secundair logo knw 1

Zeespiegelstijging leidt tot op meerdere plekken ter wereld tot grotere overstromingsrisico’s. Die zouden nog versterkt kunnen worden door een toename in aantal of intensiteit van stormvloeden. De relatie tussen klimaatverandering en het gedrag van stormen is nu onderzocht.

“Er wordt veel gepraat over de invloed van klimaatverandering op zeespiegelstijging, maar de gevolgen op stormvloeden worden vaak verwaarloosbaar geacht”, stelt Sanne Muis, assistent-professor aan de Vrije Universiteit. “Dat is wat mij betreft voorbarig, daar is echt nog veel meer onderzoek voor nodig.”

Sanne MuisSanne MuisMuis en haar collega’s onderzochten daarom de stormvloeden, die gemiddeld eens per tien jaar voorkomen, en publiceerden erover in Earth’s Future. “We hebben de vijf nieuwste klimaatmodellen, die zijn gebruikt binnen de IPCC-assesments geanalyseerd. Zo konden we veranderingen in stormpatronen vastleggen, waar dat eerder nog onmogelijk was. Vergeet niet: acht jaar geleden ontbrak de rekenkracht om een analyse als de onze, op mondiale schaal dus, uit te voeren.”

Het onderzoek draagt volgens Muis bij aan een beter begrip van de toekomstige ontwikkeling van stormvloeden. “We zien dat klimaatverandering leidt tot een verandering in stormvloedpatronen. Dat heeft in verschillende delen van de wereld een ander effect. Waar de stormvloeden lager lijken te worden in bijvoorbeeld het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika en Zuid-Australië, lijken Zuid-Australië, Alaska, en bijvoorbeeld China juist op hogere stormvloeden te moeten rekenen.”

Het feit dat de relatie tussen klimaatverandering en stormvloeden met behulp van de nieuwste klimaatmodellen is onderzocht, is volgens Muis misschien nog wel de belangrijkste waarde van het onderzoek. “We moeten ons goed realiseren dat we nog heel veel niet weten. De validatie van de modellen laat bijvoorbeeld ruimtelijke vertekeningen zien. Nieuw onderzoek is daarom echt nog nodig om de oorzaken van deze vertekeningen beter te snappen. Dat is echt belangrijk om de risico’s voor kwetsbare kustgebieden goed in kaart te krijgen, bijvoorbeeld als er nieuwe dijken moeten worden ontworpen en aangelegd.”

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!