secundair logo knw 1

Het kabinet neemt nieuwe maatregelen in de strijd tegen plastic zwerfafval in rivieren en daarmee ook de plastic soep in de zee. Grond- en baggerspecie mag nog maar sporadisch plastics bevatten. Tevens worden de hotspots waar plastic afval in de rivieren stroomt, in beeld gebracht.

Deze maatregelen worden aangekondigd in een brief van minister Cora van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Zij willen het beleid om verdere verspreiding van micro- en macroplastics in het milieu te voorkomen een impuls geven. Dit gebeurt in aanvulling op het bronbeleid.

Sporadisch plastic in grond- en baggerspecie
Er moet een aantal stappen worden gezet om te komen tot een structurele aanpak van plastic zwerfafval in rivieren, aldus de brief. Een belangrijke maatregel is de aanscherping van de norm voor plastic in grond- en baggerspecie. Hiervoor wordt de Regeling bodemkwaliteit per 1 januari 2019 aangepast.

In ons land wordt jaarlijks ruim veertig miljoen kubieke meter aan grond- en baggerspecie gebruikt voor onder meer de aanleg van wegen en dijken, het ophogen van industrieterreinen en het ondieper maken van plassen. De specie mag nu nog 20 procent ‘bodemvreemd’ materiaal bevatten. Volgens de bewindslieden is gebleken dat in diepe plassen partijen grond- en baggerspecie zijn toegepast, die met grote hoeveelheden plastics zijn verontreinigd.

Na de aanscherping van de norm zijn alleen steenachtig materiaal en hout toegestaan in de specie. Ander bodemvreemd materiaal als plastics en piepschuim mag eigenlijk niet meer voorkomen. Omdat dit doel in de praktijk niet volledig haalbaar is, wordt het principe van ‘sporadisch’ gehanteerd. Grond- en baggerspecie moet zorgvuldig uit de bodem wordt gehaald, zodat er zo weinig mogelijk bodemvreemd materiaal in de specie terechtkomt. Is dit materiaal toch aanwezig? Dan moet dat eerst worden verwijderd, voor zover het redelijkerwijs kan. Wie de regels overtreedt, kan bestuurs- en strafrechtelijk worden aangepakt.

Hotspots in kaart gebracht
Van Nieuwenhuizen en Van Veldhoven schrijven dat er meer kennis nodig is over de hoeveelheden plastic die door rivieren stroomt en de samenstelling en herkomst daarvan. Daarom worden de hotspots waar plastic afval in de rivieren stroomt, in kaart gebracht. Volgend jaar zullen de resultaten van een analyse naar de herkomst van plastic zwerfafval langs de rivieroevers worden gepresenteerd.

Ook is een beter inzicht nodig in innovatieve technieken. Er worden pilots gestart om de effectiviteit van technieken voor het afvangen van plastic afval te testen, waarbij tevens wordt gekeken naar een circulaire behandeling van het afval. Voor de pilots is nu al vijf miljoen euro beschikbaar. De bewindslieden willen de periode waarin de pilots plaatsvinden, gebruiken om na te gaan hoe - bij gebleken succes van de pilots - deze aanpak structureel kan worden. Dan wordt ook in beeld gebracht welke publieke en private middelen hiervoor nodig en beschikbaar zijn.

Afspraken met verpakkingsindustrie
Staatssecretaris Van Veldhoven heeft al eerder afspraken met de verpakkingsindustrie gemaakt om plastic vervuiling tegen te gaan. De bedoeling is dat er eind 2020 70 tot 90 procent minder plastic flesjes in het zwerfafval zit en 90 procent van de kleine flessen wordt hergebruikt. Lukt dit niet, dan wordt in 2021 statiegeld op plastic flesjes ingevoerd.

 

MEER INFORMATIE
Bericht van ministerie van IenW
Brief aan Tweede Kamer

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.