secundair logo knw 1

Grondwaterputten in een waterwingebied. Foto Vitens

Vitens heeft een vergunning gekregen voor het winnen van grondwater bij het Friese Luxwoude. Het drinkwaterbedrijf wil hier 6,5 miljoen kubieke meter per jaar gaan winnen. Dat is volgens Vitens nodig om aan de toenemende vraag van burgers en bedrijven naar drinkwater te kunnen voldoen.

De definitieve vergunning volgt op een traject van zeker zeven jaar, waarin Vitens onderzoek heeft gedaan naar de geschiktheid van de locatie. In die periode is ook veel gesproken met omwonenden en boeren, die niet staan te juichen. Vier jaar geleden vroeg het drinkwaterbedrijf de vergunning aan. Daarop kwamen 29 zienswijzen binnen.

De provincie Fryslân heeft, als bevoegd gezag, deze week toch besloten de vergunning te verlenen. "Bij de beslissing over een dergelijke aanvraag, weegt de provincie het belang van een duurzame drinkwatervoorziening af tegen het belang van derden die hierdoor nadelig beïnvloed kunnen worden", luidt de verklaring.

Naast de winlocatie wil Vitens in Luxwoude een productielocatie bouwen om het gewonnen grondwater te zuiveren en aan het leidingnetwerk te kunnen leveren. De verwachting is dat de locatie in 2030 operationeel is.

Proefboringen
De nieuwe locatie komt op de plek waar nu een bos ligt van Staatsbosbeheer, langs de A7 bij Heerenveen. Eerder zijn hier al proefboringen gedaan. Vorige week is de gemeenteraad van Opsterland akkoord gegaan met de wijziging van het bestemmingsplan.

‘Luxwoude’ is ook nodig omdat de locatie Terwisscha bij Appelscha niet volledig benut kan worden. Het Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold dreigt namelijk te verdrogen. Daarnaast is in de waterwingebieden Noardburgum en Garyp sprake van verzilting van het grondwater, waardoor hier niet de maximale hoeveelheid water kan worden gewonnen.

Volgens Vitens past de nieuwe locatie door de omvang van de winning en de strategische ligging ten opzichte van de andere productielocaties in Friesland uitstekend in de Vitens Streefstructuur. "De drinkwatervoorziening wordt flexibeler en robuuster. Ook wordt met de winning in Luxwoude invulling gegeven aan het beleid ‘Elke druppel duurzaam’, omdat de locatie geschikt is om duurzaam grondwater te winnen."

Informatieavond
Op 5 oktober is er een informatieavond voor omwonenden. Zij worden onder andere voorgelicht over het meetnet dat Vitens wil aanleggen om eventuele bodemdaling te kunnen registreren.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!