accordance with the methodology of the Water Framework Directive'.

"Deze manier van werken volgt uit de Europese Kaderrichtlijn Water," zegt RIVM-medewerker Els Smit, mede-auteur van het rapport. "Volgens de Europese methodiek moet het oppervlaktewater zo schoon zijn dat je er op grote schaal vissen uit zou kunnen consumeren." Deze methodiek leidt er toe dat de PFOA-norm voor oppervlaktewater lager ligt dan de richtwaarde voor drinkwater. Als het ministerie dit RIVM-advies overneemt, is de kwaliteit van de drinkwaterbronnen dus ook gegarandeerd.

Ook naar effecten van GenX, de stof die Chemours gebruikt als opvolger van PFOA, wordt volop onderzoek gedaan. Het RIVM beschikt nog niet over alle gegevens die nodig zijn om voor deze stof een kwaliteitsnorm vast te stellen. "We weten niet hoeveel GenX een vis uit het water opneemt. Chemours doet daar nu onderzoek naar in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Pas als we dat weten, kunnen we berekenen welke normen er voor GenX zouden moeten gaan gelden."

Op haar website houdt het RIVM een dossier over PFOA bij. Eerder schreven we al over de vraag of Chemours wel gestopt is met het gebruik van PFOA.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/  
Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.