Het ministerie van Economische Zaken stemde eind augustus in met gasboringen in de Waddenzee, ten noorden van het Friese dorpje Ternaard. Dit leidde tot protesten in Friesland en ver daarbuiten. Op een internationaal congres voor natuurbehoud werd vorige week een motie aangenomen om de gasboringen te voorkomen. De Tweede Kamer debatteert overmorgen over de kwestie.

De NAM wil tussen 2023 en 2037 gas winnen uit het gasveld bij Ternaard. Het ministerie van Economische Zaken heeft de vergunningsprocedure inmiddels in gang gezet. Dit hoewel decentrale overheden als Wetterskip Fryslan en de provincie Friesland negatief over de plannen van de NAM adviseerden en duizenden mensen een petitie tegen de gaswinning ondertekenden.

De Waddenvereniging, opgericht om de natuur in het Waddengebied te behouden, is negatief over de voorgenomen gasboringen. Zij vreest bodemdaling en natuurschade. In een poging internationaal ondersteuning te krijgen, diende de vereniging daarom vorige week een motie in tijdens het internationale congres voor natuurbehoud (IUCN).

Het IUCN is een internationaal verband gericht op natuurbescherming. Tot de leden behoren overheden, bijvoorbeeld het Nederlandse ministerie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en maatschappelijke organisaties. De motie, waarin de Nederlandse regering wordt opgeroepen de boorvergunning in te trekken, werd aangenomen.

Frank Petersen 180 vk Frank PetersenDe motie was volgens Frank Petersen van de Waddenvereniging nodig omdat op deze manier internationaal de aandacht wordt gevraagd voor de waarde van de Waddenzee als natuurgebied. “Het gaat om aandacht en het gaat om de bevestiging van de grote internationale waarde van de Waddenzee. Die is niet alleen van ons. Het is een onmisbare foerageerplek voor vogels die van Siberië naar West Afrika trekken. Dit is zo’n mooi gebied. Het is niet voor niets een Unesco Werelderfgoed.”

Minister blijft voorstander
Uit antwoorden op Kamervragen, die minister Blok (Economische Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat hij voorstander van vergunningsverlening blijft. De minister erkent weliswaar dat gaswinning onder de Waddenzee kan leiden tot bodemdaling, maar is van mening dat de bodem van de Waddenzee zich op natuurlijke wijze aan de bodemdaling door gaswinning aanpast door extra zand en slib aan te voeren.

“Om de natuurwaarden van de Waddenzee te beschermen, is een veilige gebruiksruimte voor bodemdaling vastgesteld waarbinnen de gaswinning kan plaatsvinden, zonder dat dit negatieve effecten op de natuurwaarden tot gevolg heeft”, schrijft de minister. En hij vervolgt: “Als blijkt dat de bodemdaling of zeespiegelstijging sneller verlopen dan verwacht en onvoldoende worden gecompenseerd door de sedimentatie van zand en slib dan zal de winning worden beperkt of gestopt.”

Voorzorgsprincipe
Volgens Frank Petersen is het dan al te laat. “Het gaat al niet goed met de natuurwaarden van de Waddenzee. Er wordt al gevist, zout gewonnen en naar gas geboord. Ook willen ze een stroomkabel door de zee trekken. Weer nieuwe gasboringen zorgen voor per definitie voor meer schade aan de natuur. Het gaat niet om een beetje schade meer of minder. De Waddenzee is zo speciaal dat we het gewoon niet moeten doen. Hier geldt wat ons betreft het voorzorgsprincipe.”

Petersen is blij met de ondersteuning op het congres, waar ook regeringsafgevaardigden van Europese landen als België, Finland en Tsjechië voor de motie stemden en heeft goede hoop dat een Kamermeerderheid zich tegen de plannen keert. “Maar als dat niet het geval is, zullen we het via de rechter aanvechten. Desnoods tot aan de Raad van State. We zijn de budgetten al aan het regelen.”

 

MEER INFORMATIE
Antwoorden op Kamervragen over gaswinning onder de Waddenzee
Tekst van de door de Waddenvereniging ingediende motie

