secundair logo knw 1

Acht overheden uit het Groene Hart, waaronder drie waterschappen, werken samen aan een aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin € 10 miljoen vanuit het programma Regiodeals.

De waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard willen samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden de bodemdaling in het Groene Hart aanpakken. Daarvoor zochten ze financiële ondersteuning van het Rijk.

Het project dat de 8 overheden op willen zetten kost circa 57 miljoen euro. Het Rijk zal daarvan dus 10 miljoen euro voor haar rekening nemen. Dit is drie miljoen euro minder dan de 8 overheden oorspronkelijk hadden aangevraagd. "We zullen dus inderdaad een keuze moeten maken in de projecten die we uit gaan voeren, zegt Marjan Holtman van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. "Maar we zijn niet teleurgesteld. In tegendeel, we zijn heel blij dat dat zo'n groot deel van de aanvraag is gehonoreerd."

"Het feit dat de rijksoverheid deze aanvraag heeft goedgekeurd, bewijst dat bodemdaling heel hoog op de landelijke agenda staat, " vindt Holtman. "Dat is goed nieuws, want de gevolgen van bodemdaling zijn groot." Bodemdaling leidt tot onder andere tot hogere kosten van het waterbeheer en heeft nadelige effecten op de waterkwaliteit en ecologie. Ook heeft het negatieve gevolgen voor funderingen van woningen en bedrijfspanden, cultuurhistorisch erfgoed, het onderhoud van wegen en rioleringen, het niveau van de CO2-uitstoot en het gebruik van landbouwgronden.

Door samen te werken, willen de overheden nu meer slagkracht ontwikkelen. Dat is nodig, omdat de complexe materie vraagt om een gezamenlijke en langetermijninzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. De regiodeal Bodemdaling Groene Hart is vooral bedoeld om gezamenlijk kennis omtrent bodemdaling verder te ontwikkelen, te innoveren en te experimenteren. Tot de plannen behoren investeringen in innovatieve methoden voor nieuwbouw en het aanleggen van wegen. Ook het opzetten van een kenniscentrum rondom bodemdaling staat op het verlanglijstje van de drie betrokken waterschappen en de andere overheden.

De regiodeal zal komend voorjaar worden ondertekend. "De komende maanden zullen we samen met het Rijk gaan praten over de precieze invulling van de deal. Maar we doen meer dan alleen praten. Een aantal projecten zijn al van start gegaan en andere zullen de komende maanden een begin krijgen."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/