secundair logo knw 1

Bron: YouTube

Drinkwaterbedrijf PWN verlaagt de gemiddelde drinkwaterfactuur met één procent. De verlaging geldt voor particuliere en klein zakelijke klanten. Grootverbruikers - circa vijftig - krijgen dit jaar te maken met een tariefstijging van zeven procent, zij krijgen extra kosten doorberekend voor onder meer onderhoud en uitbreiding omdat ze het leidingnetwerk zwaarder belasten.

Dat zegt het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf in reactie op de publicatie van brancheorganisatie VEMW, die zich bij monde van directeur Roy Tummers kritisch heeft uitgelaten over de tariefstijging voor grootverbruikers bij PWN.

Drinkwaterbedrijven als Vitens (bijna negen procent), maar ook Evides Waterbedrijf, Brabant Water en Waternet verlagen de tarieven voor grootverbruikers aanzienlijk, stelt VEMW op haar website. PWN doet het tegenovergestelde en verhoogt het tarief met zo’n zeven procent. “Dat is vreemd,” zei directeur Roy Tummers van VEMW in een toelichting tegen H2O. Hij vroeg in een brief aan het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf uitleg over het hoe en waarom van de tariefstijging.

Gevraagd om een toelichting gaf PWN aan met een reactie te komen als de vragen van VEMW waren beantwoord. Dat is inmiddels gebeurd, want het drinkwaterbedrijf komt met een toelichting op de stijging van het tarief van grootverbruikers. De circa vijftig grootzakelijke klanten van PWN betalen in 2018 tussen de 3 en 7,2 procent meer, laat het drinkwaterbedrijf weten.

De woordvoerder stelt: “Over de hele linie verlaagt PWN juist de gemiddelde drinkwaterfactuur met een procent. Veel van onze klanten betalen daardoor minder in 2018. We hebben het dan met name over onze particuliere en (klein)zakelijke klanten (PWN levert drinkwater aan bijna 783.000 consumenten, bedrijven en instellingen). De tariefstijging bij circa vijftig grootzakelijke klanten is het gevolg van een nieuw tarievenbeleid gebaseerd op een kostenallocatie- en margebeleid. In het kostenallocatiebeleid alloceert PWN meer kosten aan klanten met een grotere aansluiting (vastrecht).”

Op de vraag of daarmee wordt bedoeld dat PWN aan klanten met een grotere aansluiting meer kosten doorberekent, komt een bevestigend ‘ja’. “Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor onderhoud en uitbreiding (in geval van een toenemende drinkwatervraag).” 

- En waarom doet PWN dat? 
“Klanten met een grotere aansluiting leggen een zwaarder beslag op onze installaties en ons leidingnet. De toerekening van de kosten aan de variabele drinkwaterprijs en het vastrecht wordt dan ook gebaseerd op de benuttingsgraad van onze installaties en leidingnet.”

- PWN berekent vanaf 2018 ook een uniforme winstmarge op de drinkwatertarieven voor zowel onze particuliere als zakelijke klant. Waarom?
“Dat doen we op basis van vier principes: gelijktijdigheidsprincipe, concentratieprincipe, werkelijke piekcapaciteit principe en het risicoprincipe.”

- En hoe groot is de winstmarge? 
“De winstmarge die PWN hanteert, is gebonden aan de maximale gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld.” (Die is voor 2018 en 2019 vastgesteld op 3,4 procent, red)

- VEMW-directeur Roy Tummers stelt dat de uitleg van PWN over de nieuwe tarieven 'vaag' is, terwijl, zo voegt hij eraan toe, de Autoriteit Consument en Markt vorig jaar in een onderzoek naar de drinkwatertarieven juist stelt dat de drinkwaterbedrijven transparanter moeten zijn over hun tarieven.
“Uitgangspunt van het nieuwe allocatie- en margebeleid is juist transparantie over hoe we onze kosten toerekenen. We hebben onze klanten mondeling en schriftelijk geïnformeerd. Als er dan toch nog vragen blijken te zijn, is PWN uiteraard bereid om die alsnog te beantwoorden.”

- Ander punt van kritiek van Tummers: PWN was laat met zijn tarievenbericht voor 2018. Klopt dat? 
“Dat klopt. Ons streven is om de tarieven in de toekomst eerder te communiceren.”

- Op social media worden in reacties op de tariefstijging voor grootverbruikers opmerkingen gemaakt dat de drinkwaterbedrijven juist de tarieven moeten verhogen, gezien de noodzaak om duurzamer met onze bronnen om te gaan. Hoe staat PWN daarin? 

“PWN pleit al jaren voor een aanpak aan de bron, maar dan hebben we het vooral over waterkwaliteit (toename van microverontreinigingen in onze drinkwaterbronnen). Het feit dat een klant meer betaalt naarmate hij meer water verbruikt, werkt bewust gebruik van water in de hand.”

 

Lees ook het artikel waarin VEMW-directeur Roy Tummers een reactie geeft op de tarieven van de drnkwaterbedrijven en waterschappen voor 2018: Acht drinkwaterbedrijven verlagen tarieven voor grootverbruikers, één niet

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!