0
0
0
s2sdefault

De partners in het project Schone Maaswaterketen houden een praktijkproef met een innovatieve techniek om water te zuiveren van microverontreinigingen. Daarbij wordt poederkool gebruikt.

Is het mogelijk om op grote schaal microverontreinigingen als medicijnresten en gewasbestrijdingsmiddelen te verwijderen door actieve kool toe te voegen tijdens de rioolwaterzuivering? Deze vraag staat centraal bij een praktijkproef van het project Schone Maaswaterketen. Hierin werken drinkwaterbedrijven, waterschappen, het kenniscentrum STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Milieu samen.

“We testen een nieuwe techniek die alleen in Zwitserland is uitgeprobeerd”, vertelt Jelle Roorda, manager Samenwerking Waterketen bij Evides Waterbedrijf. “Er wordt actieve poederkool toegevoegd tijdens het normale afvalwaterzuiveringsproces. Deze koolstof kan microverontreinigingen aan zich binden.”

Nu zijn technieken beschikbaar die microverontreinigingen met nazuivering verwijderen, bijvoorbeeld met behulp van een ozoninstallatie. Dit is volgens Roorda een dure en niet altijd effectieve oplossing. “Het kost alleen al 10 cent per kubieke kilometer om water naar de nazuiveringsinstallatie te pompen. En wanneer het hard regent, wordt een deel van het rioolwater niet gezuiverd. De techniek met poederkool is eenvoudiger toe te passen, goedkoper en effectiever. De verwachting is dat hiermee meer dan 80 procent van de medicijnresten wordt verwijderd.”

De praktijkproef vindt plaats bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie Papendrecht van waterschap Rivierenland. Deze installatie heeft twee gescheiden maar identieke zuiveringsstraten. “Aan de ene straat voegen we poederkool toe, aan de andere niet”, zegt Roorda. “Zo kunnen we precies het verschil meten.” De proef duurt negen maanden. Roorda verwacht er veel van. “We zijn er net mee begonnen en zien bij lage doseringen al een gunstig effect op de waterkwaliteit.”

Roorda noemt nog een ander positief gevolg. De samenwerking tussen de drinkwaterbedrijven en waterschappen langs de Maas wordt erdoor versterkt. “Vroeger waren het twee gescheiden werelden. Maar anno 2016 hebben we elkaar gevonden in een gezamenlijk streven naar het schoner maken van de rivier. Dat zorgt bij iedereen voor veel energie. De praktijkproef is een mooi voorbeeld.” Roorda besluit met een oproep: “De watersector neemt met het project Schone Maaswaterketen haar verantwoordelijkheid. Wij dagen alle partijen in de medicijnketen uit om hetzelfde te doen, van zorgsector tot farmacie. Voorkomen is altijd nog beter dan genezen.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Piet en Piet: dank voor jullie inbreng, maar het zit anders. Een adviescommissie geeft advies, in een adviesnota die wordt toegevoegd aan het agendapunt in het Algemeen Bestuur. Daarmee borg je de kennis van de maatschappelijke organisaties. De afweging wordt natuurlijk niet in de adviescommissie gemaakt, maar in het Algemeen Bestuur. Zo wordt de geborgde kennis losgekoppeld van de politieke besluitvorming.
Overigens, de positie van de AWP staat heel duidelijk in dit artikel: "wij vinden dat lobbyorganisatie principieel niet thuishoren in het democratisch gekozen waterschapsbestuur." Maar de realiteit is dat er pas een minimale meerderheid van 1 zetel is in de Tweede Kamer voor volledige afschaffing. Voor een uitgebreide discussie over de voor- en nadelen van een aparte commissie 'maatschappelijke belangen', kijk op mijn LinkedIn profiel: https://www.linkedin.com/posts/hansmiddendorp_toekomst-geborgde-zetels-ligt-in-adviescommissie-activity-6846760569668689921-ENAW
Instellen van een adviescommissie maatschappelijke belangen is een slecht idee. De afweging van verschillende belangen kan in een democratisch samengesteld bestuur prima zijn beslag krijgen. Het leidt tot sterke vertraging in de besluitvorming. Op die punten ben ik het geheel eens met Piet Oudega.
Het is bovendien een illusie te denken dat een adviesraad maatschappelijke belangen tot een eensluidend advies zal komen, zeker als het om belangrijke en complexe zaken gaat.
Het advies van de commissie Boelhouwer is er. Het initiatief wetsvoorstel voor afschaffing van de geborgde zetels ook. Als er eindelijk een kabinet gevormd wordt kan de Kamer met dit onderwerp aan de slag. Alle argumenetn liggen op tafel, en democratische partijen kunnen eigenlijk maar tot één conclusie komen: afschaffen die geborgde zetels. Nu met een soort van compromisvoorstel komen vind ik dan ook niet slim.
Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.