secundair logo knw 1

Grondwaterputten in een waterwingebied. Foto Vitens

Vitens heeft een vergunning gekregen voor het winnen van grondwater bij het Friese Luxwoude. Het drinkwaterbedrijf wil hier 6,5 miljoen kubieke meter per jaar gaan winnen. Dat is volgens Vitens nodig om aan de toenemende vraag van burgers en bedrijven naar drinkwater te kunnen voldoen.

De definitieve vergunning volgt op een traject van zeker zeven jaar, waarin Vitens onderzoek heeft gedaan naar de geschiktheid van de locatie. In die periode is ook veel gesproken met omwonenden en boeren, die niet staan te juichen. Vier jaar geleden vroeg het drinkwaterbedrijf de vergunning aan. Daarop kwamen 29 zienswijzen binnen.

De provincie Fryslân heeft, als bevoegd gezag, deze week toch besloten de vergunning te verlenen. "Bij de beslissing over een dergelijke aanvraag, weegt de provincie het belang van een duurzame drinkwatervoorziening af tegen het belang van derden die hierdoor nadelig beïnvloed kunnen worden", luidt de verklaring.

Naast de winlocatie wil Vitens in Luxwoude een productielocatie bouwen om het gewonnen grondwater te zuiveren en aan het leidingnetwerk te kunnen leveren. De verwachting is dat de locatie in 2030 operationeel is.

Proefboringen
De nieuwe locatie komt op de plek waar nu een bos ligt van Staatsbosbeheer, langs de A7 bij Heerenveen. Eerder zijn hier al proefboringen gedaan. Vorige week is de gemeenteraad van Opsterland akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan.

‘Luxwoude’ is ook nodig omdat de locatie Terwisscha bij Appelscha niet volledig benut kan worden. Het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold dreigt namelijk te verdrogen. Daarnaast is in de waterwingebieden Noardburgum en Garyp sprake van verzilting van het grondwater, waardoor hier niet de maximale hoeveelheid water kan worden gewonnen.

Volgens Vitens past de nieuwe locatie door de omvang van de winning en de strategische ligging ten opzichte van de andere productielocaties in Friesland uitstekend in de Vitens Streefstructuur. "De drinkwatervoorziening wordt flexibeler en robuuster. Ook wordt met de winning in Luxwoude invulling gegeven aan het beleid ‘Elke druppel duurzaam’, omdat de locatie geschikt is om duurzaam grondwater te winnen."

Informatieavond
Op 5 oktober is er een informatieavond voor omwonenden. Zij worden onder andere voorgelicht over het meetnet dat Vitens wil aanleggen om eventuele bodemdaling te kunnen registreren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.