secundair logo knw 1

Acht overheden uit het Groene Hart, waaronder drie waterschappen, werken samen aan een aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin € 10 miljoen vanuit het programma Regiodeals.

De waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard willen samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden de bodemdaling in het Groene Hart aanpakken. Daarvoor zochten ze financiële ondersteuning van het Rijk.

Het project dat de 8 overheden op willen zetten kost circa 57 miljoen euro. Het Rijk zal daarvan dus 10 miljoen euro voor haar rekening nemen. Dit is drie miljoen euro minder dan de 8 overheden oorspronkelijk hadden aangevraagd. "We zullen dus inderdaad een keuze moeten maken in de projecten die we uit gaan voeren, zegt Marjan Holtman van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. "Maar we zijn niet teleurgesteld. In tegendeel, we zijn heel blij dat dat zo'n groot deel van de aanvraag is gehonoreerd."

"Het feit dat de rijksoverheid deze aanvraag heeft goedgekeurd, bewijst dat bodemdaling heel hoog op de landelijke agenda staat, " vindt Holtman. "Dat is goed nieuws, want de gevolgen van bodemdaling zijn groot." Bodemdaling leidt tot onder andere tot hogere kosten van het waterbeheer en heeft nadelige effecten op de waterkwaliteit en ecologie. Ook heeft het negatieve gevolgen voor funderingen van woningen en bedrijfspanden, cultuurhistorisch erfgoed, het onderhoud van wegen en rioleringen, het niveau van de CO2-uitstoot en het gebruik van landbouwgronden.

Door samen te werken, willen de overheden nu meer slagkracht ontwikkelen. Dat is nodig, omdat de complexe materie vraagt om een gezamenlijke en langetermijninzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. De regiodeal Bodemdaling Groene Hart is vooral bedoeld om gezamenlijk kennis omtrent bodemdaling verder te ontwikkelen, te innoveren en te experimenteren. Tot de plannen behoren investeringen in innovatieve methoden voor nieuwbouw en het aanleggen van wegen. Ook het opzetten van een kenniscentrum rondom bodemdaling staat op het verlanglijstje van de drie betrokken waterschappen en de andere overheden.

De regiodeal zal komend voorjaar worden ondertekend. "De komende maanden zullen we samen met het Rijk gaan praten over de precieze invulling van de deal. Maar we doen meer dan alleen praten. Een aantal projecten zijn al van start gegaan en andere zullen de komende maanden een begin krijgen."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.