0
0
0
s2smodern

Acht overheden uit het Groene Hart, waaronder drie waterschappen, werken samen aan een aanpak van bodemdaling. Het Rijk investeert hierin € 10 miljoen vanuit het programma Regiodeals.

De waterschappen van Rijnland, Stichtse Rijnlanden en Schieland en de Krimpenerwaard willen samen met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden de bodemdaling in het Groene Hart aanpakken. Daarvoor zochten ze financiële ondersteuning van het Rijk.

Het project dat de 8 overheden op willen zetten kost circa 57 miljoen euro. Het Rijk zal daarvan dus 10 miljoen euro voor haar rekening nemen. Dit is drie miljoen euro minder dan de 8 overheden oorspronkelijk hadden aangevraagd. "We zullen dus inderdaad een keuze moeten maken in de projecten die we uit gaan voeren, zegt Marjan Holtman van hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. "Maar we zijn niet teleurgesteld. In tegendeel, we zijn heel blij dat dat zo'n groot deel van de aanvraag is gehonoreerd."

"Het feit dat de rijksoverheid deze aanvraag heeft goedgekeurd, bewijst dat bodemdaling heel hoog op de landelijke agenda staat, " vindt Holtman. "Dat is goed nieuws, want de gevolgen van bodemdaling zijn groot." Bodemdaling leidt tot onder andere tot hogere kosten van het waterbeheer en heeft nadelige effecten op de waterkwaliteit en ecologie. Ook heeft het negatieve gevolgen voor funderingen van woningen en bedrijfspanden, cultuurhistorisch erfgoed, het onderhoud van wegen en rioleringen, het niveau van de CO2-uitstoot en het gebruik van landbouwgronden.

Door samen te werken, willen de overheden nu meer slagkracht ontwikkelen. Dat is nodig, omdat de complexe materie vraagt om een gezamenlijke en langetermijninzet van overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere partijen. De regiodeal Bodemdaling Groene Hart is vooral bedoeld om gezamenlijk kennis omtrent bodemdaling verder te ontwikkelen, te innoveren en te experimenteren. Tot de plannen behoren investeringen in innovatieve methoden voor nieuwbouw en het aanleggen van wegen. Ook het opzetten van een kenniscentrum rondom bodemdaling staat op het verlanglijstje van de drie betrokken waterschappen en de andere overheden.

De regiodeal zal komend voorjaar worden ondertekend. "De komende maanden zullen we samen met het Rijk gaan praten over de precieze invulling van de deal. Maar we doen meer dan alleen praten. Een aantal projecten zijn al van start gegaan en andere zullen de komende maanden een begin krijgen."

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.