0
0
0
s2smodern

Waterschap Rijn en IJssel heeft vandaag grote zuurstofplaten geplaatst op de bodem van de Berkel ter hoogte van stuw Besselink (Almen) in een poging de natuur te beschermen tegen eiwitrijk proceswater dat de beek afstroomt. Het water is afkomstig van FrieslandCampina en is in de beek terecht gekomen na een breuk in de persleiding van de zuivelproducent.

De breuk werd op maandag 5 november ontdekt, maar zorgt nog altijd voor grote problemen. Er is in totaal 400 kubieke meter proceswater met melkresten en reinigingsmiddelen in de beek terecht gekomen. Het eiwitrijke water is schadelijk voor de vissen in de beek. De eiwitten worden in het water omgezet, waarbij veel zuurstof wordt opgenomen. Daardoor ontstaat zuurstoftekort wat veel vissen in de beek al fataal is geworden. Het gaat tot dusverre om duizenden grote en kleine vissen, aldus het waterschap.

Schoon water
De meeste vissen gingen dood in een traject van ongeveer 4 km benedenstrooms van de breuk tot net voor Almen. Om het zuurstofgehalte te laten stijgen bracht het waterschap schoon water uit het Twentekanaal in in dit deel van de Berkel. Ook werden vissen uit het vervuilde water overgezet naar het schone bovenstroomse deel van de bedreigde beek.

Om de afvoer van het proceswater te verminderen heeft FrieslandCampina in zijn fabrieken in Borculo en Lochem delen van de productie stilgelegd, maar de producent is niet gestopt met het innemen en verwerken van melk. Als daartoe was overgegaan hadden honderden boeren hun melk moeten laten wegstromen, aldus de melkverwerker.

Sinds vorige week woensdag was die noodzaak er ook niet meer, omdat sindsdien het proceswater wordt geïsoleerd in het stuwvak Hoge Weide en vandaar uit in een bufferdepot wordt gepompt.

Persleiding
Het proceswater van genoemde fabrieken wordt via de persleiding naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zutphen gevoerd. De leiding is 17 kilometer lang en loopt door moeilijk toegankelijk gebied, wat volgens het waterschap de reden is dat het lang heeft geduurd voordat de breuk kon worden gelokaliseerd.

Zaterdag is begonnen aan de reparatie en die is complex. De breuk bevindt zich op vier meter diepte en het gebied waarin gewerkt moet worden, is drassig. Er is afgelopen weekeinde eerst een zogeheten bypass aangelegd om het proceswater rechtstreeks naar het bufferreservoir te leiden. Daarna is de persleiding uitgegraven en een aanvang gemaakt met de reparatie. Vanmiddag meldde het waterschap dat de reparatie ’voorspoedig’ verloopt.

Ondertussen probeert het waterschap de schade aan natuur te beperken nu het vervuilde proceswater verder de Berkel afzakt. Met de plaatsing van zuurstofplaten hoopt het waterschap vissterfte in het traject Almen - Zutphen zoveel mogelijk te voorkomen. Ook moet het waterschap het waterpeil in Zutpen en omgeving in de gaten houden; dat daalt omdat de watertoevoer is stilgezet. Mogelijk vallen watergangen droog.

Aan het hart
In een reactie op de site zegt dijkgraaf Hein Pieper: “Het gaat mij en vele betrokken waterschappers erg aan het hart dat dit gebeurt. Juist het waterschap werkt al jaren keihard aan een goed en leefbaar watersysteem voor vissen, ook in en om de Berkel. We proberen met man en macht om erger te voorkomen.”

Ondertussen wordt ook de schuldvraag gesteld. “Zolang we niet weten wat de oorzaak is, weten we ook nog niet wie hiervoor verantwoordelijk is”, schrijft het waterschap, dat aankondigt na afronding van de herstelwerkzaamheden maatregelen te nemen om de ecologie in de Berkel te herstellen.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.