secundair logo knw 1

Diepenheimse Molenbeek

Het derde droogtejaar op rij zorgt voor steeds meer onomkeerbare schade in de natuur. Zichtbare effecten zijn er in de kwetsbare (hoog)veengebieden, vennen en beeksystemen. Op meerdere plekken in het land staan delen van het veen droog en vindt veenafbraak plaats. Ook komen kwelafhankelijke habitats in gevaar en is er sprake van grote sterfte onder bomen.

Dit schrijven Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds na een (niet volledige) inventarisatie van de droogteschade in de natuur op basis van veldwaarnemingen van boswachters en beheerders. De organisaties roepen waterschappen en provincies op versneld aan de slag te gaan met ‘concrete, structurele maatregelen’ om verdere verdroging tegen te gaan.

Regen in juli bracht dit jaar enige verlichting in voortdurende droogte, maar de wekenlang durende hittegolf in augustus zorgde voor de genadeklap, schrijven de natuurorganisaties. Ze zagen historisch lage grondwaterstanden, oplopende watertekorten en verslechterende waterkwaliteit. “Dit terwijl de natuur zich op veel plekken nog niet heeft kunnen herstellen van de vorige twee zeer droge jaren (2018, 2019). Deze droogteproblemen komen bovenop bestaande structurele problemen, zoals structurele verdroging en een overdosis stikstof.”

Bomen
In de bossen sterven bomen. “Vorig jaar zagen we al dat voornamelijk oude eiken, beuken, naaldbomen door droogte in combinatie met andere factoren, omvielen. Dit jaar is het erger en zien we deze problemen bij steeds meer loofbomen.” Jonge bomenaanplant sterft af. Zeldzame planten in niet-herstelde kwelgebieden (klokjesgentiaan, bijzondere orchideeën) verdwijnen, bijzondere waterplanten (waterweegbree) worden niet meer waargenomen.

Doordat hun leefgebied uitdroogt komen verschillende vogelsoorten in de problemen. Opvallend slecht staan de weidevogels ervoor na een vroeg, droog voorjaar, schrijven de organisaties. Ook andere vogelsoorten (kraanvogels, roerdomp, woudaap) beleefden – opnieuw – een slecht broedseizoen.

Vissen en amfibieën
Het leven onder water heeft ook sterk te lijden. Bijzondere watergebonden soorten, zoals vissen (beekprik, kwabaal) en (beschermde) amfibieën (boomkikker, knoflookpad, vroedmeesterpad, kamsalamanders, geelbuikvuurpad), staan onder druk. Door de droogval gaan vissen dood in rivieren en beken, met plaatselijk uitsterven als mogelijk gevolg.

Ook de migratie van soorten als zalm en steur tussen onze rivieren en de Noordzee wordt gehinderd door de droogte omdat keringen gesloten blijven en er aangepaste spuiregimes gelden, stellen de organisaties.

Insecten als vlinders (heivlinder, kommavlinder, zilveren maan, gentiaanblauwtje) en libellen (witsnuitlibellen) worden minder waargenomen. “Onze inschatting is dat een aantal insectensoorten minder voedsel ter beschikking hebben en daardoor minder worden waargenomen.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.