secundair logo knw 1

Bron: YouTube

Drinkwaterbedrijf PWN verlaagt de gemiddelde drinkwaterfactuur met één procent. De verlaging geldt voor particuliere en klein zakelijke klanten. Grootverbruikers - circa vijftig - krijgen dit jaar te maken met een tariefstijging van zeven procent, zij krijgen extra kosten doorberekend voor onder meer onderhoud en uitbreiding omdat ze het leidingnetwerk zwaarder belasten.

Dat zegt het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf in reactie op de publicatie van brancheorganisatie VEMW, die zich bij monde van directeur Roy Tummers kritisch heeft uitgelaten over de tariefstijging voor grootverbruikers bij PWN.

Drinkwaterbedrijven als Vitens (bijna negen procent), maar ook Evides Waterbedrijf, Brabant Water en Waternet verlagen de tarieven voor grootverbruikers aanzienlijk, stelt VEMW op haar website. PWN doet het tegenovergestelde en verhoogt het tarief met zo’n zeven procent. “Dat is vreemd,” zei directeur Roy Tummers van VEMW in een toelichting tegen H2O. Hij vroeg in een brief aan het Noord-Hollandse drinkwaterbedrijf uitleg over het hoe en waarom van de tariefstijging.

Gevraagd om een toelichting gaf PWN aan met een reactie te komen als de vragen van VEMW waren beantwoord. Dat is inmiddels gebeurd, want het drinkwaterbedrijf komt met een toelichting op de stijging van het tarief van grootverbruikers. De circa vijftig grootzakelijke klanten van PWN betalen in 2018 tussen de 3 en 7,2 procent meer, laat het drinkwaterbedrijf weten.

De woordvoerder stelt: “Over de hele linie verlaagt PWN juist de gemiddelde drinkwaterfactuur met een procent. Veel van onze klanten betalen daardoor minder in 2018. We hebben het dan met name over onze particuliere en (klein)zakelijke klanten (PWN levert drinkwater aan bijna 783.000 consumenten, bedrijven en instellingen). De tariefstijging bij circa vijftig grootzakelijke klanten is het gevolg van een nieuw tarievenbeleid gebaseerd op een kostenallocatie- en margebeleid. In het kostenallocatiebeleid alloceert PWN meer kosten aan klanten met een grotere aansluiting (vastrecht).”

Op de vraag of daarmee wordt bedoeld dat PWN aan klanten met een grotere aansluiting meer kosten doorberekent, komt een bevestigend ‘ja’. “Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor onderhoud en uitbreiding (in geval van een toenemende drinkwatervraag).” 

- En waarom doet PWN dat? 
“Klanten met een grotere aansluiting leggen een zwaarder beslag op onze installaties en ons leidingnet. De toerekening van de kosten aan de variabele drinkwaterprijs en het vastrecht wordt dan ook gebaseerd op de benuttingsgraad van onze installaties en leidingnet.”

- PWN berekent vanaf 2018 ook een uniforme winstmarge op de drinkwatertarieven voor zowel onze particuliere als zakelijke klant. Waarom?
“Dat doen we op basis van vier principes: gelijktijdigheidsprincipe, concentratieprincipe, werkelijke piekcapaciteit principe en het risicoprincipe.”

- En hoe groot is de winstmarge? 
“De winstmarge die PWN hanteert, is gebonden aan de maximale gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is vastgesteld.” (Die is voor 2018 en 2019 vastgesteld op 3,4 procent, red)

- VEMW-directeur Roy Tummers stelt dat de uitleg van PWN over de nieuwe tarieven 'vaag' is, terwijl, zo voegt hij eraan toe, de Autoriteit Consument en Markt vorig jaar in een onderzoek naar de drinkwatertarieven juist stelt dat de drinkwaterbedrijven transparanter moeten zijn over hun tarieven.
“Uitgangspunt van het nieuwe allocatie- en margebeleid is juist transparantie over hoe we onze kosten toerekenen. We hebben onze klanten mondeling en schriftelijk geïnformeerd. Als er dan toch nog vragen blijken te zijn, is PWN uiteraard bereid om die alsnog te beantwoorden.”

- Ander punt van kritiek van Tummers: PWN was laat met zijn tarievenbericht voor 2018. Klopt dat? 
“Dat klopt. Ons streven is om de tarieven in de toekomst eerder te communiceren.”

- Op social media worden in reacties op de tariefstijging voor grootverbruikers opmerkingen gemaakt dat de drinkwaterbedrijven juist de tarieven moeten verhogen, gezien de noodzaak om duurzamer met onze bronnen om te gaan. Hoe staat PWN daarin? 

“PWN pleit al jaren voor een aanpak aan de bron, maar dan hebben we het vooral over waterkwaliteit (toename van microverontreinigingen in onze drinkwaterbronnen). Het feit dat een klant meer betaalt naarmate hij meer water verbruikt, werkt bewust gebruik van water in de hand.”

 

Lees ook het artikel waarin VEMW-directeur Roy Tummers een reactie geeft op de tarieven van de drnkwaterbedrijven en waterschappen voor 2018: Acht drinkwaterbedrijven verlagen tarieven voor grootverbruikers, één niet

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.