In de strijd tegen de klimaatverandering kan de opslag van CO2 een belangrijke rol spelen. Volgens Ralph Temmink, ecoloog en universitair docent bij de Universiteit Utrecht, kunnen zout- en zoetwatermoerassen enorme hoeveelheden CO2 opslaan. Dit komt door de manier waarop deze landschappen zijn opgebouwd.

Over de manier waarop moerasplanten CO2 opslaan en welke lessen geleerd kunnen worden als het gaat om natuurherstel van moeraslanden publiceerde Temmink, samen met collega’s van verschillende universiteiten en bijvoorbeeld het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science.

“Natuurlijk is de energietransitie van belang om de uitstoot van CO2 te beperken, maar ook het vasthouden én vastleggen van CO2 is cruciaal om de opwarming van de aarde tegen te gaan”, stelt Temmink. “In bossen en oceanen ligt de meeste CO2 opgeslagen. Kijken we echter naar de hoeveelheid opgeslagen CO2 per vierkante meter, dan blijkt dat moeraslanden zo’n vijf keer meer CO2 opslaan dan bossen en wel 500 keer meer dan oceanen.”

In totaal slaan moeraslanden als hoog- en laagvenen, kwelders, mangrovebossen en zeegrasvelden meer dan 20% van alle CO2 op. Dit terwijl deze gebieden slechts 1% van het totale aardoppervlak beslaan. “De koolstofdichtheid van deze gebieden is opvallend. Nemen we hoogveen: een hoog en nat landschap. Het is goed in staat regenwater vast te houden. Het veen blijft nat en organisch materiaal vergaat minder snel. De veenmossen die groeien scheiden zuren uit, ook dat vertraagt de afbraak van stoffen en leidt tot veenvorming en CO2 vastlegging.”

In laagvenen en kustmoerassen gaat het net iets anders. Daar houden planten resten organisch materiaal vast met hun wortels. Hierdoor komen voedingsstoffen vrij en kunnen de planten steeds beter groeien. Tegelijkertijd ontstaat er, net als bij hoogveen, een dikke bodemlaag die veel CO2 vast kan houden. “In al die moerasgebieden zie je dat er een zichzelf versterkend effect optreedt. Als we gaan kijken naar het natuurherstel van deze gebieden, is het dus de crux om goed te begrijpen waardoor dit zelfversterkende effect optreedt.”

Temmink is er van overtuigd dat het belangrijk is om de pogingen om moeraslanden te herstellen te intensifiëren. “Dit overigens niet alleen vanwege de CO2-opslag, maar ze spelen ook en grote rol als het gaat om biodiversiteit, kustbescherming of waterkwaliteit. Maar van de pogingen die worden ondernomen om moeraslanden te herstellen, mislukt meer dan de helft. Dit komt omdat er te weinig rekening gehouden wordt met de landschapsvormende eigenschappen van de planten.”

De aanpak van natuurherstel van moerasland is volgens Temmink gebaseerd op die van bosherstel: schakel concurrentie uit door de bomen op ruime afstand van elkaar te plaatsen. “Dat werkt bij moeraslanden niet. Daar moeten de planten juist dicht op elkaar staan zodat de positieve effecten van moerasplanten optimaal benut kunnen worden.”


MEER INFORMATIE
Recovering wetland biogeomorphic feedbacks to restore the world’s biotic carbon hotspots

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost
Laat ik eerlijk zijn, de afgelopen drie jaar heb ik met vele mensen over dit thema gesproken. En elke keer valt mij 2 dingen op A) veel mensen weten niet echt wat waterschappen zijn en wat ze doen B) als je uitlegt dat het ook een overheidsorganisatie is op nivo van gemeente en met bestuursverkiezingen, dan fronst men de wenkbrauwen eerst, maar dan vindt men het tevens vreemd dat er ook niet-politieke organisaties in meedoen. Dus samengevat, gemiddelde snapt men er niks van maar we hebben wel een mening, over politisering in dit geval. Realiseer aub dat mensen überhaupt komen stemmen op deze functionele overheid omdat het tegenwoordig tegelijkertijd uitgevoerd wordt met de verkiezingen voor de provincies. Maak ik me zorgen, jazeker. Het is functionele overheid dus dat vraagt ook een zekere mate van inhoudelijke kennis van de specifieke taken van de waterschappen. Ik geef dus graag de suggestie om nu echt door te jassen en het waterschap (-sbestuur) op te heffen, de kennis te borgen, het watersysteembeheer onder provincie te zetten (politiek) en het zuiveringsbeheer apart te zetten als nutsbedrijf, zoals bijvoorbeeld de drinkwaterbedrijven, met functioneel toezicht. Alleen dan kan ook de vergunningverlening en handhaving van rwzi’s –en misschien ook wel van riooloverstorten- eindelijk eens zuiver gaan geschieden. Succes.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!