secundair logo knw 1

Drinkwaterwinning in Overijssel I foto: Vitens

De provincie Overijssel en drinkwaterbedrijf Vitens sloten een convenant om de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Het drinkwaterbedrijf hoopte daarnaast dat de provincie bereid was ontheffingen te verlenen voor zakelijke klanten, die aan de overige eisen van een nieuw toetsingskader voldoen, als een aanvraag door een tekort aan drinkwater niet toegekend kan worden. Deze hoop drukt Overijssel nu de kop in.

Met het nieuwe toetsingskader wil Vitens van nieuwe zakelijke klanten weten of deze gebruikers wettelijk verplicht echt wel drinkwater nodig hebben in hun processen, of er alternatieven als regenwater gebruikt kunnen worden, of de afnemers zich maximaal inzetten voor waterbesparing. Binnen het toetsingskader wordt ook bekeken of er nog genoeg vergunningsruimte is om de klanten een aansluiting te kunnen bieden.

Ingrid Heijman-van DijkIngrid Heijman-van DijkZelfs als zakelijke aanvragers op zich aan de eisen voldoen, is het nog niet zeker dat de aansluiting ook volgt. Vorig jaar werden in Overijssel negentien aanvragen van zakelijke klanten niet verleend omdat er geen ruimte meer in de vergunningen zat. Omdat dit niet per se betekent dat het water ‘op is’, liet Vitens na de ondertekening van het convenant weten in zulke gevallen met de provincie te willen bekijken of er – al dan niet tijdelijke – ontheffingen kunnen worden verleend.

Die kans is niet groot, zo blijkt uit de reactie van de provincie Overijssel. Volgens woordvoerder Ingrid Heijman-van Dijk beschouwt de provincie Overijssel het overschrijden van winvergunningen als een onwenselijke situatie. “Ontheffingen op vergunde hoeveelheden zien wij niet als oplossing.”

Hoewel Vitens voorafgaande aan het toetsingskader klanten al adviseerde om met een waterscan waterbesparende maatregelen te nemen in het bedrijfsproces, wil de provincie daar zelf ook nog een blik op werpen. Heijman-van Dijk: “Wij zullen dan samen met het bedrijf, Vitens, gemeente en waterschap bekijken welke alternatieven er zijn voor het benodigde water.”

De provincie wil er volgens Heijman-van Dijk alles aan doen om te voorkomen dat zakelijke activiteiten elders worden ontplooid als bedrijven geen water geleverd krijgen. “De provincie zet zich in voor een sterke regionale economie. Wij betreuren het als het tekort aan drinkwater hier afbreuk aan doet.”

Mede om zo’n situatie te voorkomen, sloot Overijssel het convenant met Vitens. “Dat convenant is vooral bedoeld als gezamenlijk statement om te laten zien dat we de urgentie van de opgave delen en schouder aan schouder staan om deze op te pakken. Het convenant beschrijft hoe provincie en Vitens dat ieder vanuit hun eigen rol doen. De provincie maakt altijd een brede belangenafweging bij het aanwijzen van functies, waaronder drinkwaterwinning, in het ruimtelijk domein. We volgen bij vergunningverlening zorgvuldig de procedures. Gelet op de urgentie zorgen we ervoor dat daar geen onnodige vertraging in optreedt.”

*Dit artikel is op 21-02-2023 aangepast om te verduidelijken dat de check of er nog genoeg vergunningsruimte is, deel uitmaakt van het toetsingskader.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...