secundair logo knw 1

Overijssel stelt 2,8 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten om het agrarisch waterbeheer op het boerenerf te verbeteren. Ook in Drenthe maakt de provincie geld (470.000 euro) vrij voor projecten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. 

De provincies werken samen met de waterschappen en de landbouw. Overijssel tekende vanmiddag een bestuursakkoord met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel en de boerenorganisatie LTO-Noord. Met de investering gaan boeren, waterschappen en provincie de waterkwaliteit verder verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden, zo is de afspraak.

In Overijssel kunnen boeren bijdragen aan betere waterkwaliteit door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook kunnen ze maatregelen nemen om de erfafspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen te voorkomen. Voorts voorziet het Overijsels akkoord in maatregelen om te voorkomen dat watergangen droogvallen.

Akkerbouwers en melkveehouders in het Drentse deel van waterschap Noorderzijlvest krijgen subsidie om nog dit jaar maatregelen te treffen om de uitstroom van gewasbeschermingsmiddelen of nutriënten van hun erven naar het oppervlaktewater te verminderen. Concreet gaat het om twee projecten ‘Schoon erf, schoon water’ in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, waarvoor de provincie 470.000 subsidie vrijmaakt.

Drenthe stelt duizend euro per boer beschikbaar om een erfscan te maken en maatregelen te nemen om verontreinigd water op het erf op te vangen en af te voeren, zodat het niet in het oppervlaktewater komt. Het gaat om dertig akkerbouwers en zeventig melkveehouders die in aanmerking komen voor de bijdrage, aldus de provincie.

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is een initiatief van LTO Nederland. Doel is om met projecten in agrarische regio’s waterbeheer en -kwaliteit te verbeteren. Daartoe moeten de boeren en tuinders samenwerken met de waterschappen. De landbouw krijgt als gevolg van klimaatverandering en bodemdaling steeds meer te maken met droogte, wateroverlast en verzilting.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Afbreekbaarheid moet in de toekomst als eerste beoordelingsparameter voor toelating van stoffen worden ingevoerd. Er ontstaan anders onomkeerbare problemen in de toekomst.
In aanvulling hierop: Wij hebben voor terrein- en rivierbeheerders (VNBE) nog meer maatregelen in kaart gebracht om deze problemen te mitigeren (zie ook bijlage):
 
@Hans MiddendorpHoi Hans, beetje makkelijke reactie van het waterschap ('eerst moeten de waterbedrijven wat doen, tot die tijd kunnen wij niks doen'). De Waprog plaatste in 1986, in één jaar tijd, meer dan 100.000 watermeters bij gezinnen thuis. Dat kostte toen maar 150 gulden (!) per watermeter. Als de waterpartners echt zouden willen samenwerken, kan dit zo zijn opgelost. Dus ja, bureaucratie zegeviert. Niet iets om trots op te zijn.
@Gert Timmerman Eens. We moeten met al ons water zuinig omgaan (en het niet verontreinigen) zeker met zoet grondwater en met drinkwater.