0
0
0
s2sdefault

De waterkwaliteit voldoet niet aan de normen en de bodems houden te weinig water vast. Er is sprake van verzuring, vermesting, verdroging, verdichting en een verhoogde kwetsbaarheid van de bodems. Om dit te verbeteren, bepleit de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een stevigere aanpak in het bodembeleid in het advies ‘De bodem bereikt’.

De vitaliteit van de rurale bodems in Nederland, dus de landbouw-, bos- en natuurbodems, staat onder druk. Dit, zo concludeert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in haar advies aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ondanks het bestaande (inter)nationaal beleid waarin richtlijnen worden geven voor een vitale bodem.

De Rli noemt rurale bodems om meerdere redenen belangrijk: voor de landbouw, maar ook voor bosbouw, natuur, kwaliteit en opslag van (drink)water en koolstof. Volgens de Rli loopt de vitaliteit van de bodem gevaar door intensief gebruik en wordt de situatie nog verergerd door klimaatverandering

Taak overheid
De onafhankelijke Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert regering en parlement gevraagd en ongevraagd over beleid rond de duurzame ontwikkeling van de leefomgeving. In dit advies probeert de Rli een antwoord te vinden op de vraag: Wat is de taak van de overheid om Nederlandse rurale bodems vitaler te maken?

Meervoudig bodemgebruik
Omdat de ruimte in Nederland beperkt is, moeten de bodems volgens het Rli voor meerdere functies gebruikt kunnen worden. De raad denkt bijvoorbeeld aan de combinatie van landbouw en koolstofopslag in het kader van klimaatverandering of die van bossen en wateropslag. Daarbij moet er, volgens de Raad, voor gezorgd worden dat het bodemgebruik geen afbreuk doet aan die vitaliteit maar deze versterkt.

Aanpassingen pacht- mest- en fiscaal beleid
Daartoe zou de regering in de Nationale Omgevingsvisie op moeten nemen dat bodems niet geschikt moeten worden gemaakt voor alle denkbare activiteiten en functies, maar dat de uitgeoefende functies moeten passen bij de bodem: functies volgen bodem. Ook wil de Raad een nieuw monitorings- en kennissysteem om informatie over bodemvitaliteit te verzamelen en te delen.

De Raad constateert dat verschillende terreinen van wet- en regelgeving invloed hebben op het bodembeheer. Daarom beschrijft de Rli mogelijke aanpassingen aan het pacht-, mest- en fiscaal beleid om een betere sturing op bodemvitaliteit mogelijk te maken.

 

MEER INFORMATIE
‘De bodem bereikt’, advies van Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (pdf)

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.