secundair logo knw 1

 In Utrecht is begonnen met de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In de installatie die in 2019 gereed is, wordt de Nereda-technologie toegepast.

Het startschot werd gisteren (15 mei) gegeven door burgemeester Jan van Zanen. Hij mocht de eerste paal slaan. De bouw duurt ongeveer twee jaar; De Stichtse Rijnlanden neemt de nieuwe installatie in 2019 in gebruik. Het project kost 145 miljoen euro.

De installatie wordt gebouwd door een consortium van Heijmans en GMB. De nieuwe rioolwaterzuivering komt te staan naast de huidige, verouderde installatie op het terrein aan het Zandpad in Utrecht. Deze zuiveringsinstallatie blijft zolang nog in bedrijf.

De rioolwaterzuivering in de Domstad is de grootste van De Stichtse Rijnlanden en een van de grootste zuiveringen in Nederland. Elke dag wordt 75 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Wel zal de nieuwe rwzi beduidend minder ruimte innemen dan de bestaande, omdat de innovatieve Nereda-technologie wordt toegepast. Daardoor zijn de veertien nabezinktanks die nu op het terrein staan, niet meer nodig.

Op deze schaal is Nereda nog niet eerder in Nederland toegepast. De technologie is door RoyalHaskoningDHV ontwikkeld in samenwerking met een aantal waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, TU Delft en technologiestichting STW. Aërobe bacteriën die groeien in compacte korrels, zuiveren het afvalwater. Het rioolslib en het schoongemaakte water zijn gemakkelijk van elkaar te scheiden; de slibkorrels zakken naar de bodem.

Deze biologische zuiveringstechnologie is schoner, efficiënter en goedkoper dan de huidige methode in Utrecht. De nieuwe installatie loost maar half zoveel fosfaat en stikstof en gebruikt dertig procent minder energie. In een recent verslag schrijft de Commissie m.e.r. dat de rwzi tot minder milieueffecten op de omgeving leidt en de kwaliteit van het te lozen water op de Vecht en de Oostelijke Vechtplassen verbetert.

Dijkgraaf Patrick Poelmann noemt het bouwen een flink karwei. “Maar als de nieuwe installatie straks in bedrijf is, heeft onze regio er een prachtige duurzame en energiezuinige rioolwaterzuivering bij. Die staat zeker dertig jaar lang garant voor zeer goed gezuiverd water. De Nereda-technologie biedt daarnaast mogelijkheden voor winning van grondstoffen uit het afvalwater. Het waterschap maakt zich hard om de mogelijkheden de komende jaren te gaan benutten!” Ook burgemeester Van Zanen uit zich positief: “Ik ben blij met de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie, die het water nog schoner maakt en veel minder geluid en geur produceert.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.