secundair logo knw 1

De Drentsche Aa | Foto Jiří Komárek Wikimedia Commons

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voerde in 2022 meer dan 500 controles uit naar de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Twee derde van de geïnspecteerde telers houdt zich aan de regels. Een derde doet dat niet. De NVWA vindt dat zorgwekkend. Branchevereniging LTO noemt dit percentage niet representatief voor de gehele sector.

De inspecties van de NVWA vonden onder andere plaats in de akkerbouw, bloembollenteelt, fruitteelt en groenteteelt. Er werd gecontroleerd op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Dat uit de inspecties bleek dat een derde van de telers zich niet aan de regels houdt, baart de NVWA zorgen omdat er risico’s voor mens, dier en milieu kunnen ontstaan, met name ook voor de waterkwaliteit. Ook constateert de autoriteit al langer een lage naleving op het gebied van gewasbescherming. Volgens de NVWA duidt dit op een structureel probleem.

Daarom kijkt de voedsel- en warenautoriteit naar nieuwe controlevormen, bijvoorbeeld in samenwerking met waterschappen. Ook wordt bezien of het mogelijk is strengere straffen op te leggen. Over de situatie wil de NVWA in gesprek met de brancheorganisaties.

Branchevereniging LTO laat in een reactie weten het door de NVWA vastgestelde percentage niet representatief voor de gehele sector te vinden. De LTO schrijft dat de NVWA haar controles mede baseert op een risicobenadering, ‘zoals herhalingsbezoeken van bedrijven die eerder beboet zijn of gerichte meldingen.’

LTO schrijft verder het belangrijk te vinden dat iedereen zich houdt aan de geldende regels bij de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De brancheorganisatie pleit voor vereenvoudigde regelgeving om de naleving eenvoudiger te maken en zet in op het vergroten van de bewustwording en kennisstand van telers en tuinders.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • Je reactie is nog niet geplaatst. We checken hem eerst.
    H. Laros · 2 months ago
    Dit is een zwart-wit analyse uitkomst van de NVWA.Niet zo lang geleden werd ook zo’n enquete online uitgevoerd en concludeerde men een kennis leemte bij de gebruikers. Daarbij hadden ze zich achter de oren moeten krabben en concluderen dat het geen realistische uitslag was. Alle gebruikers zijn gecertificeerd en hebben voldoende kennis van hun specifieke middelen gebruik en toepassing inclusief regelgeving. Dat kennisniveau is hoger dan bij de NVWA-inspecteurs dat verzeker ik u.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.