0
0
0
s2smodern

De waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en de bodems houden te weinig water vast. Er is sprake van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid van de bodems. Om dit te verbeteren, bepleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een stevigere aanpak in het bodembeleid in het advies ‘De bodem bereikt’.

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland, dus de landbouw-, bos- en natuurbodems, staat onder druk. Dit, zo concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar advies aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ondanks het bestaande (inter)nationaal beleid waarin richtlijnen worden geven voor een vitale bodem.

De Rli noemt rurale bodems om meerdere redenen belangrijk: voor de landbouw, maar ook voor bosbouw, natuur, kwaliteit en opslag van (drink)water en koolstof. Volgens de Rli loopt de vitaliteit van de bodem gevaar door intensief gebruik en wordt de situatie nog verergerd door klimaatverandering

Taak overheid
De onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert regering en parlement gevraagd en ongevraagd over beleid rond de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In dit advies probeert de Rli een antwoord te vinden op de vraag: Wat is de taak van de overheid om Nederlandse rurale bodems vitaler te maken?

Meervoudig bodemgebruik
Omdat de ruimte in Nederland beperkt is, moeten de bodems volgens het Rli voor meerdere functies gebruikt kunnen worden. De raad denkt bijvoorbeeld aan de combinatie van landbouw en koolstofopslag in het kader van klimaatverandering of die van bossen en wateropslag. Daarbij moet er, volgens de Raad, voor gezorgd worden dat het bodemgebruik geen afbreuk doet aan die vitaliteit maar deze versterkt.

Aanpassingen pacht- mest- en fiscaal beleid
Daartoe zou de regering in de Nationale Omgevingsvisie op moeten nemen dat bodems niet geschikt moeten worden gemaakt voor alle denkbare activiteiten en functies, maar dat de uitgeoefende functies moeten passen bij de bodem: functies volgen bodem. Ook wil de Raad een nieuw monitorings- en kennissysteem om informatie over bodemvitaliteit te verzamelen en te delen.

De Raad constateert dat verschillende terreinen van wet- en regelgeving invloed hebben op het bodembeheer. Daarom beschrijft de Rli mogelijke aanpassingen aan het pacht-, mest- en fiscaal beleid om een betere sturing op bodemvitaliteit mogelijk te maken.

 

MEER INFORMATIE
‘De bodem bereikt’, advies van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.