secundair logo knw 1

 In Utrecht is begonnen met de bouw van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. In de installatie die in 2019 gereed is, wordt de Nereda-technologie toegepast.

Het startschot werd gisteren (15 mei) gegeven door burgemeester Jan van Zanen. Hij mocht de eerste paal slaan. De bouw duurt ongeveer twee jaar; De Stichtse Rijnlanden neemt de nieuwe installatie in 2019 in gebruik. Het project kost 145 miljoen euro.

De installatie wordt gebouwd door een consortium van Heijmans en GMB. De nieuwe rioolwaterzuivering komt te staan naast de huidige, verouderde installatie op het terrein aan het Zandpad in Utrecht. Deze zuiveringsinstallatie blijft zolang nog in bedrijf.

De rioolwaterzuivering in de Domstad is de grootste van De Stichtse Rijnlanden en een van de grootste zuiveringen in Nederland. Elke dag wordt 75 miljoen liter afvalwater gezuiverd. Wel zal de nieuwe rwzi beduidend minder ruimte innemen dan de bestaande, omdat de innovatieve Nereda-technologie wordt toegepast. Daardoor zijn de veertien nabezinktanks die nu op het terrein staan, niet meer nodig.

Op deze schaal is Nereda nog niet eerder in Nederland toegepast. De technologie is door RoyalHaskoningDHV ontwikkeld in samenwerking met een aantal waterschappen, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, TU Delft en technologiestichting STW. Aërobe bacteriën die groeien in compacte korrels, zuiveren het afvalwater. Het rioolslib en het schoongemaakte water zijn gemakkelijk van elkaar te scheiden; de slibkorrels zakken naar de bodem.

Deze biologische zuiveringstechnologie is schoner, efficiënter en goedkoper dan de huidige methode in Utrecht. De nieuwe installatie loost maar half zoveel fosfaat en stikstof en gebruikt dertig procent minder energie. In een recent verslag schrijft de Commissie m.e.r. dat de rwzi tot minder milieueffecten op de omgeving leidt en de kwaliteit van het te lozen water op de Vecht en de Oostelijke Vechtplassen verbetert.

Dijkgraaf Patrick Poelmann noemt het bouwen een flink karwei. “Maar als de nieuwe installatie straks in bedrijf is, heeft onze regio er een prachtige duurzame en energiezuinige rioolwaterzuivering bij. Die staat zeker dertig jaar lang garant voor zeer goed gezuiverd water. De Nereda-technologie biedt daarnaast mogelijkheden voor winning van grondstoffen uit het afvalwater. Het waterschap maakt zich hard om de mogelijkheden de komende jaren te gaan benutten!” Ook burgemeester Van Zanen uit zich positief: “Ik ben blij met de bouw van de nieuwe zuiveringsinstallatie, die het water nog schoner maakt en veel minder geluid en geur produceert.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/