secundair logo knw 1

Waterbouw | Beeld Rijkswaterstaat

De omzet van de maritieme sector is afgelopen jaar met 3 procent gegroeid. De havens zitten al jaren in de lift en ook met de waterbouw ging het in 2017 goed. De scheepsbouw en de offshore hebben het daarentegen nog steeds moeilijk. De werkgelegenheid in de sector daalde heel licht.

Dit blijkt uit de Maritieme Monitor die het onderzoeks- en beleidsadviesbureau Ecorys heeft opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De maritieme sector vertoont tekenen van herstel na het zwakke jaar 2016, toen er geen groei was. De totale directe en indirecte omzet bedroeg in 2017 ruim 55 miljard euro, een toename met 3 procent. De sector draagt 3,1 procent van het bruto binnenlands product in Nederland bij. De export was afgelopen jaar een kleine 26 miljard euro.

De omzetgroei is niet terug te zien in de directe werkgelegenheid in de sector. Die daalde juist een beetje met een half procent. In 2017 werkten grofweg 260 duizend medewerkers in het maritieme cluster, waarvan 167 duizend in de maritieme sector zelf. De groei van de werkgelegenheid in de havens springt eruit. Die is sinds 2006 met bijna 30 procent gestegen.

Grote verschillen binnen sector
De sector is van enorm belang voor de Nederlandse economie, merkte minister Cora van Nieuwenhuizen op tijdens het Maritime Awards Gala van maandag waar zij de monitor presenteerde. “Het zijn dit jaar gelukkig wat vrolijker berichten dan vorig jaar. Het gaat iets beter met de branche, al geldt dat nog niet voor alle sectoren.”

Ondanks de stijging van de omzet blijft de maritieme sector volgens de minister achter bij de groei van de Nederlandse economie. “Het lijkt erop dat bedrijven na het zwakke jaar 2016 hebben geïnvesteerd in omzetgroei en niet zozeer in uitbreiding van personeel of direct herstel van de winst. Ook zijn er binnen de sector grote verschillen. De havens doen het al jaren goed, de scheepsbouw en de offshore hebben het moeilijk.”

Goed jaar voor waterbouw
De Maritieme Monitor geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de elf onderdelen van de branche. Waterbouw is er een van. Het gaat goed met de ongeveer tweehonderd bedrijven. De omzet, export, productiewaarde, toegevoegde waarde en werkgelegenheid stegen in 2017 alle met afgerond 5 procent. De totale omzet is bijna 1,8 miljard euro. Na oplevering van de Tweede Maasvlakte en enkele kustbeschermingsprojecten is de exportmarkt voor de waterbouw nog belangrijker geworden.

Er zijn naar schatting 6.300 mensen werkzaam in de waterbouw. Indirect komen daar nog zo’n 9.100 mensen bij. De werkgelegenheid heeft zich hersteld na een flinke daling in 2016. De arbeidsmarkt wordt als krap omschreven. De personeelsbehoefte heeft te maken met zowel de groei als de vergrijzing. De waterbouwers verwachten dat in de periode 2018-2023 ongeveer 4.500 nieuwe mensen nodig zijn.

 

MEER INFORMATIE
Bericht ministerie van IenW
Maritieme Monitor
Havenmonitor

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans A.J. MiddendorpHoi Hans, dank voor je reactie en je vraag. André en ik pleiten voor een plan B: dus niet boeren ondersteunen die met hun subsidietrekkers bulkproducten produceren in monocultuur (dat is plan A). Wij pleiten voor het ondersteunen van boeren bij welke natuur, landschap en cultuur wél in goede handen is. Dat zijn veelal de kleinere boeren. Die moeten we perspectief bieden, ondersteunen. Als we slim zijn zorgen we dat zij meer ontvangen voor hun producten. André en ik hopen dat er méér plan-B-boeren komen, niet minder. De natuur zal er wel bij varen, evenals de kwaliteit van onze bronnen voor drinkwater.
Jos
Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat!