Waterbedrijf Vitens gaat een toets invoeren alvorens zakelijke gebruikers aangesloten kunnen worden op het waternet. Het waterbedrijf wil weten of de zakelijke gebruikers echt wel drinkwater nodig hebben in hun processen en of de afnemer zich maximaal inzet voor waterbesparing. In een nieuw convenant met de provincie Overijssel werd dit toetsingskader ook meegenomen.

“De vanzelfsprekendheid van de watervoorziening is echt voorbij”, zegt Jessica Winkelhorst van waterbedrijf Vitens. Het waterbedrijf heeft daarom een toetsingskader opgesteld voor alle nieuwe aanvragen voor zakelijk gebruik, met een omvang van de aansluitcapaciteit van 6000 liter per uur of meer.

Jessica Winkelhorst Jessica Winkelhorst “Bedrijven die voor een nieuwbouw of uitbreiding een nieuwe wateraansluiting nodig hebben, vragen die aan via het systeem. Vervolgens gaan wij het gesprek met ze aan”, vertelt Winkelhorst. “We willen allereerst weten hoeveel water ze nodig denken te hebben en of dat echt drinkwater moet zijn. Misschien zijn er alternatieven als regenwater te bedenken. Vervolgens wordt bezien of de aanvrager op een waterzuinige manier te werk zal gaan.”

Ook bij bestaande klanten - voor wie het toetsingskader niet zal gaan gelden - hoopt Vitens dat waterbesparing gerealiseerd kan worden. “Deze klanten hebben al een aansluiting natuurlijk. Wij zijn met hen in gesprek om hun watergebruik te verminderen. De bedrijven voelen die noodzaak ook. Natuurlijk spelen ook andere factoren een rol, maar vorig jaar is het zakelijk watergebruik bijvoorbeeld met 7% verminderd.”

Ruimte in de vergunningen
Maar zelfs als zakelijke aanvragers aan de eisen voldoen, is het nog niet met zekerheid gezegd dat de aansluiting ook volgt. Vorig jaar werden negentien aanvragen niet verleend. “Per waterwingebied geeft de provincie vergunningen uit. Het kan zijn dat er geen ruimte meer in de vergunningen zit. Dat betekent niet dat het water op is. Het zit nog wel in de grond. Dus wij zullen in zulke gevallen het gesprek met de provincie aangaan om te kijken of er – al dan niet tijdelijke – ontheffingen kunnen worden verleend. Het toetsingskader is ook meegenomen in het convenant met de provincie Overijssel dat we onlangs hebben gesloten.”

De vraag naar drinkwater is de afgelopen jaren flink toegenomen in de provincie Overijssel. In 2020 was de drinkwatervraag daar 85,98 miljoen kubieke liter per jaar. Vitens verwacht dat de drinkwatervraag blijft stijgen, in 2050 mogelijk tot 118,6 miljoen kubieke liter per jaar. Dat, in combinatie met de invloed van klimaatverandering op de drinkwaterwinning, verleidde Vitens vorig jaar al tot het schrijven van een brandbrief aan de provincie.

Convenant
Mede als gevolg van deze brief hebben provincie en het waterbedrijf een convenant gesloten met als doel de drinkwatervoorziening ‘vandaag, morgen en overmorgen’ veilig te stellen. Volgens het convenant zal de provincie prioriteit geven aan besluiten die nodig zijn om de drinkwaterwinning uit te breiden. Vitens belooft haar bedrijfsvoering duurzaam in te richten en zich in te zetten voor waterbesparing door hun klanten.

Jeroen BruningJeroen BruningSamen willen Overijssel en het drinkwaterbedrijf lobbyen bij de Rijksoverheid en de politiek voor aanpassingen in het Bouwbesluit en de Omgevingswet of de verruiming van de voorwaarden waaronder Vitens investeringen kan financieren.

Naast afspraken over lobbyplannen, bedrijfsvoering en het met voorrang behandelen van relevante besluiten, is volgens Jeroen Bruning van Vitens ook de communicatieparagraaf in het convenant van groot belang. “We hebben afgesproken continue, coherent en consistent te communiceren met alle partners, variërend van onze klanten tot de omwonenden van drinkwaterwingebieden en andere stakeholders als natuurorganisaties, gemeenten en waterschappen.”

Het convenant ‘Leveringszekerheid Drinkwater’ is een versterking van de bestaande uitvoeringsprogramma’s. Bruning: “Het is nu voor het eerst dat waterbedrijf en provincie gezamenlijk een ambitie hebben neergelegd als het gaat om de zekerheid van de drinkwaterlevering. Vanuit onze wettelijke taken willen we er samen alles aan doen om de drinkwaterleveringen te garanderen.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!