secundair logo knw 1

Het kabinet neemt nieuwe maatregelen in de strijd tegen plastic zwerfafval in rivieren en daarmee ook de plastic soep in de zee. Grond- en baggerspecie mag nog maar sporadisch plastics bevatten. Tevens worden de hotspots waar plastic afval in de rivieren stroomt, in beeld gebracht.

Deze maatregelen worden aangekondigd in een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Zij willen het beleid om verdere verspreiding van micro- en macroplastics in het milieu te voorkomen een impuls geven. Dit gebeurt in aanvulling op het bronbeleid.

Sporadisch plastic in grond- en baggerspecie
Er moet een aantal stappen worden gezet om te komen tot een structurele aanpak van plastic zwerfafval in rivieren, aldus de brief. Een belangrijke maatregel is de aanscherping van de norm voor plastic in grond- en baggerspecie. Hiervoor wordt de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2019 aangepast.

In ons land wordt jaarlijks ruim veertig miljoen kubieke meter aan grond- en baggerspecie gebruikt voor onder meer de aanleg van wegen en dijken, het ophogen van industrieterreinen en het ondieper maken van plassen. De specie mag nu nog 20 procent ‘bodemvreemd’ materiaal bevatten. Volgens de bewindslieden is gebleken dat in diepe plassen partijen grond- en baggerspecie zijn toegepast, die met grote hoeveelheden plastics zijn verontreinigd.

Na de aanscherping van de norm zijn alleen steenachtig materiaal en hout toegestaan in de specie. Ander bodemvreemd materiaal als plastics en piepschuim mag eigenlijk niet meer voorkomen. Omdat dit doel in de praktijk niet volledig haalbaar is, wordt het principe van ‘sporadisch’ gehanteerd. Grond- en baggerspecie moet zorgvuldig uit de bodem wordt gehaald, zodat er zo weinig mogelijk bodemvreemd materiaal in de specie terechtkomt. Is dit materiaal toch aanwezig? Dan moet dat eerst worden verwijderd, voor zover het redelijkerwijs kan. Wie de regels overtreedt, kan bestuurs- en strafrechtelijk worden aangepakt.

Hotspots in kaart gebracht
Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven schrijven dat er meer kennis nodig is over de hoeveelheden plastic die door rivieren stroomt en de samenstelling en herkomst daarvan. Daarom worden de hotspots waar plastic afval in de rivieren stroomt, in kaart gebracht. Volgend jaar zullen de resultaten van een analyse naar de herkomst van plastic zwerfafval langs de rivieroevers worden gepresenteerd.

Ook is een beter inzicht nodig in innovatieve technieken. Er worden pilots gestart om de effectiviteit van technieken voor het afvangen van plastic afval te testen, waarbij tevens wordt gekeken naar een circulaire behandeling van het afval. Voor de pilots is nu al vijf miljoen euro beschikbaar. De bewindslieden willen de periode waarin de pilots plaatsvinden, gebruiken om na te gaan hoe - bij gebleken succes van de pilots - deze aanpak structureel kan worden. Dan wordt ook in beeld gebracht welke publieke en private middelen hiervoor nodig en beschikbaar zijn.

Afspraken met verpakkingsindustrie
Staatssecretaris Van Veldhoven heeft al eerder afspraken met de verpakkingsindustrie gemaakt om plastic vervuiling tegen te gaan. De bedoeling is dat er eind 2020 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval zit en 90 procent van de kleine flessen wordt hergebruikt. Lukt dit niet, dan wordt in 2021 statiegeld op plastic flesjes ingevoerd.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van ministerie van IenW
Brief aan Tweede Kamer

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.