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dries Buitenwerf Eindelijk, het d-woord viel
Watertekort: In Nederland is het de gewoonte om water altijd vanaf oppervlakte te infiltreren in de bodem, nu weten we als we altijd een richting door een filter gaan dat dit filter dichtslaat en we steeds minder water via deze route naar het diepere grondwater zullen stromen. Als we willen voorkomen dat het diepere zoete grondwater vervolgens door zeewater wordt aangevuld zullen we dus in Oost Nederland het grondwater van onderaf moeten aanvullen cq ipv 100 m boven afpomphoogte infiltreren op 100 m onder afpomp hoogte in moeten pompen. Water dat onder druk op deze diepte (boven het zoute grondwater) wordt toegevoerd zal geen verstopping creëren en zout water wegdrukken. De weg naar boven gaat heel traag omdat het water afhankelijk van de soortelijke massa verschillen meest horizontaal zal bewegen. Als er vervolgens 100 m hoger water wordt opgepompt, zal er minder zeewater naar binnen worden getrokken.
STELLING: We zijn veel te laat, lopen achter de feiten aan en de klimaatverandering komt echt op stoom. Waar halen we de mankracht vandaan om er wat aan te doen? Op naar Duitsland.
In een interessant artikel in The Guardian wordt het succes gedeeld van onder andere De Grensmaas:
https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/20/dutch-rewilding-project-turns-back-the-clock-500-years-aoe
Wat opvalt is de lange termijn waarin dat project zich afspeelt: de planfase begon in 1990.
Nu zijn de grenzen van ons watersysteem bereikt. Maar niet alleen van het water systeem: de biodiversiteit staat onder druk, overal speelt milieuvervuiling: in de lucht, de bodem, het water en de het diepere grondwater. Er zit een grote energietransitie aan te komen en er wordt geroepen om een systeemverandering (het werkelijke probleem is onze engineerings-maatschappij). Daarnaast staan alle sectoren te spingen om mensen: de grenzen zijn bereik van wat in Nederland uitgevoerd kan worden.
Op de achtergrond speelt de exponentiele ontwikkeling van de klimaat verandering: hitte, droogte, extreme neerslag, stormen en extreem weer: ze worden heftiger, talrijker en duren langer. Zo komt ook onze voedselvoorziening (en die van de gehele wereld) onder druk.
Een hybride giga crisis dreigt: alles klapt in een keer om. Zoals een helder meertje in een keer troebel wordt, a la migraine aanval. https://www.delta.tudelft.nl/article/spinoza-winnaars-gaan-migraine-te-lijf
We wisten in 1972 - met het uitkomen van het rapport: Grenzen aan de Groei (MIT - Club van Rome) - dat het deze kant uit zou gaan. We zitten precies op het voorspelde scenario.
Dat betekent voor ons Deltalandje: houd sterk rekening met plan D.
Zowel voor mitigatie (bovenstrooms investeren en voorkomen) als voor de meerslaagse veiligheid liggen veel van de toekomst scenario's buiten Nederland... in Duitsland. Daar ligt een deel van onze onvoorkoombare toekomst.
Nederland kan geen zeespiegelstijging voorblijven. De Waddenzee verdrinkt bij meer dan 3mm/jr. Hoe graag we dat ook zouden willen. Dat beeld moet nu eens duidelijk worden. We zijn kwetsbaar, we blijven kwetsbaar en we worden steeds kwetsbaarder. En we hebben niet de menskracht om te 'dweilen'.
Dat betekent bv: stop de Zuid-plaspolder. Het geeft een compleet verkeerd beeld en een vals signaal van veiligheid.
https://www.waterforum.net/geen-land-ter-wereld-zou-onder-9-meter-nap-bouwen/
Voorkomen is beter dan niet te genezen: maar we zijn 50 jaar te laat om klimaatverandering te voorkomen. De klimaatverandering is een feit. Multi-stress de norm. Het gaat nu voor NEDERland om de vraag waarop we inzetten voor 2100: Ik stel: op naar hoger Nederland en richting Duitsland.
Plaatje: Eindhoven was vroeger een bloeiende badplaats - toneelstuk uit 1982 - toen was het gevoel van urgentie veel hoger dan nu.
https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Eindhoven_was_vroeger_een_bloeiende_badplaats_-_Zuidelijk_Toneel_Globe_-_1982-02-06
Dit artikel presenteert resultaten gebaseerd op onderzoek dat van den Akker ruim vijf jaar geleden heeft gepubliceerd in Stromingen. Op zijn methodiek is destijds van diverse kanten inhoudelijke kritiek geleverd (Olsthoorn, 2014a,b,c; Leenen, 2014). Hieraan gaat hij nu volledig voorbij. Ook negeert hij dat zijn aanpak fysisch-wiskundig gezien aantoonbaar onjuist is (Zaadnoordijk, 2017) en ontkent hij het inzicht van de NHV-werkgroep Achtergrondverlaging (van Bakel e.a., 2017).

- Bakel, J. van, E. Querner, G. Rot, G. Schouten, N. Straathof, W. Vaarkamp, J.P. Witte, W.J. Zaadnoordijk (2017) Zicht op Achtergrondverlaging, rapport van de Werkgroep Achtergrondverlaging van de Nederlandse Hydrologische Vereniging, Wageningen, mei 2017.
- Leenen, H. (2014) Reactie op artikel "Tussen Theis en Hantush"van Cees van den Akker, Stromingen, 20, nummer 3, p.65-69.
- Olsthoorn, T. (2014a) De dynamica van de verlaging van Terwisscha of in vergelijkbare situaties, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p15-33.
- Olsthoorn, T. (2014b) Tussen De Glee en Dupuit, revisited, Stromingen, 20, nummer 1, p35-55.
- Olsthoorn, T. (2014c) De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken, Stromingen, 20, nummer 3, p.11-25
- Zaadnoordijk, W.J. (2017) Kanttekeningen bij gebruik van differentiaalvergelijking van v/d Akker, notitie 7 maart 2017, beschikbaar op: http://www.debakelsestroom.nl/kennisbank/attachment/memobijdiffvergvdakker_v4_opm-jvb-20-maart-2017/.

Willem Jan Zaadnoordijk, Flip Witte en Jan van Bakel
Vanmorgen Noorderzeedijk tussen Roptazijl en Harlingen. Bijna dagelijkse realiteit.
Er wordt hier het nodige door elkaar gehaald. Jonge zalm migreert stroomafwaarts naar zee en hebben daarbij voornamelijk last van waterkrachtcentrales en niet van gemalen en maar in heel beperkte mate van stuwen (daar kunnen ze met het water overheen). Jonge paling migreert wel stroomopwaarts, in de eerste instantie als glasaal en later als gepigmenteerde juveniele aal. Maar stroomopwaarts migreren met de stroom mee? Dat is heel bijzonder. Schieraal migreert stroomafwaarts met de stroming mee, hoewel dat slechts een deel van de populatie betreft. Een deel van de schieraal migreert aanzienlijk langzamer dan de stroming en onderbreekt zelfs haar migratie voor langere perioden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!