0
0
0
s2smodern

Deltares viert deze week met diverse activiteiten het tienjarig bestaan. Niet veranderd is dat het onafhankelijke kennisinstituut zich richt op de water- en ondergrondproblematiek in de volle breedte. Wel zijn er nieuwe uitdagingen, zoals duurzame energie gekoppeld aan bodem en water.

Het startschot voor de feestelijkheden werd afgelopen donderdag gegeven door minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij onthulde bij haar werkbezoek aan de campus van Deltares in Delft het kunstwerk Delta van Ronald A. Westerhuis. De jubileumviering duurt nog tot en met dit weekend. Vandaag was er een symposium voor genodigden, vrijdag komen de relaties over de vloer en zaterdag is er een open dag voor het grote publiek tijdens de Dag van de Wetenschap.

De officiële start van Deltares was op 1 januari 2008. Het kennisinstituut ontstond door samenvoeging van de technologische onderzoeksinstellingen GeoDelft, TNO (ondergrondkant) en WL | Delft Hydraulics en een aantal specialistische diensten van Rijkswaterstaat. Bij de start werkten er achthonderd mensen en dat aantal is ongeveer hetzelfde gebleven.

Dare to share
Hans Vissers DeltaresStrategisch adviseur Hans Vissers (foto) die uit de hoek van Rijkswaterstaat komt, is een van de medewerkers van het eerste uur. Hij heeft het over een geslaagde fusie. “Hoe vaak zie je zo’n samenvoeging niet binnen een paar jaar misgaan? Er was eerst weerstand bij de deelnemende partijen, maar daarna is het alleen maar crescendo gegaan.”

Ook de buitenwereld reageerde aanvankelijk wantrouwend. “Deltares was toch de ‘new kid on the block’. We hebben vanaf het begin ingezet op intensieve samenwerking met onder meer het bedrijfsleven. Deze strategie is een succes. Ons uitgangspunt is ‘dare to share’. Dat wordt erg gewaardeerd, ook internationaal.”

Deltares is een onafhankelijk toegepast kennisinstituut op het gebied van water en ondergrond. “Wij bestuderen de water- en ondergrondproblematiek in de volle breedte”, zegt Vissers. “Deze scope is in tien jaar niet veranderd. Wel zijn we in de loop der tijd ons bij de advisering en het onderzoek meer gaan richten op de maatschappelijke impact. Ook is de complexiteit van de institutionele omgeving en de kenniswereld toegenomen.”

Werk voor Deltaprogramma
Vissers vindt het werk dat Deltares doet voor het Deltaprogramma, heel belangrijk. “Wij zijn een steun en toeverlaat voor de deltacommissaris, zowel op het terrein van waterveiligheid als op het terrein van zoetwater. Een hoogtepunt is dat we op basis van onderzoek nieuwe veiligheidsnormen hebben ontwikkeld. Dat heeft de BV Nederland een paar miljard euro gescheeld. Wat betreft hardware wil ik de Deltagoot noemen. Deze testfaciliteit ondersteunt ons werk in binnen- en buitenland.”

Deltares heeft volgens Vissers het ambitieuze doel om wereldwijd een belangrijk kennisinstituut te zijn. Deltares is onder meer betrokken bij projecten voor de kustbescherming en het tegengaan van bodemdaling in Jakarta en voor de polderontwikkeling in Singapore. “We zijn nu ook het voorportaal van het Nederlandse bedrijfsleven bij een groot masterplan voor Manilla Bay. Met dit soort projecten kunnen we onze meerwaarde laten zien.”

Kennisbasis veiliggesteld
Twee jaar na de oprichting kreeg Deltares te maken met forse bezuinigingen op de rijkssubsidie. Het bedrag werd in een aantal jaar ongeveer gehalveerd, vertelt Vissers. “Ik zou het geen dieptepunt willen noemen, maar het was wel echt problematisch. We kwamen een beetje onder het niveau dat verantwoord was en merkten dat we inteerden op kennis. Het huidige kabinet heeft de financiering voor een belangrijk deel gerepareerd. Daarmee is onze kennisbasis voor de toekomst veiliggesteld.”

Deltares pakt de komende jaren volgens Vissers geen inhoudelijk nieuwe thema’s op, maar er komen wel andere onderwerpen bij. “Vraagstukken in verband met klimaat worden steeds belangrijker, zoals duurzame energie gekoppeld aan bodem en water. We gaan ons ook meer bezighouden met echte langetermijnvraagstukken, onder meer de gevolgen van de zeespiegelstijging. Deltares is adviseur geworden van de Verenigde Naties en supranationale organisaties. Deze uitdagingen zijn nieuw, maar wel in lijn met wat we al deden.”

Meer informatie

Bericht Deltares over bezoek van minister

Bericht over open dag a.s. zaterdag

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.